Summary Globalisering

-
ISBN-10 9006433160 ISBN-13 9789006433166
349 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Globalisering". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis. The ISBN of the book is 9789006433166 or 9006433160. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Globalisering

 • 1 De wereld: systeem van landen en relaties

 • Waarvan hangt het economisch welzijn van mensen samen?

  Met consumptie en productie in andere gebieden. 

 • Wat is internationale arbeidsverdeling?

  De wijze waarop de agrarische, industriële en de dienstverlenende activiteiten over de landen van het wereldsysteem verdeeld zijn.

  • Vrijwel nergens produceert men nog zelf alle noodzakelijke goederen. Dat gebeurd zo veel mogelijk daar waar dat economisch het beste kan. Deze internationale arbeidsverdeling verbind mensen van over de hele wereld economisch gezien met elkaar. De economische samenhang is op een aantal terreinen duidelijk zichtbaar:
  1. Door de vele handelsrelaties, de landen zijn namelijk van elkaar afhankelijk voor de levering van goederen. 
  2. Ook macroeconomische schommelingen in het productieniveau hangen met elkaar samen. Zo merken veel landen in de wereld het als het in Europa economisch juist goed of slecht gaat. 
 • Wat is het wereldsysteem?

   

  Het geheel van landen en de economische, politieke en culturele relaties daartussen.

 • Economische samenhang zichtbaar:

  1. de vele handelsrelaties, landen zijn voor de levering van goederen afhankelijk van elkaar.
  2. macroeconomische schommelingen in het productieniveau, veel landen in de wereld merken het als het economisch goed of slecht gaat met bijv. Europa.
  3. vestigingsgedrag van ondernemingen hangen af van de bedrijfseconomische factoren (lagelonen).
 • Vrijwel nergens produceert men nog zelf alle noodzakelijke goederen of diensten. Dat gebeurt zo veel mogelijk daar waar dat het beste kan. Deze internationale arbeidsverdeling verbind plaatsen, gebieden en mensen in de hele wereld economisch met elkaar.

 • Twee criteria voor indeling wereldsysteem:

  • de soorten economische activiteiten van landen
  • de soort (economische en politieke) relaties met andere landen
 • De economische samenhang is op een aantal terreinen duidelijk zichtbaar:

  • Allereerst heb je de vele handelsrelaties. Landen zijn voor de levering van goederen namelijk afhankelijk van elkaar.
  • In hoogontwikkelde delen van de wereld hangen macroeconomische schommelingen in het productieniveau met elkaar samen. Veel landen merken het als het goed of slecht gaat in bijvoorbeeld Europa.
  • Ten derde is het te zien bij de vestigingsdrang van ondernemingen
 • centrum/kernregio = de economisch hoogontwikkelde rijke regio's of landen met een grote productie en een grote politieke en economische macht in de wereld. (groot BNP)

   

 • Waarom maakt de economische samenhang de gebieden ook kwetsbaar?

  Omdat we vergeleken met vroeger afhankelijker zijn geworden van natuurlijke hulpbronnen uit andere landen.

 • semi-perifere regio = regio die een middenpositie tussen centrum en periferie inneemt, gekenmerkt door een behoorlijke industrialisatiegraad en een grote afzet van industrieproducten in de kernregio's van het wereldsysteem.

 • In het wereldsysteem hebben veranderingen in het ene land altijd positieve of negatieve gevolgen voor andere landen.
  De wereld is op te delen in de volgende regio's:

  • Centrum of kernregio's
  • Semi-perifere regio's
  • Perifere regio's
 • perifere regio = regio waarvan de economische activiteiten sterk zijn afgestemd op het belang van de kernregio's. Ze hebben gemiddeld een lage productiviteit en daarmee een laag inkomen per inwoner, een eenzijdige economische structuur en een fragmentarische ontwikkeling.

 • Omschrijf het centrum.

  Hierin liggen de economisch hoog ontwikkelde rijke landen. Er word een grote variatie aan industriële goederen en diensten geproduceerd. Deze regio's zijn in staat grote invloed uit te oefenen op andere staten in het wereldsysteem.

 • Door veranderingen in internationale arbeidsverdeling systeem gewijzigd:

  1. ruimtelijke schaal, het aantal landen bleef niet gelijk
  2. positiewisselingen van staten binnen het systeem, bijv van periferie naar kernregio
  3. veranderingen in de aard van de economische relaties

   

 • Omschrijf de semi-perifere regio's.

  Deze positie is ondermeer herkenbaar aan een behoorlijke industrialisatiegraad. Een groot deel van de afzet van industrieproducten vind in het centrum plaats.

 • Wat is global shift?

  Het verschuiven van het economisch zwaartepunt van het ene naar het andere deel van de wereld.

 • Omschrijf de perifere regio's.

  De economische activiteiten zijn afgestemd op het belang van het centrum en de semi-periferie. De gemiddelde productiviteit is laag, en daarmee ook het inkomen per inwoner.

 • 1.1 De samenhang in het wereldsysteem

 • Wat verbind mensen in de hele wereld economisch met elkaar?

