Summary Geschiedeniswerkplaats.

-
ISBN-10 9001708269 ISBN-13 9789001708269
1031 Flashcards & Notes
60 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats.". The author(s) of the book is/are Tom van der Geugten Tom van der Geugten, Dik Verkuil Tom van der Geugten TiekstraMedia Haasart. The ISBN of the book is 9789001708269 or 9001708269. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats.

 • 0 aantekeningen les

 • noem de oorzaken van WOI
  1. bondgenootschappen
  2. nationalisme
  3. imperialisme
  4. wapenwedloop
  5. publieke opinie
 • welke landen behoren tot de geallieerden?
  Groot-Britannië, Rusland, Frankrijk en later ook Italië en de VS
 • wie waren de centralen?
  Duitland, Oostenrijk-Hongerije, Italië en het Osmaanse rijk
 • wat gebeurde er toen Frans-Ferdinant werd vermoord op 28 juni 1914?
  OH verklaarde Servië de oorlog
  Rusland ging mobiliseren
  de zwarte week
 • wat gebeurde er in 1917
  het jaar is een keerpunt
  1 Duitsland, OH en Rusland raken economisch en mentaal uitgeput
  2 onbeperkte duikboten oorlog
  3 VS sluit zich aan bij de geallieerden
  4 een eerste revolutie in Rusland
 • hoe zag Rusland eruit?
  - grootste landrijk ter wereld
  - multi-etmisch (veel volkeren)
  - 43 % russen
  - russificatie
  - verschillende godsdiensten (vooral Russisch-Ortodox)
  - autocratie (alleenheerser = tsaar)
  - argrarisch land
  - industrialisering niet begonnen
  - tsaar Nicolaas II 1894
 • waarom ontstond er onrust in Rusland?
  1905 -> oorlog verloren van Japan
  bloedige zondag
  Doema was opgericht
  Sovjets werden opgericht
 • welke partijen ontstonden er in Rusland?
  er komt een socialistische partij:
  leider = Kerenski
  - liberalen
  - conservativen
  - communisten: 
     leider = Lenin
 • welke revoluties vonden plaats in Rusland?
  februarirevolutie:
  - leider = Kerenski
  - Rusland = democratie

  oktoberrevolutie:
  - staatsgreep
  - Rusland werd een dictatuur
 • waarom brak in Rusland in 1917 een revolutie uit?
  Bij de Februarirevolutie in 1917 werd de tsaar afgezet en vervangen door een voorlopige regering. Bij een volgende omwenteling, de Oktoberrevolutie, werd de voorlopige regering vervangen door een bolsjewistische (communistische) regering. Hierna brak er een burgeroorlog uit tussen de "Roden" (bolsjewieken/communisten) en de "Witten" (mensjewieken en Russische adel), die meerdere jaren duurde. Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken. Rusland werd een dictatuur. De Russische Revolutie was een van de allerbelangrijkste, meest ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw. De revolutionairen streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie. Het was hun bedoeling eenwereldrevolutie tot stand te brengen.
 • welke quote werd bedacht door de amerikaanse predident Wilson?
  War to make the world safe for democracy
 • welke zes punten van het veertienpuntenplan zijn het belangrijkst?
  1. geen bondgenootschappen
  2. oprichting van de volkenbond
  3. zelfbeschikkingsrecht voor alle volken
  4. vrijhandel
  5. open vrije zee 
  6. democratie
 • wat wilde de VS?
  een isolationisme, de VS houd zich afzijdig van het buitenland (1919-1941)
 • het Schlieffenplan is wel/niet gelukt doordat ...
  niet, de Duitsers werden vlak voor Parijs tegengehouden door de Fransen, Engelsen en de Belgen
 • 1 2.1

 • Wat is het interbellum?
  De tijd tussen de wereld oorlogen.
 • Tijd van grote veranderingen:

  • dagelijks leven
  • industrie: elektrotechnische industrie, autoindustrie
 • Door de uitvinding van de elektriciteit neemt de productie toe.

   

 • 1920: Werk werd efficiënter -> lopende band -> sneller en goedkoper -> hogere lonen -> meer vraag naar nieuwe producten.

  • Meer mensen konden het betalen
  • Meer mensen waren aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Mensen die iets niet konden betalen konden ook kopen: geld lenen. Live now, pay later.
 • De VS werd een consumptiemaatschappij.
 • Voor de Eerste Wereld Oorlog was de VS al het rijkste land. Na de Eerste Wereld Oorlog hadden ze een nog groteren voorsprong doordat Europa verzwakte door de oorlog.
 • Wat is een consumptiemaatschappij?
  Een samenleving waarin veel consumptiegoederen werden verkocht.
 • Meer vrije tijd: hogere lonen, kortere werktijden.
 • Roaring Twenties:

  • mentaliteit veranderde: zuinigheid -> drang tot consumeren.
  • veel feesten en clubs
  • het uiterlijk werd belangrijker
  • kleding
 • Wanneer was de drooglegging?
  In 1920. Mensen gingen zelf stoken of bezochten illegale dranklokalen.
 • Donderdag 24 oktober 1929:

  • begin beurskrach in New York
  • markt was verzadigd -> vermindering productie -> ontslag -> uitgaven namen af -> andere bedrijven gingen ook slecht
  • paniek: alle aandelen werden verkocht, mensen konden de leningen niet terug betalen -> banken gingen failliet
 • Wanneer was de beurskrach?
  Op donderdag 24 oktober 1929.
 • Amerikaanse economie in depressie. 1/4 van de bevolking is werkloos.
 • Amerikanen eisen hun lelingen in het buitenland op, inporttariefen gingen omhoog en ze kochte steeds minder in het buitenland -> overal problemen -> wereldcrisis.
 • Wanhopige situatie:

  • geen werkloosheidsuitkering
  • honger
  • sloppenwijken: hoovervilles
 • Herbert Hoover:

  • overheid moet wachten tot de economie zich zelf herstelt
  • gaarkeukens -> niet genoeg voor iedereen

   

  Mensen geven de republikeinse partij de schuld van de crisis.

 • Democraat Roosevelt: New Deal

  • overheid laten ingrijpen -> subsidies, sociale wetten, werkverschaffingsprojecten
  • banken worden gered met overheidsgeld
  • werkloosheiduitkering en hypoteken werden afgelost door de overheid
  • aandacht voor landbouw en industrie

   

  Hij is tot drie keer gekozen, in 1945 stierf hij.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.