Summary Geschiedeniswerkplaats havo historische contexten examenkat

ISBN-10 9001835198 ISBN-13 9789001835194
265 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats havo historische contexten examenkat". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001835194 or 9001835198. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedeniswerkplaats havo historische contexten examenkat

 • 2.1 Het Duitse keizerrijk (1871 - 1919)

 • Wat is Pruisen en wat heeft dat met het Duitse keizerrijk te maken?
  Pruisen was een koninkrijk lag in de 18e eeuw voor het overgrote deel ten oosten van de hoofdstad Berlijn. Het omvatte niet alleen grote delen van Oost-Duitsland, maar ook gebieden ten oosten daarvan.
 • Wat gebeurde op het Congres van Wenen en wanneer was dat?
  in 1814/1815 kreeg Pruisen er grote gebieden in West-Duitsland bij.
 • Doordat er nationalisme ontstond en alle nationalistische Duitsers één groot Duitsland wouden, wat was het gevolg van het Duitse nationalisme? Wat werd daar mee gedaan door de leiders? Wanneer nam dit plaats?
  De Pruisische kanselier Otto von Bismarck maakte van dit nationalisme gebruik. In 1870 wakkerde hij het nog verder uit door een oorlog met Frankrijk uit te lokken.
 • Doordat nationalisme waren de mensen erg enthousiast over oorlog en over het feit dat ze een grotere mogendheid wouden worden. Wat was het effect van dat op de Frans-Duitse Oorlog?
  Van Von Bismarck opende de aanval en door het nationalisme en van Bismarck, hadden de andere Duitse staten door het enthousiaste volk geen andere keus om mee te vechten. Frankrijk werd verpletterend verslagen. Terwijl het Duitse leger Parijs omsingeld hield, liet Bismarck de Duitse vorsten naar Versailles komen. In de Spiegelzaal van het vroegere paleis van Lodewijk XIV riepen ze op 18 januari 1871 het Duitse Keizerrijk uit en kroonden ze de koning van Pruisen tot keizer Wilhelm 1.
 • Waardoor ontstaan die spanningen? En oorzaken van het ontstaan van de WO1
  • groeiende nationalisme
  • groeiend militarisme
  • wapenwedloop --> vlootwet. maar ook landlegers.
  • bondgenootschappen
 • Welke bondgenootschappen zijn er?
  centralen en geallieerden
 • Welke zijn de centralen?
  • Duitsland
  • Oostenrijk-Hongarije
  • Italie
 • Geallieerden?
  Engeland, Frankrijk en Rusland
 • Wat gebeurd er in 1914?
  Juni 1914: Servische moordaanslag op Oostenrijkse kroonprins Frans-Ferdinand brengt bondgenootschappen in beweging. Het begin van de 1e WO
 • welke gevolgen hebben de oorlog voor zowel de soldaten en het thuisfront?
  • soldaten: bijna 10.000.000 dode en gewonde soldaten
  • thuisfront: dorpen en steden in de frontlinie, vrouwen moeten fabrieksbanen overnemen, landbouw achteruit
  • propaganda 


  De 1e WO is een totale oorlog --> iedereen doet mee en iedereen maakt het mee.
 • 2.2 De Republiek van Weimar (1919-1933)

