Summary Geschiedeniswerkplaats.

-
ISBN-10 9001779565 ISBN-13 9789001779566
521 Flashcards & Notes
99 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats.". The author(s) of the book is/are Duco Bruns Dick van Straaten. The ISBN of the book is 9789001779566 or 9001779565. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats.

 • 1 de industriele samenleving in nederland

 •  De wereldtentoonstelling van 1851: In London werd er in het Crystal Palace een tentoonstelling gehouden. De mensen kunnen daar dan zien welke landen hoe ver zijn in de industrie. Nederland liep in die tijd ver achter met de industrie. In tegenstelling tot Groot-Brittannië, zij waren al hard op weg om een industriële samenleving te vormen.

   

  Machinebouw: Maar toch stond Nederland niet helemaal stil. Willem I stimuleerde de aanleg van straatwegen, kanalen en spoorwegen. In 1839 reed de eerste stoomtrein van Amsterdam naar Haarlem. Hiervoor was er veel ijzeronderdelen en machines nodig om dit allemaal te maken. Eerst kwamen ze allemaal uit het buitenland.  Maar naar een tijdje ging Nederland zelf ook machine, staal en ijzer produceren. Deze zware industrie breidde zich vooral na de 1e Wereldoorlog uit.

   

  Textielindustrie: In Groot-Brittannië begon de industriële revolutie in de textielnijverheid. Door de stoommachines konden de arbeiders veel sneller werken, want daarvoor werd het allemaal op spier- en waterkracht aangedreven. Die fabrieken waren een grote bedreiging voor de huisnijverheid, want zij hadden op dat moment niet echt veel te doen als alles in de fabriek gemaakt werd.

   

  Landbouw en handel: Nederland was zo langzaam in de industriële revolutie, omdat Nederlandse beleggers niet wilde investeren in de industrie, want ze staken liever geld in koloniale handel, scheepvaart en buitenlandse fabrieken die winst maakten. Het ging goed dus waarom zouden ze wat anders willen proberen?

   

  Een en al bedrijvigheid: na 1890 raakte de industrialisatie in Nederland in een stroomversnelling. Veel fabrieken gebruikte stoomkracht , maar nu waren er ook machines met elektro- en bezinemotoren. Elektriciteit en aardolie waren de energiebronnen van de toekomst. In 1891 bracht Philips de gloeilamp uit. Op het platteland reden op een gegeven moment ook machines die op stoomkracht werkte, maar toch daalde het aantal werknemers in deze sector. Dat kwam vooral door mechanisatie. Werklozen trokken van het platteland naar de stad, waar de industrie genoeg werk bood.

   

  De dienstensector groeit: doordat al die fabrieken er kwamen, kwamen er ook veel banen vrij voor de administratie van al die fabrieken. Zo groeide diensten sector zelfs harder dan in de industrie.

   

  Verklaring: Hoe kan de snelle groei van de industrie en de dienstensector na 1890 verklaard worden?:

   

  - Nederland profiteerde van de groei van de wereldhandel. Overal vandaan werden grondstoffen naar Nederlandse zeehavens verscheept en met binnenvaartschepen en treinen naar Duitsland en andere Europese landen vervoerd. Daardoor groeide de vraag naar schepen, hijskranen, locomotieven, opslagloodsen en dat was weer gunstig voor de scheepsbouwers, machinebouwers, metaalarbeiders en bouwvakkers. Zo leidde de bloei in de havenindustrie tot toenemende werkgelegenheid in andere sectoren.

   

  - En de groei van de bevolking. Het sterftecijfer daalde door betere medische voorzieningen en door de aanleg van riolering en drinkwaterleidingen, waardoor minder mensen stierven aan ziekten als cholera en tyfus. Omdat het geboortecijfer steeg, groeide de bevolking snel. Door deze bevolkingsgroei waren er voldoende arbeidskrachten voor de industrie. Meer mensen, dat betekende ook meer klanten voor bedrijven.

 • Waarom groeide de industrialisatie in 1890?

  Door nieuwe toepassingen als Aardolie en elektriciteit

 • yfcugkj//

   

  fgcjgvkhf

 • Wat is het paleis van volksvlijt?

  Daar werd een tentoonstelling gehouden over de industrialisatie.

 • 1.1 Nederland industraliseert

 • Wanneer werd de tentoonstellig gehouden en waar?

   

  in 1851 en in londen

 • welk jaartal reed de 1e stoomtrein in nederland
  1839
 • wanneer reed de eerste stroomtrein en van waar naar waar?

  1839 en van Amsterdam naar Haarlem

 • waar in nederland werden vooral stoommachines toegevoegd aan textielfabrieken
  twente en noord-brabant
 • Wanneer begon echt de insdutralisatie in Nederland?

   

  in 1890

 • waarom waren de fabrieken een bedreiging voor de  huisnijverheid
  in de fabrieken werd alles sneller gemaakt dus werd er minder verkocht in de huisnijverheid
 • Groot-Brittannië had eerder een industriële samenleving dan Nederland. In  1875 waren er nog maar 142 fabrieken . na 1890 ging het allemaal heel snel in de industrie vooral textiel.  ook de dienstensector groeit. ook was er mechanisatie daardoor trokken veel mensen naar de industrie. ook het aantal inwoners groeide

 • waarom was groot-brittanie sneller in de opkomst van de industrie dan nederland ( 2 redenen)
  de handel in indonesie leverde meer op en groot-brittanie had meer grondstoffen in de bodem zitten
 • waarom belegde nederlandse bellegers niks in hun eigen industrie
  omdat de opbrengsten onzeker waren
 • waarom brak er voor de landbouw een bloeitijd aan
  omdat door de bevolkingsgroei ook meer zuivelproducten in aanvraag waren
 • waarom daalde het aantal werknemers sterk in de landbouw
  door de mechanisatie waren veel werknemers nutteloos geworden
 • hoe kan de snelle groei van de industrie en dienstensector verklaart worden
  doordat nederland profiteerde van de wereldhandel en de groei van de bevolking, het sterftecijfer daalde door betere medische zorg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat voor periode brak er na de sovjet unie in Rusland uit?
Een periode van armoede en criminaliteit
Welke terroristische organisatie heeft de aanslag van 9/11 gepleegd?
Al Qaida
Wanneer was de aanslag van 9/11?
11 september 2001
De periode van vrede en rust die zou gaan aanbreken werd vreed verstoord door een aanslag in Amerika hoe noem je deze aanslag?
9/11
Na 50 jaar spanning en conflicten zou een periode van vrede en rust aanbreken onder de leiding van wie?
Onder de leiding van Amerika
Na de val van de sovjet unie was er nog maar 1 supermacht over wie of wat was dit?
De verenigde staten
Wie werd er president van Rusland nadat de sovjet unie was afgeschaft?
Boris Jeltsin
Wie schafte uiteindelijk de sovjet unie af?
Boris Jeltsin
Wat deed de bevolking die in opstand was gekomen?
Ze verjoegen de plegers van de staatsgreep onder leiding van Boris Jeltin
Onder de leiding van wie kwam de bevolking in opstand?
Onder de leiding van volksheld Boris Jeltsin