Summary Geschiedeniswerkplaats onderbouw : derde editie

-
ISBN-10 9001729568 ISBN-13 9789001729561
287 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Geschiedeniswerkplaats onderbouw : derde editie
 • T F Geugten
 • 9789001729561 or 9001729568
 • 2018

Summary - Geschiedeniswerkplaats onderbouw : derde editie

 • 3.1 Van stad tot wereldrijk

 • Rome
  Was 2000 jaar geleden de hoofdstad van het Romeinse rijk en is rond 750 voor Christus  ontstaan bij de rivier de Tiber in Italië.
 • Hoe werd Rome bestuurd?
  Eerst was het een koninkrijk, maar de laatste koning werd  in 509 voor Christus verdreven. Rome werd toen een republiek, dit is een staat zonder vorst. De meeste macht kwam in handen van de Senaat.
 • Wat is de senaat?
  Een vergadering van 300 mannen uit aanzienlijke families.
 • Wie hadden de meeste voordeel van de oorlogen en waarom?
  Soldaten kregen bij een overwinnen een deel van de buit. Legeraanvoerders kregen het grootste deel van de buit. De legeraanvoerders werden geleverd door de aanzienlijke families van Rome. Zij hadden dus de meeste voordeel omdat de legeraanvoerders de meeste buit meenamen.
 • Hoe groeide het Romeinse leger?
  Als de Romeinen een gebied veroverden moesten de mannen uit dat gebied meevechten als Romeinse soldaat, zo werd het leger steeds groter.
 • Wanneer veroverden de Romeinen Italië?
  Vanaf 350 voor Christus.
 • Hoe veroverden de Romeinen overzeese gebieden?
  Door oorlogsschepen te gebruiken. Ze veroverden daardoor Sicilië en Carthago (een machtige stad in Noord-Afrika)
 • Wanneer veroverden de Romeinen Griekenland, Turkije en Syrië?
  Vanaf 146 voor Christus
 • Wanneer waren bijna alle gebieden rond de Middellandse veroverd door de Romeinen?
  In 30 voor Christus, toen de Romeinen ook Egypte hadden veroverd.
 • Hoe werd het Romeinse rijk een wereldrijk?
  Door bijna alle gebieden rond de Middellandse Zee te veroveren
 • Wat is een wereldrijk?
  Een groot rijk in meerdere werelddelen
 • Wanneer veroverde Julius Caesar Gallië?
  Vanaf 58 voor Christus? Gallië was het gebied Frankrijk, België en Zuid-Nederland.
 • Wat gebeurde er tijdens de veroveringen?
  Ze waren gruwelijk, de steden werden geplunderd en soms ook verwoest. Een deel van de bevolking werd vermoord en een deel werd als krijgsgevangene meegenomen en als slaaf verkocht.
 • Wat gebeurde er met gebieden buiten Italië?
  Die werden Romeinse provincies die bestuurd werden door gouverneurs. De gouverneurs  hadden ambtenaren in dienst  die bijvoorbeeld boeren dwingen een deel van hun oogst af te staan om met die belasting het leger te onderhouden.
 • Wat was het politieke centrum van het Romeinse rijk?
  Het Forum Romanum, het plein van Rome. Hier stonden overheidsgebouwen, tempels en triomfbogen en er werd markt gehouden.
 • Hoe ontstonden oorlogen binnen de Romeinse staat (burgeroorlogen)?
  Succesvolle legeraanvoerders werden steeds machtiger en trokken zich maar weinig aan van de Senaat. Hun soldaten waren geen boeren meer maar beroepssoldaten en zij steunden hun generaal ook als die om politieke macht wilde strijden.
 • Wie kwam er als overwinnaar uit de burgeroorlogen?
  Julius Caesar, hij dwong de senaat in 44 voor Christus om hem voor het leven tot dictator te benoemen. Twee jaar later werd hij door de leden van de senaat vermoord.
 • Wat is een dictator?
  Een alleenheerser.
 • Waarom werd Julius Caesar door de senaat vermoord?
  Ze hoopten dat de senaat de macht dan terug zou krijgen, maar Caesars adoptiezoon Octavianus versloeg in een nieuwe burgeroorlog al zijn vijanden. Hij kreeg alle politieke macht in handen en maakte een eind aan de republiek.
 • Hoe ontstond het Keizerrijk?
  Octavianus maakte in 27 voor Christus een eind aan de republiek.
  De senaat bleef bestaan, maar had niets meer te vertellen. Hij en zijn opvolgers gebruikten de naam Caesar als titel. Hier komt het woord keizer vandaan. Daarnaast kreeg hij de titel augustus, dit betekent de verhevene. De Romeinen gingen hem als god vereren.
 • Wanneer ontstond er vrede in het Romeinse rijk?
  Keizer Augustus regeerde meer dan 40 jaar, hij verbeterde de organisatie van het rijk en zorgde voor rust, orde en vrede. Zijn opvolgers breidden het rijk nog verder uit. In 200 na christus strekte het rijk zich uit van Noord-Engeland tot Zuid-Egypte
 • Hoe zorgden keizers twee eeuwen lang voor vrede in het rijk?
  Doordat er verharde wegen waren aangelegd in het keizerrijk konden soldaten zich snel verplaatsen naar gebieden waar onrust dreigde en de onrust op tijd stoppen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Geschiedeniswerkplaats onderbouw : derde editie
 • T F Geugten
 • 9789001826918 or 9001826911
 • 2018