 • Welk kenmerkend aspect hoort bij deze paragraaf?
  Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar?
 • Van wanneer tot wanneer was de republiek van Weimar?
  1919 (einde 1e WO) tot 1933 (Hitler aan de macht)
 • Waarom gaat het niet goed voor de Duitser in 1918?
  1. geallieerde zeeblokkade zorgt voor voedselschaarste door de schepen die voedsel brengen te blokkeren 
  2. door deelname van de Verenigde Staten winnen Geallieerden terrein
  • Door deze twee gebeurtenissen wordt er in oktober 1918: Wilhelm II stelt een nieuwe regering aan die vredesonderhandelingen moet starten
 • Waarom gingen de matrozen in Kiel in protest tegen de eigen Duitse officieren?
  Ondanks de vredesonderhandelingen van de regering moet de Duitse vloot ten aanval tegen de Britse vloot: Duitse matrozen weigeren. Begin van een opstand.
  Ze wouden niet meer voor niks vechten.
 • Wat is het gevolg van die demonstraties?
  9 november 1918: Er komt een nieuwe socialistische regering.
  De Geallieerden willen dat de Keizer opstapt --> Wilhelm II treedt af. Duitsland wordt een Republiek.
 • Wat is het gevolg van het aftreden van de Duitse keizer?
  Op 11 november 1918: Socialistische regering tekent een wapenstilstand met de Geallieerden. Officieel einde 1e WO
 • Wat is het gevolg van de wapenstilstand?
  Er is veel onrust --> socialistische regering wil de parlementaire democratie behouden
 • Welke partij wilt het heel anders doen en brengt dan ook verzet uit?
  De KPD, Communistische partij. Net zoals in Rusland, een communistische staat zonder parlement en politieke partijen. Gevolg --> spartakusopstand
 • Wanneer is de Spartakusopstand ontstaan en wat is het?
  Januari 1919: Communisten proberen de macht te grijpen in Berlijn. Gewapende mensen over straat, maar het mislukt. Kenmerkend aspect wat erbij hoort: Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en facisme/ nationaal socialisme
 • Berlijn is te onrustig dus wat gebeurt er?
  Nieuwe regering gaat naar stadje Weimar, vandaar de naam de Republiek van Weimar in 1918-1933/.
 • Welke politieke problemen waren er? Waar had de nieuwe sociaal-democratische regering last van?
  Weinig vertrouwen in parlementaire democratie 
  veel regeringswisselingen
  veel antidemocratische partijen
 • Welke antidemocratische partijen heb je?
  Behalve de communisten zijn er ook andere groepen niet blij met de parlementaire democratie
  Oud conservatieve elite wilt terug naar de tijd van het keizerrijk:
  • Minder macht voor politieke partijen
  • meer macht voor de elite
  Ook de extreemrechtse nationalistische groepen waren teleurgesteld door de wapenstilstand: De regering had Duitsland verraden door zich over te geven.


