Summary Geschiedeniswerkplaats vmbo-t/havo 2 Informatieboek

-
ISBN-13 9789001870140
478 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats vmbo-t/havo 2 Informatieboek". The author(s) of the book is/are Tom van der Geugten, Bernadette Hijstek, Dik Verkuil. The ISBN of the book is 9789001870140. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedeniswerkplaats vmbo-t/havo 2 Informatieboek

 • 1.7.1 De Gouden eeuw

 • aanbod
  Wat iemand wil verkopen
 • beurs
  Gebouw waar kooplieden samenkomen om handel te drijven
 • bloei
  Als het ergens goed mee gaat, bijvoorbeeld de economie of de kunst
 • concurrentiestrijd
  Als iemand ergens beter in wil zijn dan een ander
 • Gouden Eeuw
  langdurige bloeiperiode in Nederland in de 17e eeuw
 • kapitalisme
  economie waarin ondernemers winst proberen te maken
 • ondernemer
  iemand met een bedrijf
 • stapelmarkt
  Plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen en vandaar verder worden verhandeld
 • vraag
  wat iemand wil kopen
 • 1.7.2 Machthebbers in Europa

 • absolutisme
  Manier van regeren waarbij de macht van de vorst door niets wordt beperkt
 • buitenlandse politiek
  Contacten van de regering met andere staten
 • huursoldaat
  soldaat die zich verhuurt aan een leger, vaak in een ander land
 • regent
  overhiedsbestuurder
 • tijd van regenten en vorsten
  zesde tijdvak (1600-1700)
 • 1.7.3 Europa en de wereld

 • compagnie
  handelsbedrijf
 • factorij
  handelspost in het buitenland met kantoren en pakhuizen
 • gouverneur-generaal
  hoogste bestuurder
 • handelskapitalisme
  economie waarin handelaren, die winst willen maken, zich ook bezig houden met nijverheid
 • monopolie
  alleen recht
 • VOC
  Verenigde Oost-Indische Compagnie
 • wereldeconomie
  economie waaraan meerdere werelddelen meedoen
 • WIC
  West-Indische Compagnie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

tijd Van de wereld oorlogen
negende tijdvak van 1900 tot 1950.
wat is rassenleer?
discriminatie over soorten rassen.
wat betekent racisme?
het idee dat je eigen ras beter is dan andere rassen.
wat betekent holocaust?
moord op de joden tijdens de 2e wereld oorlog.
wat betekent genocide?
volkerenmoord.
wat is discriminatie?
mensen niet waardeer zoals ze zijn.
wat is een concentratie kamp?
een kamp waarin mensen worden vastgehouden.
wat betekent capitulatie?
overgave
wat betekent wereld oorlog?
oorlog waaraan veel landen van meerdere wereld delen aan mee doen.
wat betekent wapenwedloop?
een strijd tussen 2 of meerdere groepen om de sterkste bewapening.