Summary - Geschiedeniswerkplaats onderbouw : derde editie

 • 1.1 Verleden,heden en toekomst

 • Wat is er in 1940 ontdekt?
  De grot Lascaux
 • Wie heeft de grot Lascaux ontdekt?
  Marcel Ravidat
 • Wanneer werd de grot genaamd Lascaux ontdekt?
  1940
 • Waar is de grot ontdekt?
  Zuid-Frankrijk
 • Wat is een archeoloog?
  Iemand die opgravingen doet en ze bestudeerd?
 • Wat vonden de onderzoekers in de grot Lascaux?
  Schilderwerktuigen en ongeveer 2500 geschilderde en ingekraste afbeeldingen van 17000 jaar geleden.
 • Wat voor bronnen zijn er?
  Grot schilderingen,lijken,botten,vuistbijlen,boomstam kano, enzovoort
 • Bronnen uit een latere tijd?
  Schilderijen,gebouwen,beeldhouwkunst 
  Kranten,tekeningen,teksten,kerken 
  Enzovoort  
 • Betekenis van prehistorie?
  De tijd waarin we geen geschreven 
  Bronnen hadden
 • Hoe gaat de tijdbalk?
  Tijd van de jagers en boeren tot 3000 v.c.
 • Wat is een bron?
  Informatie over het verleden.
 • Waardoor vervaagden de verfkleuren en ontstond er mos op de tekeningen?
  Door de vele bezoekers en de warme lampen werd de lucht in de grot heel erg vochtig.
 • Wat deden ze om verdere schade te voorkomen?
  Ze sloten de grot.
 • Wanneer werd de grot gesloten?
  In 1963
 • Wat werd er in 1984 voor de vele belangstellenden geopend?
  Een nauwkeurig kopie van de grot.
 • Wanneer volgde er een rondreizend tentoonstelling?
  2012
 • Hoe heet het museum dat is geopend in 2016?
  Lascaux-experience
 • Wat is het verschil tussen een tijdvak en een periode?
  Een tijdvak is het preciesie van de jaartallen en een periode is van van..........
 • 1.2 De eerste mensen

 • Hoe ontstaan oude scheppingsverhalen?
  Van de wereld en het leven daarop
 • Van wie is tenach het heilige boek?
  De joden
 • Van wie is de bijbel het heilige boek?
  De christenen
 • van wie is de Koran het heilige boek?
  De moslims
 • Wanneer gingen mensen twijfelen aan de scheppingsverhalen uit de bijbel?
  In de 19e eeuw
 • **Wat ontdekte Charles Darwin dat zo bijzonder was?
  Hij ontdekte dat op eilanden waar de vruchten hoog groeiden de schilpadden met lange nekken langer leefden en vaak meer kinderen kregen met lage nekken en de schilpadden met kortere nekken konden moeilijker overleven en stierven daardoor na een tijd uit.
 • In hoeveel dagen in het scheppingsverhaal schiep god de hemel en de aarde en alles eromheen?
  In zes dagen.
 • Wat gebeurde er aan het eind van de zesde dag?
  Schiep god een man en een vrouw: Adam en Eva.
 • Wat mocht niet van god?
  De vruchten eten van een bijzondere boom:de boom van kennis van goed en kwaad.
 • Wat was de duivel?
  Een slang.
 • Wat deed Eva toen de slang zei dat ze wel de vrucht moest eten?
  Ze at het en gaf hem daarna door aan Adam en die at het ook
 • Wat begrepen ze en wat voelde ze?
  Ze begrepen het verschil tussen goede en slechte dingen en ze schaamde zich voor hun naaktheid.
 • Wat deed god als straf?
  Hij stuurde Adam en Eva weg uit het paradijs.
 • Hoe heette 200 000 jaar geleden onze mensensoort?
  Homo sapiens (denkend mens)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurde er in 476 n.C.
De Germanen zetten keizer Romulus af en stichtten een Germaans koninkrijk in Italië. Zo eindigde het West-Romeinse rijk. Het oost-Romeinse of Byzantijnse rijk met als hoofdstad Constantinopel bleef nog 1000 jaar bestaan.
Wat is ridderlijk gedragen?
Moedig, trouw en rechtvaardig zijn
Invullen:De eerste ridders waren ..... uit de legers van de .......?
1) soldaten
2) edelen
Wie namen edelen in dienst om te zorgen voor orde en veiligheid in hun gebied?
Voetsoldaten en ridders
Invullen:Toen soldaten .... gingen gebruiken, verdwenen de ..... van het slagveld.
1) vuurwapens
2) ridders
dit gebeurde aan het einde van de middeleeuwen, de derde historische periode (500-1500).
Hoe kwam het dat er politieke verdeeldheid en veel onveiligheid was?
 1. Karel de Grote was dood
 2. Zwakke koningen
 3. Macht in een gebied werd erfelijk
 4. Er werden achterleenmannen benoemd
 5. Invallen van Vikingen in de kustgebieden

Verhoudingen tussen leenheren en leenmannen veranderde
In welke eeuwen was er politieke verdeeldheid en veel onveiligheid in Europa?
9e en 10e eeuw
Wat moesten de leenmannen doen voor de leenheer?
Orde en veiligheid in het gebied en militairen leveren
Hoe bestuurde Karel de Grote het Frankische rijk?
Met behulp van leenmannen =
leenstelsel of feodalisme 
Wat is een leenman?
Een hertog of graaf (edelman) die een gebied bestuurt in opdracht van een leenheer 
het gebied is 'in leen'