  Door deze partijen en mensen ontstaat het dolkstootlegende; ze schuiven de schuld van de overgaven aan de sociaal-democraten.
 • Wat was de vrede van versailles? wat waren de belangrijkste bepalingen?
  • Duitsland is schuldig voor het uitbreken van WOI
  • Duitsland moet grote herstelbetalingen betalen (over de 130 miljard goude Marken)
  • Duitsland moest grondgebied en koloniën afstaan.
  • Duitsland mag slechts een klein leger hebben. 
 • Het gevolg van de vrede van Versailles?
  De Duitse bevolking is helemaal niet blij met het verdrag. Ze voelen zich vernederd door deze bepalingen en er breken grote opstanden uit.
 • wat gebeurde er in 1923?
  Vanaf 1919 moet Duitsland herstelbetalingen doen. En in 1923 kwamen er achterstanden in betalingen
 • wat was het gevolg van die achterstanden?
  Frankrijk en België bezetten Ruhrgebied (het industrie hart van Duitsland) en halen massaal alle kolen en staal weg.
 • Wat was het gevolg van de bezetting van het Ruhrgebied door Frankrijk en België?
  Duitse arbeiders gaan staken en de Duitse regering drukt geld bij om lonen door te betalen --> en er ontstaat hyperinflatie (eerst betaalde je voor een post zegel: 0,15 mark in 1919 en op 3 november 1923  100 miljoen mark)
 • Door die hyperinflatie kwamen de Amerikanen met een plan, wat voor een plan was dat en welke gedachte zat er achter?
  In 1924 kwamen de Amerikanen met het: Dawesplan
  • herstelbetalingen koppelen aan draagkracht van Duitse economie
  • Verstrekken van leningen aan Duitsland. 
  • Duitsland kon herstelbetalingen terug betalen aan Engeland en Frankrijk, die weer op hun beurt de Amerikanen terug betalen
 • Welke kenmerkend aspect hoort bij het Dawesplan?
  De crisis van het wereldkapitalisme
 • Wat zie je in de periode van het Dawesplan?
  In 1924-1929: 
  • Economisch herstel zorgt voor een periode van stabiliteit in Duitsland. 
  • Weinig regeringswisselingen
  • groei van de economie
  • culturele bloei --> hoofdsteden New York en Berlijn zitten vol met theater show's  
 • Hoe ontstond de grote economische crisis en wanneer ontstond die?
  In 1929: Beurskrach op Wall Street leidt de economische wereldcrisis in.
  Gevolg de internationale handel valt stil. 
  • economisch optimisme "leef nu, betaal later"
  • overproductie in landbouw en industrie --> gevolg prijsdaling
  • speculatie banken
 • Welk twee zaken zorgen ervoor dat Duitsland extra hard getroffen wordt door de economische wereldcrisis?
  1. De internationale handel valt stil. De Amerikanen kopen geen buitenlandse producten meer
  2. VS wilt geleend geld van Dawesplan terug. 
 • Wat is het gevolg van de economische crisis?
  • Er komen weer veel regeringswisselingen.
  • Einde stabiliteit van de periode van 1924-1929
  • Democratische regering van Republiek van Weimar vindt geen oplossing voor werkloosheid, failliet gaan van bedrijven
 • Wat gebeurd er dan met de parlementaire democratie?
  Het hele vertrouwen zakt weer in en het gevolg daarvan is dat er twee partijen heel erg in opkomst zijn. (NSDAP en KPD)
 • Waarom groeide de NSDAP zo uit tot een massapartij?
  • vermogen van Hitler om grote groepen mensen toe te spreken
  • Massaal en doeltreffend gebruiken van propaganda 
  • machtsvertoon van de SA, een paramiltaire 'knokploeg"
 • Wat waren de beloften van Hitler?
  • Herstel van de economische crisis
  • verwerping van het verdrag van versailles 
  • een stabiele regering door middel van sterk leiderschap
  • Hierdoor zal Duitsland weer op de plaats van het wereldtoneel gezet worden.
 • wat is het nationaalsocialisme?
  politieke stroming die een combinatie is van het fascisme en het antisemitisme 
 • Wat zijn kenmerken van het fascisme?
  • ultra-nationalisme
  • ongelijkheid tussen mensen 
  • een sterke leider
  • anticommunisme
  • handelen op gevoel ipv op verstand
  • geweld is een goede oplossing  
 • Hitler werd met al z'n beloftes en uitspraken steeds populairder bij de bevolking. 
  In de jaren 30. Zijn ideologie is gebaseerd op het fascisme en nationalisme: één volk. Ze zijn er racistisch. Hitler wilt ook dat het Duitse volk weer lebensraum krijgt.
 • Door de economische crisis en de beloften van Hitler werd de NSDAP steeds groter --> met gevolg: In 1933 werd Hitler, met steun van de conservatieve elite, benoemd tot kanselier en schrijft nieuwe verkiezingen uit. De conservatieve elite denkt Hitler in hun broekzak te hebben en hem even onder controle te houden. Maar ze hebben het mis.
 • Waarom maakt die conservatieve elite Hitler tot kanselier? Wie deed het? en wanneer gebeurde het?
  Ze gebruikte Hitler voor het definitief afschaffen van de democratie. Hindenburg benoemde hem op 30 januari 1933 tot rijkskanselier van een kabinet dat verder vooral bestond uit conservatieven.
 • Wat wil hitler bereiken met de nieuwe verkiezingen als Kanselier?
  Hitler wil absolute meerderheid voor de NSDAP. Hij kan dan alleen heerser worden. Er is één probleem, de KPD is de grote concurrent.
 • Wat gebeurd er bij de Rijksdagbrand? en wanneer was het gebeurd?
  in 1933. Het gebouw van het parlement wordt in brand gestoken en de communisten krijgen de schuld. De leiders van de KPD worden opgepakt en Hitler gaat in een keer naar 44% van de stemmen
 • Gevolg van rijksdagbrand?
  Burgerrechten worden afgeschaf door noodverordening:
  vastzetten van politieke tegenstanders, beperkingen persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
 • Na verkiezingen heeft NSDAP nog geen absolute meerderheid (44%)
  Parlement stemt in met machtigingswet:
  • Regering kan zelf wetten maken, zonder de Rijksdag
  • Wetten mogen afwijken van de grondwet


  Gevolg --> einde van de democratie en van de republiek van Weimar. Begin van Duitsland als totalitaire staat.
  Een leider en volledige zeggingschap over alles. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kenmerkend aspect 5 tijdvak 10
De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Kenmerkend aspect 4 tijdvak 10
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingen
Kenmerkend aspect 3 tijdvak 10
De eenwording van Europa
Kenmerkend aspect 2 tijdvak 10
De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld
Kenmerkend aspect 1 tijdvak 10
De verdeling van van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Terroristische aanslag van 11 september 2011
Er ontstond verzet tegen de Europese samenwerking en het multiculturalisme.
Polarisatie
Het versterken van verschillen tussen partijen of bevolkingsgroepen.
Verdrag van Schengen
Het mogelijk maken van vrij verkeer van personen binnen een aantal Europese landen

begin van een toename van de sociale verschillen.
De digitale revolutie
De doorbraak van het internet dat van grote invloed was op de maatschappij.
Gabbercultuur
Gabbers luisteren naar hardcore muziek en gingen daar op hakken. Gabbers waren te herkennen aan kaalgeschoren koppen en droegen vaak trainingspakken, Nike Air Max en bomberjacks.
gabbers waren apolitiek