Summary Getal & ruimte.

-
ISBN-10 9011099931 ISBN-13 9789011099937
159 Flashcards & Notes
143 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Getal & ruimte.". The author(s) of the book is/are L A Reichard. The ISBN of the book is 9789011099937 or 9011099931. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Getal & ruimte.

 • 1 in de ruimtefff

 • ruimtefiguren
 • 1.1 Lineaire vergelijkingen

 •  wanneer mag je termen in een vergelijking van het ene lid naar het andere lid overbrengen

  als je - vervangt door + en + vervangt door -

 • De tweede wereldoorlog begon in 1940.

 • 1.1.1 Vergelijkingen van de vorm AB = 0, A2 = B2 en AB = AC

 • Regel: AB = 0 <-> ...?:
  A=0 of B=0
 • wat moet je doen als je de termen van de vergelijkingen van het ene naar het andere lid wil overbrengen?

  je moet - vervangen door + en + vervangen door -

 • Regel: A2 = B2 <-> ...?
  A=B of A=-B
 • Regel: AB = AC <-> ...?
  A=0 of B=C
 • 1.1.2 Gebroken vergelijkingen

 • Regel: A/B = 0 <-> ...?
  A=0 en niet gelijk aan 0
 • Voorbeeld: (x2 - 2x)/(x2 - 4) = 0
  Eerste stap: x2 - 2x = o
  Voorwaarde: x2 niet gelijk aan 4
 • Regel: A/B = C <-> ...?
  A = BC en B niet gelijk aan 0
 • Voorbeeld: (x2 - 2x)/(x2 - 4) = 2
  Eerste stap: x2 - 2x = 2x2 - 8
  Voorwaarde: x2 niet gelijk aan 4
 • Regel: A/B = C/D <-> ...?
  AD = BC en B niet gelijk aan o en D niet gelijk aan o
 • Voorbeeld: 2/(x - 2) = x /(x - 4)
  Eerste stap: 2x(x - 4) = x /(x - 2)
  Voorwaarde: x niet gelijk aan 2 en x niet gelijk aan 4
 • Regel: A/B = A/C <-> ...?
  (A = 0 of B = C) en  B niet gelijk aan 0 en C niet gelijk aan 0
 • Voorbeeld: (x2 - 4) /2x = (x2 - 4) /(x + 1)
  Eerste stap: 2x(x - 4) = x (x - 2)
  Voorwaarde: x niet gelijk aan 0 en x niet gelijk aan -1
 • 1.2 Kubus en vierkant

 • wat is een uitslag van een ruimtefiguur

  een bouwplaat zonder plakrandjes

 • uit hoeveel vierkantjes bestaat de uitslag van een kubus

  6

 • Wat is een vlakke figuur

  een vlakke figuur kun je tekenen op een papiertje, het is plat, dus 2 dimensies

 • hoe heet de "rand" van een vierkant

  een zijde

 • Wat zijn de hoekpunten van vierkant PQRS

  P, Q, R en S

 • Hoe heet de verbindingslijn van hoekpunt P en Q in vierkant PQRS

  een zijde

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

formule voor exponentiele groei
N = b x gt
b= de beginhoeveelheid of beginwaarde
g= groeifactor per tijdseenheid = kommagetal
t= tijdseenheid (is kwadraat)
exponentiele groei
hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd
--> getal heet groeifactor per tijdseenheid
hoe oud ben je 

14 jaar

Is een uitslag van een ruimtefiguur een bouwplaat zonder plakrandjes?

ja

Noem de beroemdste ruimtefiguren van Nol op?

kubus, balk, bol, kegel, prisma, piramide, cilinder

Wat is b in een lineaire formule?

B is het snijpunt met de y-as (is altijd (0,...).

Wat is a in een lineaire formule?  

A is het richtingscoëfficiënt.

Geef de algemene vorm van een lineaire formule.  

y=ax+b

Hoe los je een lineaire vergelijking op?  

1. Werk de haakjes weg

2. Breng alle termen met x naar het linker lid en de rest naar het rechterlid

3. Herleid beide delen

4.Deel door het getal dat voor x staat

wat gebeurd er als je termen van het ene lid overbrengt naar het andere lid

dan moet je min vervangen voor plus en plus vervangen voor min