Summary Geschiedeniswerkplaats

-
ISBN-10 900187052X ISBN-13 9789001870522
326 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats". The author(s) of the book is/are Wim Niemeijer, Rene Raap, Robin van Rossum, Rein Tromp. The ISBN of the book is 9789001870522 or 900187052X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 1.1 De moderne beleving van tijd

 • Wanneer begon de eerste olympische spelen in de moderne tijd?
  Op 6 april 1896. De spelen uit de oudheid dienden als voorbeeld.
 • Wie kwam op het idee om de spelen te laten herleven?
  Pierre de Coubertin
 • Waarom waren de Olympische Spelen toch iets van de moderne tijd?
  De trein, het stoomschip en de groeiende welvaart maakten de komst van grote aantallen buitenlandse bezoekers en sporters mogelijk.
 • Waarom werd sporten ineens zo populair?

  Door de industrialisatie zat iedereen de hele tijd op kantoor dus mensen wouden wat actiefs doen. De machines namen het werk over van de mensen.

  Ook door het sterke nationalisme. Sport maakt mensen sterk voor het leger.
 • Waarom werden de klokken overal in nederland gelijk gezet?
  Dan was het makkelijker om met de trein enzo te gaan omdat je dan gwoon je eigen klok kon aanhouden.
 • De tijd van welke plaats namen ze in engeland aan?
  De tijd in Greenwich die tijd word ook wel de Greenwichtijd genoemd.
 • Waarom hield de Coubertin zo van sport?
  Sport zou het Franse leger sterker maken. Jongens in het leger werden er hard en weerbaar door en kregen teamgeest en discipline
 • Waardoor ontstonden er tijdzones?
  Omdat mensen steeds meer internationale treinen gebruikte.
 • Waarom stapte Nederland over naar de Midden-Europese tijd
  Omdat dat een bevel was van de duitsers tijdens de Nederlandse capitulatie.
 • Hoeland duurde de la belle époque?
  24 jaar vanaf 1890 tot 1914.
 • Waarom noemden ze het la belle époque (het mooie tijdperk)?
  Omdat het na de oorlog eigenlijk wel een mooie tijd leek.
  Omdat bijv. de telefoon en het elektrisch licht waren uitgevonden.
 • Door de komst van spoorwegen kwam er een eind aan de wirwar aan lokale tijden.
  De spoorwegen hadden voor hun dienstregeling vaste vertek- en aankomsttijden nodig.
 • In 1891 deelden de Europese landen Europa op in drie tijdzones.

  In Rusland ging de Oost-Europese tijd gelden,

  Duitsland kreeg de Midden-Europese tijd,

  en Nederland ging over op de Greewichtijd.
  Tijdens de bezetting in 1940 moest Nederland van Duitsland over op de Midden-Europese tijd (nu nog steeds).
 • Wat was belangrijk bij de moderne spelen Welk motto bedacht de Coubertin voor de Spelen?

  Tijdmeting werd veel belangrijker; succes hing meer en meer af van snelheid.
  citius, altius, fortius. (Latijn voor sneller, hoger, sterker).
 • Wat was het vooruitgangsgeloof?
  Arbeiders kregen het beter, gingen meer verdienen, kregen beter te eten en hoefden minder lang te werken.
 • Welke tijden in geschiedenis?

  - christelijke jaartelling (zie tijdbalk)
  - drie historische indelingen
  . In vijf perioden
  . In tien tijdvakken
  . In vijf soorten samenlevingen

  ZIE TIJDBALK!!!!!!!!
 • 1.2 De grote oorlog

 • Wanneer was de Eerste Wereldoorlog?

  (Augustus) 2014 tot 2018.
 • Welke landen versloegen Duitsland?
  Groot-Brittannië en Frankrijk met hulp van Amerika.
 • Het was een ongekend gruwelijke oorlog en zinloze massaslachting.
 • Wat is het front?
  Voorste gebied in een oorlog, waar twee legers tegenover elkaar staan of waar gevochten wordt.
 • Wat zijn de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog.

  - vóór 1914 was er een sterk nationalisme in Europa
  - er kwamen twee blokken tegenover elkaar te staan

  Duitsland en Rusland wilden meer macht. Frankrijk wilde wraak op Duitsland. Frankrijk en Rusland hadden een afspraak Duitsland aan te vallen als een van hen aangevallen werd door Duitsland. Groot-Britannie wilden voorkomen dat Duitsland te machtig werd.
  --> blok: Frankrijk, Rusland, Gr. Britannie: de geallieerden.

  Duitsland had zich met Oostenrijk verbonden tegen zijn vijanden.
  --> blok: de centralen in het midden van Europa
 • Wat bevorderde de oorlogsstemming?
  Het militarisme: verheerlijking van het leger (moed, discipline en strijdlust).
 • Wat is wapenwedloop?
  De grote landen hadden enorme wapenvoorraden opgebouwd en nieuwe wapens ontwikkeld.
 • Wat was het gevolg van de wapenwedloop?
  De vernietigingskracht was enorm toegenomen en daarom verwachtten de grote landen dat een oorlog kort zou duren.
 • Wat is het Schlieffenplan?
  Het strijdplan waarmee Duitsland de Eerste Wereldoorlog begon. Lag al jarenlang klaar bij de Duitse legerleiding.
 • Wat werkte als de lont in een kruitvat?
  De moord op de Oostenrijkse kroonprins.

