Summary Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek

-
ISBN-10 9001820298 ISBN-13 9789001820299
348 Flashcards & Notes
86 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001820299 or 9001820298. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats / vmbo-t/havo 1 / deel Informatieboek

 • 3.2 Samenleving en cultuur

 • wat houd een Grieks-Romeinse cultuur in?
  dat de Grieken dingen van de Romeinen overnamen en het gingen mengen met hun cultuur
 • wat is een landbouw-steedelijke samenleving?
  een samenleving tussen de (boeren), de mensen van de landbouw
 • wat is nijverheid?
  het maken van producten
 • wat is een multiculturele samenleving
  een samenleving met meerderen culturen
 • wat liet de keizer 70 n.c bouwen?
  colosseum
 • welke cultuur kreeg veel invloed?
  de Griekse cultuur
 • waren er verschillen tussen arm en rijk?
  ja er waren grote verschillen tussen arm en rijk
 • waar werkte de meeste mensen?
  op het platteland
 • wat is een landbouwsteldelijke samenleving?
  Samenleving waarin de meeste mensen leven van de landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van onder meer ambacht en handel
 • Wat was in de keizertijd de grootste stad van het Romeinse rijk?
  Rome (meer dan een miljoen inwoners)
 • Waar woonden de armste romeinen?
  in krotten
 • Wat deden de rijkste romeinen graag?
  ze schepten graag op, gaven chique diners en lieten zich dragen door de stad
 • Wat voor werk deden veel stedelingen?
  Ambachtslied
 • Wat is nijverheid?
  Het maken van producten
 • Noem een voorbeeld van een ambacht:
  pottenbaker, timmerman, meubelmaker
 • Waar leefden de mensen in de steden naast ambachten nog meer van?
  van de handel
 • Waar brachten de handelaren hun waren naar toe?
  naar alle delen van het romeinse rijk en zelfs daarbuiten
 • Wat was het voordeel van het feit dat handelaren hun waren overal naar toe brachten?
  Ze namen ook goederen mee terug uit andere gebieden
 • Wat namen de handelaren allemaal mee terug uit andere gebieden?
  Parels (rode zee), graan (Egypte), parfum (Arabie), kruiden
 • Hoe werd er afgerekend door de handelaren?
  Met munten waar de keizer op stond (zilver) dinarius
 • Waarom konden handelaren zo makkelijk overal komen?
  Er was eenheid, er was vrede en de wegen waren goed 
 • Waarom was eenheid en vrede goed voor de economie?
  o konden de handelaren overal binnen het rijk makkelijk hun waren verkopen
 • Wat roofden de romeinen na de verovering van Griekenland?
  Griekse beelden
 • Wat deden de romeinen met de beelden die ze roofden?
  ze zetten de beelden in hun villas en op hun pleinen
 • Wie haalde de romeinen allemaal van Griekenland naar rome?
  Beeldhouwers, schilders, schrijvers en architecten.
 • Waarom haalden de romeinen Griekse schilders, architecten beeldhouwers en schrijvers naar rome?
  Ze vonden de schiderijen, gebouwen en beelden zo mooi dat ze dit ook in rome wilde hebben.
 • Wat is filosofie?
  Het zoeken naar kennis en wijsheid
 • Wat bewonderden de romeinen nog meer naast de beelden en kunst?
  De Griekse wetenschap en filosofie
 • Wat namen de romeinen in huis om voor zich te werken?
  Griekse slaven
 • Waardoor ontstond er een Grieks romeinse mengcultuur?
  Doordat de grieken als slaven gingen werken voor de romeinen en omdat de romeinen Griekse dingen naar Rome haalden zoals bouwwerken en technieken.
 • Waarom gebruikte de romeinen de Griekse zuilen?
  ze vonden het mooi maar het had geen bouwkundige functie
 • Wat is een multiculturele samenleving?
  een samenleving met allemaal verschillende culturen door elkaar.
 • Waaraan kon je zien dat er eenheid was in het romeinse rijk?
  er werd met romeinse munten betaald, er waren romeinse wegen, er golden romeinse wetten en er stonden romeinse theaters en tempels.
 • Welke talen werden er gesproken in Rome?
  Latijn en Grieks
 • in 450 vc werd er iets opgehangen in ROme wat was dat? 
  12 bronzen platen met de weten die de overheid had opgesteld
 • Voor wie golden de wetten die door de overheid waren opgesteld?
  Voor alle burgers
 • Was iedereen burger?
  Nee leden van de overwonnen volken bijvoorbeeld niet
 • Golden de wetten voor alle burgers?
  Ja arm of rijk dat maakte niet uit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Rond welk jaar namen de Vikingen in Scandinavie het christendom ook over?
rond 1000
Wat deed de koning de 2e keer toen de Noormannen Parijs wilden plunderen?
Hij gaf de oppernoorman Rollo een stuk land aan de kust en maakte hem leenman, dit gebied heet Normandie
Wat deed de koning van Frankrijk de 1e keer toen de Noormannen wilden plunderen?
Hij gaf ze geld en sieraden
Waar dreigden de Noormannen mee?
Ze dreigden dat ze Parijs gingen plunderen
Hoe werden de Deense vikingen genoemd die naar Parijs gingen?
Noormannen
Waar gingen de Deense Vikingen heen?
Dorestad, delen van Engeland en via de Seine naar Parijs
De zoon van Erik de Rode, Ericsson, ontdekte?
Amerika
Welk land ontdekte Erik de Rode ten Westen van Ijsland?
Groenland
Waar gingen de Noorse Vikingen heen?
Naar het westen en bereikten daar Ijsland. In 874 stichtten ze daar een kolonie
Waar gingen de Zweedse Vikingen heen?
Naar het Oosten, Rusland, hier stichtten ze een rijk en onderwierpen ze het Slavische volk