Summary Geschiedeniswerkplaats.

-
ISBN-10 9001954758 ISBN-13 9789001954758
1604 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats.". The author(s) of the book is/are onder van Dik Verkuil, Tom van der Geugten Dik Verkuil AtlassenGroep Wolters Noordhoff. The ISBN of the book is 9789001954758 or 9001954758. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats.

 • 1 de tijd van jagers en boeren

 • Hoe komt het dat we weinig over de tijd van het Jagen en verzamelen weten?

  We hebben weinig informatie over deze tijd, omdat we er weinig bronnen van hebben.

  Men had in die tijd nog geen schrift, dus de informatie die we hebben zijn alleen maar primair.

 • Hoe zag de samenleving van Jagers en Verzamelaars eruit?

  Het middel van bestaan van die tijd van jagen en verzamelen. Er waren kleine nomadische groepen die rond trokken naar plekken waar veel voedsel te vinden was. Er was geen georganiseerd bestuurd en ook nauwelijks sociale verschillen.

  Tussen de man en de vrouw was er een strikte rolverdeling. De mannen waren de hele dag bezig met jagen op harten en vogels, en de vrouwen verzamelde eetbaar voedsel en zorgde voor de kinderen.

 • Waarom onstond de landbouwrevolutie nou precies in de halve maan?

  Dit komt door de ligging.

  Deze landen liggen dicht bij rivieren en er heerste een goed klimaat. Hierdoor konen er eetbare gewassen groeien.

 • Niet alle jagers gingen over tot landbouw, geef redenen die jagers hadden om niet over te gaan op landbouw.

  - de opbrengsten waren vooral in het begin gering.

  - als er veel voedsel in het wild te vinden was, hadden de boeren ook niet een reden om over te gaan.

  - Kans dat de opbrengsten mislukten was in het begin groot, omdat ze toen nog niet precies de standen van de man wistn.

  - Jagers hadden een zekerheid van eten als ze jagen.

 • Welke link kan je leggen bij het onstaan van de landbouw en het onstaan van de wetenschap?

  De landbouw stimuleerde het doen van nieuwe uitvindingen. De boeren wilden zo groot en veel mogelijk produceren, en daarom bedachten ze daar allemaal nieuwe technieken voor. Ook gingen ze de man bestuderen en boeren kwamen hierdoor te weten wanneer het tijd was om te zaaien en te oogsten.

 • Wat concludeerde professor Schaaffhausen over de in de Kalkgroeve gevonden botten?

  Hij concludeerde dat het bij deze botten ging om de overblijfselen van een man die in een ver verleden tot een wild en barbaars ras had behoord.

 • Hoe zag een landbouwsamenleving eruit?

  Het middel van bestaan was landbouw. De dorpen werden waarschrijnlijk bestuurd door dorpsoudsten. De boeren leefden op een vaste woonplaats en er was nog steeds een strikte rolverdeling tussen man en vrouw. De boeren deden veel nieuwe uitvindingen om zo veel mogelijk te produceren.

 • Waarom was de veronderstelling van Schaafhausen een gewaagde veronderstelling voor die tijd?

  Het idee dat de mens voorouders had met een ander uiterlijk dan de moderne mens was in strijd met de bijbelse gedachte dat god de mens schiep als zijn evenbeeld.

 • Waar en hoe zijn de eerste steden onstaan?

  De eerste steden werden gevrodm bij de rivieren de Tigris en de Eufraat. Doordat hier elkaar de rivier overstroomde zorgde het voor vruchtbare grond, die zeer geschikt was voor de landbouw. Boeren die zich hier vestigde legden dijken aan om het jaarlijkse overvloed tegen te houden. Ze bouwden een irrigatiesysteem en de oogsten werden steeds groter. ze gingen meer produceren dan er nodig was. Hierdoor konden mensen zich in andere dingen gaan specialiseren.

 • Wat voor conclusies hadden andere geleerden over de botten, nadat ze de veronderstelling van Schaaffhausen hadden verworpen?

  Een Duitse geleerde dacht dat de vervorming van de botten kwam door rachitis in de jeugd, hoofdletsel op middelbare leeftijd en chronische gewrichtsontsteking op oudere leeftijd. Een ander kwam met de theorie dat het de beenderen van een kozak waren die in 1814 tijdens een veldtocht tegen Napoleon uit het Russische leger was gedeserteerd. De vergroeide botten zouden een gevolg zijn van het vele paardrijden.

 • Hoe zag een landbouwstedelijke samenleving eruit?

  De mensen verdienden hun geld met landbouw, ambachten en handel. De samenleving werd bestuurd door priesters en koningen. Grote groepen mensen leefden samen en in deze tijd onstonden ook sociale verschillen. Er waren veel magische rituelen in tempels en veel uitvindingen.

 • Wanneer beseften Fuhlrott en Schaaffhausen dat er vóór de huidige mens andere mensachtigen konden hebben geleefd?

  Na de publicatie van 'On the Origin of Species' van Charles Darwin in 1859.

 • Wat opperde Darwin in zijn boek 'On the Origin of Species'?

  Darwin opperde de theorie dat al het leven op aarde door de natuurlijke selectie was geëvolueerd uit vroeger leven, hij durfde in dit boek nog niet expliciet te beweren dat dit ook gold voor de mens.

 • Wat bracht 'On the Origin of Species' teweeg?

  Het boek bracht een evolutie teweeg in het denken over de oorsprong van de aarde en de ontwikkeling van mensen en dieren.

 • Wat probeerde de bioloog Huxley in zijn boek 'Evidence on Man's Place in Nature' te bewijzen?

  Hij probeerde te bewijzen dat ook de mens een product was van evolutie.

 • Wat nemen wetenschappers nu aan over de mens?

  Wetenschappers nemen aan dat de mens zich zo'n 6 miljoen jaar geleden in Afrika afsplitste van de chimpansee. In de loop van miljoenen jaren deze aapachtige tot de homo heidelbergensis ontwikkelde, tussen 600 000 en 200 000 v.C. 

 • Wat gebeurde er toen de Neanderthaler uitstierf?

  Toen ontwikkelde de moderne mens zich verder, op biologisch en cultureel vlak.

 • Waarom gingen de mensen pas vanaf 30 000 v.C. afbeeldingen maken naar de werkelijkheid?

  Omdat de herseninhoud groter werd en de motoriek verfijnder. Ze waren hierdoor onder andere in staat om ingewikkeldere werktuigen en gebruiksvoorwerpen te maken.

 • Wanneer en waar begonnen jagers-verzamelaars met de landbouw?

  12 000 jaar gelden gingen jagers-verzamelaars in het midden-oosten aan landbouw doen. Hier ontstonden ook de eerste landbouwnederzettingen en later de eerste steden.

 • Wat stimuleerde de landbouw?

  De landbouw stimuleerde de vindingrijkheid op allerlei gebieden en bracht de culturele evolutie van de mens in een stroomversnelling.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.