Summary geschiedeniswerkplaats havo 3

-
652 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "geschiedeniswerkplaats havo 3". The author(s) of the book is/are van der geugten. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - geschiedeniswerkplaats havo 3

 • 1.1 De moderne beleving van tijd

 • Wat wat er zo bijzonder aan de Olympische spelen in 1896?
  Het wat gebaseerd op de spelen uit de oudheid het speelde zich toen af in de moderne tijd 
 • Zeg waarom de Fransman Coubertin de Olympische spelen weer populair maakten.
  Hij wilden mensen in het leger hebben want door de landbouwstedelijke samenleving waren veel mensen veel lichamelijke arbeid verricht maar in  de industriële revolutie werd er veel transport mogelijk hadden mensen kantoorbanen en woonden ze in steden door deze sportbeoefening zouden ze het gebrek aan frisse lucht en lichaamsbeweging compenseren en de sporters die daarvoor vaak hadden getraind werden hard en weerbaar zodat ze in het leger konden vechten dit hield ook in dat het Franse leger sterker werd
 • Wat betekend la belle époque en waarom word het zo genoemd?
  het mooie tijdperk het werd zo genoemd omdat Frankrijk na de oorlog geïdealiseerd het booruitgangsgeloof en optimisme overheerste en nieuwe elektra maakten het leven daar gemakkelijker de arbeiders kregen het ook beter: mindere werktijden ,meer verdienen en beter eten 
 • Wat gebeurde er in 1900?
  Toen werd voor het eerst de Greenwichtijd ingezet.
 • Wat was het voordeel van de Greenwichtijd?
  Vanouds was elke tijd in elk dorp anders omdat ze zonnewijzers gebruikten de tijd verschilde dus op elke plaats erg. Dit veranderde met de komst van de spoorwegen toen vonden ze dat elke trein een vastte vertrek-en aankomsttijd moest hebben en naarmate het internationale treinverkeer toenam wilde steeds meer mensen een vaste tijd : de Greenwichtijd
 • Wat gebeurde er in 1891?
  Toen werd Europa verdeeld in 3 tijdzones zodat in die delen de tijd altijd gelijk was.
 • Noem de 5 periodes on de geschiedenis.
  1. de Prehistorie
  2. de Oudheid
  3. de Middeleeuwen
  4. de Vroegmoderne tijd
  5. de Moderne tijd
 • Noem de 10 tijdvakken uit de geschiedenis.
  1.Tijd van jagers en boeren
  2.Tijd van Grieken en Romeinen
  3.Tijd van monniken en ridders
  4.Tijd van steden en staten
  5.Tijd van ontdekkers en hervormers
  6.Tijd van regenten en vorsten
  7.Tijd van pruiken en revoluties
  8.Tijd van burgers en stoommachines
  9.Tijd van de wereldoorlogen
  10.Tijd van televisie en computer
 • 1.2 De Grote Oorlog

 • Wat is een oorlogsveteraan?
  Iemand die in de oorlog heeft gevochten.
 • Wat is een wereldoorlog?
  Een oorlog waaraan een groot aantal landen van verschillende werelddelen in verstrikt in zijn geraakt
 • Wat is militarisme?
  Verheerlijking van alles wat met het leger te maken heeft
 • Welke twee landen waren erg machtig in de eerste wereldoorlog?
  Dat waren Rusland en Duitsland ze waren allebei bang voor elkaar en wilden allebei steeds meer macht Maar de grootste partij was Duitsland en daarom vreesde veel landen in Europa dat Duitsland meer gebied zou willen innemen
 • Wat is een Wapenwedloop?
  Dat is een strijd om het sterkst bewapend te worden.
 • Wat is mobilisatie?
  Het gevechtsklaar maken van een leger voor de oorlog
 • Wat is het Schlieffenplan?
  Het strijdplan waarmee Duitsland de eerste wereldoorlog begon
 • Wat gebeurde er in 1914?
  De Duitsers mobiliseerden hun legers en vielen België binnen. de Britten kwamen de Belgen te hulp maar de Duitsers denderde gewoon door, door hun oorlogsmachine de Duitsers waren bijna bij Parijs maar werden tegengehouden door de Fransen . De Duitsers verschanste zich toen in loopgraven zo legden ze een soort muur van loopgraven die kilometers lang was. de generaals probeerde de loopgraven te doorbreken door de Britten in te zetten maar dat was zinloos er vielen heel veel doden 
 • Wat is het westfront?
  Het westelijke deel waar gevochten word
 • Wat is het oostfront?
  Het oostelijke deel waar gevochten word
 • Wat is een tweefrontenoorlog?
  Een oorlog waarin twee gebieden tegelijk gevochten word
 • Wat zijn de centralen?
  Duitsland Oostenrijk en alle andere bondgenoten in de eerste wereldoorlog
 • Wat zijn geallieerden?
  bondgenoten (in de twee wereldoorlogen de VS Groot Brittannië Frankrijk en Rusland Sovjet-Unie met hun bondgenoten
 • Wat gebeurde er in 1917 in Rusland?
  Rusland zakte aan het oostfront in door revoluties de Russische machthebber kwam met het idee voor een wapenstilstand daardoor kon Duitsland troepen naar Frankrijk verplaatsen zo kon Duitsland frankrijk inlopen maar de amerikanen schoten te hulp zij waren dan wel vrij nieuw maar ze verschenen met 250000 mannen en een nieuw goed wapen de tank
 • Waarom gaf Duitsland het uiteindelijk op?
  Ze dachten dat ze al gewonnen hadden maar ze werden verslagen.
 • Wat was de prijs van de 1e wereldoorlog?
  9 miljoen doden veel Fransen en Duitsers 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem gebeurtenissen van voor en in de wo2 met jaartallen (10)
 • 1935 duitse rassenwet
 • 1936 italie en japan
 • 1937 japan valt china binnen
 • 1938 conferentie van munchen
 • 1941 duitse inval su en japanse aanval pearl harbor
 • 1942 slag bij midway
 • 1942-1943 slag om stalingrad
 • 1944 gealieerde invasie normandie
 • 1945 oprichting vn
van wanneer tot wanneer was nl bezet
1940 tot 1945
van wanneer tot wanneer was de wo2
1939 tot 1845
wanneer was de definiete einde van de ww2
15 aug 1945
waardoor wint vs de oorlog
door atoombommen te gooien op hirosjima en nagask
wat is einzatsgruppen
moordcommandos op joden vaak hulp burgers
door wie werd de jodenhaat gevoed
nsdap
wat deden de du na de proteststaking noem er 4
censuur, gelijkschakeld, werken in du, verzet hard aanpakken
door wie werd west en oost eu bevrijd
west ; vs canada gb
 oost ; su
wat waren keerpunten voor du noem er 4
vs neemt deel aan aanval
 slag bij staling grad
 landing bij sicilie
 d-day