Summary Gewichtsconsulent

-
165 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Gewichtsconsulent

 • 2.1 Levensverschijnselen

 • Levende organismen = mens, dier, plant.
  Natuurwetenschap = wetenschap die zich baseert op natuurwetten, bijvoorbeeld natuur- en scheikunde.
 • Wat valt er onder levende organismen?
  Mens, dier, plant
 • Wat houd natuurwetenschap in?
  Een wetenschap die zich baseert op natuurwetten (bijv: natuur- en scheikunde)
 • 2.1.1 Inleiding

 • Anatomie betekent letterlijk: ontleedkunde. Dit houd in dat bij anatomie de bouw van levende organismen ontrafeld worden.
  (De kennis en de bouw van het lichaam)
  Bij fysiologie worden de functies en de werking van de organen en orgaanstelsels van levende organismen bestudeerd en beschreven, zoals spijsvertering, ademhaling etc.
  (De werking en de eigenschappen van het lichaam)
  Cytologie (celleer) en spijsvertering krijgen in dit hoofdstuk extra aandacht.
 • Wat betekent anatomie?
  Ontleedkunde (de bouw van levende organismen word ontrafeld)
 • Wat betekent fysiologie?
  Hier worden de functies en de werking van de organen en orgaanstelsels van levende organismen bestudeerd en beschreven (spijsvertering, ademhaling etc.)
 • 2.1.2 Levende stoffen

 • Levende stoffen onderscheiden zich van dode stoffen door 7 levensverschijnselen, welke zijn dat?
  Voeding
  Uitscheiding
  Groei
  Ademhaling
  Beweging
  Waarneming
  Voortplanting
 • Wanneer kunnen levende organismen alleen plaatsvinden? Als er sprake is van:
  Metabolisme
 • Wat is metabolisme?
  Stofwisseling
 • Alle gebeurtenissen in een levend organisme waarbij stoffen verbruikt of veranderd worden noemen we:
  Metabolisme
 • Levende stoffen kunnen we in 3 dingen indelen, welke zijn dat?
  Soort > dier plant of mens?
  Aantal cellen > hoeveel cellen?
  Grootte > microscoop of niet?
 • Wat voor levende organismen onderscheiden we bij indeling naar soort?
  Dierlijke organismen (+mensen) en plantaardige organismen
 • Wat voor levende organismen onderscheiden we naar het aantal cellen?
  Eencellige organismen (dierlijke > bijv. amoeben + plantaardige > bijv. bacteriën)
  Meercellige organismen (dierlijke > mens en dier + plantaardige)
 • Hoe heet de levende stof die we naar grootte indelen?
  Microben en macroben
 • Wat zijn micro-organismen (microben)?
  Dit zijn levende wezens van lagere orde, omdat ze niet via organen en orgaanstelsels functioneren maar in direct contact staan met hun leefmilieu. (Alleen te zien met de microscoop)
 • Noem 3 voorbeelden van micro-organismen:
  Bacteriën, schimmels en virussen
 • Waarvoor zijn bacteriën belangrijk?
  In de darminhoud zitten miljarden bacteriën, deze zijn noodzakelijk voor de spijsvertering (afbreken van voedsel tot kleine deeltjes, zodat ze zorgen voor opbouw en energie).
 • Wat gebeurt er met een verstoring van de darmflora door bacteriën (door bijv. Voedselvergiftiging of antibiotica)?
  Kan zorgen voor diarree, uitdroging en stoornissen van de voedselopname in de darm.
  (Door het immuunsysteem worden bacteriën onschadelijk gemaakt, wanneer dit niet voldoende gebeurt kunnen de bacteriën zich verder delen en infecties veroorzaken)
 • Zijn schimmels eencellig of meercellig? En zijn ze dierlijk of plantaardig?
  Schimmels kunnen zowel eencellig als meercellig zijn, en dierlijke en plantaardige kenmerken hebben.
  Eencellige schimmels worden ook wel gisten genoemd.
 • Wat zijn schimmels?
  Schimmels kunnen (net als bacteriën) gunstig of ongunstig zijn voor ons. 
  Je kan ze overal vinden, op kaas, als paddenstoel, op een vochtige muur etc.
  Ook kunnen ze een schimmelinfectie veroorzaken zoals voetschimmel of candidiasis.
 • Wat is candidiasis?
  Een moeilijk te bestrijden schimmelinfectie die veroorzaakt word in de darmen.
 • Waarom worden virussen vaak door wetenschappers niet gezien als levende wezens?
  Virussen kunnen zich niet zelfstandig voortplanten. Ze hebben een gastheersorganisme nodig.
 • Wat doen virussen als ze een gastheersorganisme hebben gevonden?
  Ze koppelen zich aan een cel en injecteren hierin hun erfelijk materiaal. Op deze manier kunnen virussen zich alleen vermenigvuldigen.
 • Wat gebeurt er als de vermenigvuldiging van een virus heel snel gaat?
  Dan kan de virus snel de overhand krijgen en ziekten veroorzaken zoals griepvirus, hiv-virus en vogelgriepvirus.
 • Wat zijn macro-organismen (macroben)?
  Hieronder vallen mens, dier en plant. 
  Dit zijn wezens van hogere orde, omdat ze een arbeidsverdeling onder de cellen hebben.
 • Wat is de kleinste eenheid van een levend organisme?
  Een cel
 • Noem van klein naar groot de opbouw van cellen naar organisme:
  Cellen > weefsels > organen > orgaanstelsel > organisme

  Een groep cellen met dezelfde vorm en functie vormen samen weefsel.
  Een groep weefsels met een bepaalde vorm in een organisme vormen samen een orgaan.
  Een groep samenwerkende organen met een gezamenlijke functie vormen een orgaanstelsel.
  De meeste organismen zijn opgebouwd uit meerdere orgaanstelsels. 

  https://www.youtube.com/watch?v=N_CX-YPEU_4
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.