  Internationale arbeidsverdeling

 • Wat is internationale arbeidsverdeling?
  De wijze waarop de agrarische, industriële en de dienstverlenende activiteiten over de landen van het wereldsysteem verdeeld zijn.
 • Wat is een economisch hoog liggend land?

  Een Centrum land

 • Op welke drie terreinen is de economische samenhang duidelijk zichtbaar?
  1. Handelsrelaties: landen zijn voor de levering van goederen afhankelijk van elkaar.
  2. Veel landen in de wereld merken het als het in hoogontwikkelde landen economisch goed of juist slecht gaat (macro-economische schommelingen).
  3. Vestigingsgedrag van ondernemingen: ondernemingen kunnen kiezen tussen landen die verschillen in ligging, natuurlijke hulpbronnen, politiek, cultuur, sociaal en economisch. --> lageloonlanden
 • Hoe heten landen die het van Centrumlanden afhankelijk zijn?

  Periferie landen

 • Wat is het wereldsysteem?
  Het geheel van landen en de economische, politieke en culturele relaties daartussen.
 • Wat zit er tussen Centrumlanden en periferielanden in?

  Semi-periferie

 • Welke drie groeperingen zijn er binnen het wereldsysteem?
  • Centrum of kernregio's: economisch hoog ontwikkelde rijke landen met geavanceerde technologie en kennis en een enorme arbeidsproductiviteit.
  • Semi-perifere regio's: middenpositie tussen centrum en periferie. behoorlijke industrialisatiegraad.
  • Perifere regio's: economische activiteiten afgestemd op belang van het centrum en de semi-periferie. verouderde en moderne technologie komen naast elkaar voor. lage productiviteit en inkomen.
 • In welke drie opzichten is het wereldsysteem sinds het ontstaan gewijzigd?
  1. Ruimtelijke schaal: welke landen deel uitmaken van het wereldsysteem.
  2. Positiewisselingen van staten binnen het systeem: global shift.
  3. Veranderingen in de aard van de economische relaties: primaire producten aangevuld met industriële goederen en dienstverleningen.
 • Wat is global shift?
  Het verschuiven van het economisch zwaartepunt van het ene deel naar het andere deel van de wereld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welke vier soorten gebieden kan Brazilië ingedeeld worden?
 1. Sterk verstedelijkte kerngebieden: Sao Paulo
 2. Marktgerichte primaire productgebieden: de hier geproduceerde (sub)tropische landbouw- en mijnbouwproducten zijn voor een groot deel bestemd voor export naar kernlanden.
 3. Rurale probleemgebieden: zelfvoorzienende boeren, slechte infrastructuur, gering gebruik van moderne technologie.
 4. Resource frontiers: bezitten grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen.
Hoort Brazilië tot de kernlanden of de perifere landen?
Het neemt een middenpositie in, dus semi-perifeer.
Hoe zit het met de steden in Brazilië?
Veel Brazilianen wonen in stedelijke gebieden. De urbanisatiegraad is hoog. De meeste steden liggen dicht bij of aan de kust. Voor een groot deel zijn het miljoenensteden; een primate city ontbreekt. Wel springen twee steden que omvang duidelijk boven de ander uit: Rio de Janeiro en Sao Paulo.
Hoe is Brazilië cultureel beïnvloed?
Beïnvloed door de beide koloniale machten Spanje en Portugal, het noordoostelijke deel is vanaf de tijd van het kolonialisme sterk beïnvloed door Afrikaanse culturen, verschillende bevolkingsgroepen mengen nergens anders op de wereld zo makkelijk als in Brazilië.
Wat is afstandsverval?
Het afnemen (van de intensiteit van) een verschijnsel naarmate de afstand ten opzichte van een centraal punt toeneemt.
Hoe nemen de ruimtelijke verschillen toe?
 • Gebieden met een snelle groei liggen over oostelijk China verspreid. 
 • Achterblijvende regio's zijn bijvoorbeeld Centraal - en Noord-Matsjoerije.
Noem voorbeelden van de speciaal economische zones:
 • Shenzhen, grenzend aan Hongkong. Ondernemers uit Hongkong zagen hierin een ideale mogelijkheid om de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten en grond te combineren met de toegang tot de rijke westerse afzetmarkten.
 • Shanghai (zeehaven)
Wat is het gevolg hiervan?
De regionale tegenstellingen in het land groeiden in de afgelopen decennia. Dat komt onder andere doordat de liberalisering vooral van toepassing is op Chinese havensteden aan de 'Pacific Rim' waar de speciaal economische zones liggen.
Wat zijn speciaal economische zones?
Dat zijn door de overheid aangewezen gebieden, waar de staatsinvloed beperkt is, de handel vrij en buitenlandse investeringen toegestaan.
Wanneer begon de liberalisering van de Chinese economie?
Vanaf Mao's dood in 1976 begon de liberalisering van de economie. Steeds meer elementen van een kapitalistisch systeem werden toegestaan, zowel in de landbouw, de industrie als in de dienstverlening.