Summary Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek

-
ISBN-10 9001820298 ISBN-13 9789001820299
348 Flashcards & Notes
84 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001820299 or 9001820298. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek

 • 1 Jagers en boeren

 • Wie waren de eerste mensen

  Nomaden

 • hi
 • Waar leefden de Nomaden van?

  van jagen en voedsel verzamelen

 • Waardoor veranderde het leven van de Nomaden

  Door de landbouw.

 • Tot wanneer duurde de tijd van jagers en boeren?

  tot 3000 voor Christus

 • Welke grot werd wereldberoemd?

  De grot van Lascaux.

 • Waarom werd deze grot zo beroemd?

  Door de vele rotstekeningen.

 • Waar ligt de grot van Lascaux?

  In Frankrijk.

 • 1.1 Verleden, heden en toekomst 8

 • Wat leer je bij geschiedenis?

  Wat er in het verleden is gebeurd.

 • Wat vonden de onderzoekers in de grot van Lascaux?

  • rotschilderingen van dieren
  • werktuigen om in de rots te krassen
  • stenen schaaltjes met vet van dieren 
 • Waar deden de Jagers met dit deze schaaltjes met dierlijkvet?

  Het vet werd verbrand. Zo hadden ze licht in de grot.

 • Wat is een tijdbalk?

  Een manier om de geschiedenis in tijd aan te geven

 • Wat staat er op de tijdblak?

   

  Belangrijke gebeurtenissen en de tijd waarin dit gebeurd is

 • Hoe delen wij tijd in?

  Met jaartallen

 • Bij jaartelling heeft elk jaar een....

  nummer

 • Waarom is het handig te rekenen in jaren?

  Dan weet je hoe oud iemand is.

 • Wat is een eeuw?

  100 jaar

 • Welke jaartelling gebruiken wij?

  De Christelijke jaartelling

 • Wat tellen wij bij de Christelijke jaartelling?

  De jaren vanaf de geboorte van Jezus Christus

 • Het jaar waarin Jezus geboren is kreeg het nummer.....?

  1

 • Het jaar daarna kreeg het nummer?

  2

 • Het jaar voor de geboorte van Jezus kreeg het nummer?

  '1 voor Christus

 • Het jaar daarvoor?

  '2 voor Christus

 • Hoe kun je voor Christus afkorten?

  v.C.

 • Bestaat er ook een jaar met het nummer nul?

  nee

 • Er zijn nog meer manieren op jaren te tellen maar dat leer je later

 • Naast de Christelijke jaartellening is er ook een....

  historische jaartelling

 • De hele geschiedenis kun je opdelen in...

  • blokken
  • vijf periode
 • Je kunt de tijd indelen in 

  tijdvakken

 • De historische jaartelling kun je opdelen in....

  historische indeling

 • Tot 3000 v.C. was het....

  de tijd van de prehistorie

 • Dat was ook de tijd van...

  de jagers en de boeren

 • In de periode van 3000 v. C. - 500 n.C. was het de tijd van

  Grieken en Romeinen

 • de tijd van 500 - 1000 n.C. was de tijd van

  monikken en ridders

 • van 1000 - 1500 n.C. de tijd van

  steden en staten

 • van 1500 n.c - 1600 

  tijd van ontdekkers en hervormers

 • 1600-1700 tijd van

  regenten en vorsten

 • 1700-1800

  tijd van pruiken en revoluties

 • 1800-1900 tijd van

  burgers en stoommachines

 • 1900-1950

  tijd van de wereld oorloge

 • 1950 - heden

  tijd van televisie en computers

 • Er is nog een 3de historische indeling, namelijk in

  5 soorten samenlevingen

 • Noem een voorbeeld...

  samenleving van jagers-verzamelaars

 • Wat zijn archeologen?

  Archeologen zijn mensen die de sporen die mensen hebben achtergelaten onderzoeken

 • In de grot van Lascaux zagen de archeologen aan de rotstekeningen...

  welke dieren er 15000 v.C. in Zuid-Frankrijk leefden.

 • Wat zagen de archeologen nog meer?

  Dat mensen toen al konden tekenen (in de rots)

 • Archeologen ontdekken aan de dingen die ze vinden hoe

  mensen leefden

 • De grotschilderijen zijn voor archeologen een bron van...

  informatie

 • Konden de mensen in de prehistorie al schrijven?

  nee

 • Noem een belangrijk kenmerk van de eerste periode in de geschiedenis (de prehistorie)...

  De jagers en boeren konden niet schrijven

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Rond welk jaar namen de Vikingen in Scandinavie het christendom ook over?
rond 1000
Wat deed de koning de 2e keer toen de Noormannen Parijs wilden plunderen?
Hij gaf de oppernoorman Rollo een stuk land aan de kust en maakte hem leenman, dit gebied heet Normandie
Wat deed de koning van Frankrijk de 1e keer toen de Noormannen wilden plunderen?
Hij gaf ze geld en sieraden
Waar dreigden de Noormannen mee?
Ze dreigden dat ze Parijs gingen plunderen
Hoe werden de Deense vikingen genoemd die naar Parijs gingen?
Noormannen
Waar gingen de Deense Vikingen heen?
Dorestad, delen van Engeland en via de Seine naar Parijs
De zoon van Erik de Rode, Ericsson, ontdekte?
Amerika
Welk land ontdekte Erik de Rode ten Westen van Ijsland?
Groenland
Waar gingen de Noorse Vikingen heen?
Naar het westen en bereikten daar Ijsland. In 874 stichtten ze daar een kolonie
Waar gingen de Zweedse Vikingen heen?
Naar het Oosten, Rusland, hier stichtten ze een rijk en onderwierpen ze het Slavische volk