 • Wat was essentieel in de oorlog?
  Snelheid. Het eigenleger moest eerder paraat staan dan de legers van de tegenstanders.
 • Waarom besloten de landen tot mobilisatie (= gevechtsklaarmaken) juli 1914?
  De spanningen liepen ineens hoog op. Honderden vrijwilligers meldden zich. Ze dachten dat ze snel als helden terug zouden zijn.
 • Hoe begon en vorderde de Eerste Wereldoorlog eind juli 1914?

  - Oostenrijk verklaarde de oorlog aan Servie.
  - Daarna trok het Duitse leger België binnen.
  - Daarna en daarom verklaarde Groot-Britannie de oorlog aan Duitsland.
  - Duitsland trok door naar Frankrijk, maar de Franse defensie hield hen tegen.
 • Wat is een loopgravenoorlog?
  De Duitsers groeven zich in in manshoge greppels: loopgraven. De tegenstanders Fransen, Belgen en Britten deden hetzelfde. Het ging om honderden kilometers loopgraven in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
 • Was het een snelle korte oorlog?

  Nee, het westelijk front kwam 3 jaar lang nauwelijks in beweging. Ze schoten heen en weer, niemand had succes. Ze kwamen niet verder en honderdenduizenden kwamen om.
  - aanval bij de Somme door de Britten: meer dan miljoen gesneuveld of gewond (Brits, Frans, Duits)
  - Slag bij Verdun door de Fransen: kostte 300.00 levens (Franse en Duitse soldaten)
 • Wat is een tweefrontenoorlog?

  Met het Schlieffenplan hadden de Duitsers dit willen voorkomen: oorlog in 2 gebieden tegelijk:

  - in het oosten samen met Oostenrijk tegen Rusland
  - in het westen tegen Frankrijk/Belgie/Gr. Brittannie.

  - meer landen raakten betrokken en meer fronten ontstonden:

  Ottomaanse rijk sloot aan bij de centralen (Oostenrijk/Duitsland).

  Italie sloot zich aan bij de geallieerden (Fr. Belg. Gr. Br.)

 • Waardoor werd het een wereldoorlog?
  Britten en Turken vochten tegen elkaar. Ook de Turken en Russen bestreden elkaar en Ook in de kolonies in Afrika en Azie en op de wereldzeeën werd gevochten.
 • Wanneer en waardoor stort Rusland aan het oostfront in?

  In 1917. Door volksopstand en soldaten slaan aan het muiten (in opstandkomen/rebelleren van soldaten),

  December 1917 wapenstilstand Rusland met Duitsland.
 • Wat was het gevolg van het instorten van Rusland aan het oostfront?
  Duitsland kon in 1918 een nieuw offensief beginnen in het westen.

 • Wie waren sterker aan het westfront?
  De geallieerden. In 1917 waren de Verenigde Staten gaan mee doen met de geallieerden. Er kwamen steeds meer Amerikaanse militairen.
 • Wat was de andere reden dat de geallieerden het goed deden?
  De tank werd geïntroduceerd door de Britten. De eerste versies liepen vast in de loopgraven, maar de nieuwste tanks denderden er overheen.
 • Wat is het thuisfront en waardoor stortte het Duitse thuisfront () in?

  Steun voor het leger in het land. In dit geval Duitsland.
  Steun stopte door honger en gebrek in Duitsland. De geallieerden blokkeerden de handel met Duitsland: dus daar aan alles gebrek.
 • Waardoor en wanneer einde Eerste Wereldoorlog?

  - Geallieerden waren sterker (onder andere door tanks en militairen uit VS)
  - Duits thuisfront stortte in, overal oproer in Duitsland
  - Keizer vluchtte naar Nederland (NL was neutraal, koos geen partij in oorlog, deed niet mee)
  - 2 dagen later nieuwe Duitse regering tekendde wapenstilstand: 11 november 1918)
 • Wat was de prijs van de oorlog?

  9 miljoen militairen omgekomen
  2 x zoveel gewonden, velen voor het leven verminkt.

  Door loopgravenoorlog.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat maakten Hitler populair?
De hopeloze werkloosheid verdween.
Wat deed Hitler?
Hij begon met een groot herbewapeningsprogramma, breidde het leger enorm uit en voerde de dienstplicht weer in.
Wat wilden de nazi´s?
Het hele volk doordringen van hun ideologie.
Waar veranderden de nazi´s Duitsland in?
In een totalitaire staat.
Wat kregen de Nazi´s voor elkaar door intimidatie?
Dat de Rijksdag een machtigingswet aannam die Hitler vier jaar lang alle macht gaf.
 Waarvoor dachten de conservatieve elites Hitler te kunnen gebruiken?
Om een einde te kunnen maken aan de democratie.
Wie gaf Hitler de schuld van de crisis?
De democraten en de joden.
Wat beloofden Hitler tijdens zijn toespraken?
Hij zou het dictaat van Versailles uitwissen, Duitsland weer machtig maken en hij beloofde werk en welvaart.
Wat was het plan van de nazi´s?
Om eerst in München de macht te grijpen en daarna zouden ze een mars op Berlijn houden en de regering omverwerpen.
Wat geloofden de Nazi´s
Dat er een strijd woedde tussen het superieure Germaanse ras en minderwaardige rassen.