Summary Geschiedeniswerkplaats.

-
ISBN-10 900195538X ISBN-13 9789001955380
563 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats.". The author(s) of the book is/are Tom van der Geugten Tom van der Geugten, Karen Wentzel Tom van der Geugten TiekstraMedia. The ISBN of the book is 9789001955380 or 900195538X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats.

 • 1 Jagers en Boeren

 • wat zijn sporen?

  sporen zijn spullen die gevonden zijn en die onderzocht zijn wat het is

 • archeoloog
  wetenschapper die opgravingen doet en bestudeert
 • wat zijn archelogen?

  archeologen zijn mensen die dingen onderzoeken.

 • argument
  goede reden
 • wat is een bron?

  een bron is iets wat geschreven is en waar je info uit kan halen.

 • bronnen
  hieruit haal je informatie
 • wat is geschiedenis?

  iets wat al gebeurd is.

 • prehistorie
  voorgeschiedenid, de tijd waaruit we geen geschreven bronnen hebben (=1e tijvak:tijd van jagers
 • wat is prehistorie?

  het s een tijd waar we geen geschreven bronnen van hebben.

 • sproren
  resten van het verleden
 • wat is historie?

  waar we wel wat van weten maar niet zeker weten of het wel waar is.

 • tijdvak
  de geschiedenis wordt ingedeeld in tien tijdvakken (zei bladzijden 12 en 13)
 • Wat is geschiedenis?
  Dat is een tijd die al geweest is.
 • verklaring
  uitleg waardoor iets is gebeurd, oorzaak
 • Wat is de prehistorie?
  Dat is de tijd waar we geen geschreven bronnen van omdat ze toen nog niet konden schrijven.
 • hoe leg je uit wat een argument is?
  Dat is iets wat een gevolg van iets is.
 • Wat is een verklaring?
  dan ga je zoeken waarom iets gebeurd is.
 • Hoe lang duurt een decenium?
  10 jaar
 • hoe lang duurt een eeuw?
  100 jaar
 • hoe lang duurt een millenium?
  1000 jaar
 • Wat zijn perioden?
  dat zijn tijden hoelang iets duurt.
 • Hoe kun je tien tijden het handigste leren?
  door het in tijdvakken op te delen.
 • wat voor soorten sporen zijn er?
  geschreven bronnen en ongeschreven bronnen
 • geschrevebronnen :
  brieven en dachtboeken
  ongeschrevebronnen:
  potten en botten en  nog veel meer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.