Summary GNK cardio & long

-
210 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - GNK cardio & long

 • 1 hartfalen

 • Hoe ontstaan linker hartfalen? Noem 4 oorzaken.
  Linker hartfalen is een resultaat van ophoping van bloed in pulmonaire circulatie en resultaten van een daling in perifere bloeddruk en bloedstroom.

  - ischemische hartziekten (meest voorkomend)
  - primaire ziekten van het myocard (bv. myocarditis)   
  - systemische hypertensie
  - mitraalklep- en aortaklepziekten
 • Wat zijn klinische kenmerken van linker hartfalen?(7)
  - moeheid
  - dyspnoe d'effort (meest significante klacht)
  - hoesten 
  - orthopneu (door verhoogde veneuze return van lage extremiteiten)
  - paroxysmale nocturnale dyspnoe
  - koude extremiteiten
  - duizeligheid
 • Wat is paroxysmale nocturnale dyspnoe?
  Ernstige benauwdheid bij ontwakende patienten uit hun slaap
 • Wat zijn de fysieke kenmerken bij linker hartfalen?(7)
  - cardiomegalie
  - tachycardie
  - 3e harttoon
  - mitralisklep insufficientie
  - crepitaties in de longbasis
  - longoedeem
  - atriumfibrilleren
 • Waardoor ontstaat rechter hartfalen? Wat zijn oorzaken?(5)
  Drukverhoging in de pulmonaire circulatie zorgt voor verhoogde last op rechter harthelft

  - linker hartfalen (meestal)
  - pulmonaire hypertensie
  - rechter ventrikel infarct
  - tricuspidaalklep- of pulmonairklepslijden
  - congenitale hartziekten met rechts-links shunt
 • Wat zijn oorzaken voor pulmonaire hypertensie?(3)
  - cor pulmonale
  - COPD
  - longembolie
 • Wat zijn de klinische kenmerken bij rechter hartfalen? (4)
  - vaak maar weinig respiratoire symptomen
  - verminderde eetlust
  - misselijkheid
  - toename nicturie
 • Wat zijn de fysieke kenmerken van rechter hartfalen?(6)
  - Verhoogd CVD
  Systemische en portale veneuze congestie:
  - hepatomegalie
  - splenomegalie
  - perifeer oedeem (pitting)
  - pleurale effusie
  - ascites
  - bij ernstig: cyanotisch of acidose door verminderde weefsel perfusie
 • Wat is orthopneu?
  Benauwdheid bij platliggen
 • Hoe ontstaat nycturie?
  Bij hartfalen houden de nieren meer vocht vast. Door de zwaartekracht gaat dit vocht vooral in de benen zitten. Door de liggende positie komt het vocht weer vrij en in de circulatie terecht. Ook is de zuurstof behoefte dan minder. Hierdoor komt er meer geoxineerd bloed langs de nieren en wordt er meer vocht uitgescheiden door de nieren.
 • Waardoor wordt er niet genoeg bloed rondgepompt bij systolische disfunctie? Wat is de meest voorkomende oorzaak?
  Het hart trekt onvoldoende samen.
  Meest voorkomende oorzaak is een hartinfarct
 • Waardoor wordt er niet genoeg bloed rondgepompt bij diastolische disfunctie? Wat is de meest voorkomende oorzaak?
  Door een verstijving van het hart -> hypertrofie
  Langdurige hypertensie
 • Bij acuut hartfalen is de mortaliteit na 60 dagen 10%. Bij patiënten met acuut pulmonaal oedeem is de mortaliteit 12% en op 12 maanden 30%. Wat zijn slechte prognostische indicatoren?(4)
  - een hoge pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP > 16 mmHg)
  - lage serum natrium concentratie
  - verhoogde ventriculaire eind-diastolische dimensie op echo
  - laag O2 gebruik
 • Wat is de wiggedruk?
  Hiermee wordt een indirecte schatting gemaakt van de druk in het linker atrium. De katheter wordt geplaatst in een aftakking van de arteria pulmonalis.
 • Hoe kan een pt acuut hartfalen krijgen?(5)
  - ischemisch hartfalen door ACS of complicaties van MI (ruptuur of ventrikel defect)
  - klepaandoening: endocarditis of trombose kunstklep
  - hypertensie: door flash pulmonaal oedeem
  - nieraandoeningen: teveel vocht en mindere renale functie
  - atriumfibrilleren
 • Hoe wordt hartfalen gediagnosticeerd?
  Naar aanleiding van klinisch beeld in 1e lijn
  -> ECG + evt (NT-pro)BNP prikken

  Vervolgens X-thorax + echo hart
 • Wanneer wordt ANP afgegeven? Wat doet deze stof?(4)
  Bij het uitrekken van de myocyten in het atrium.

  - diurese
  - natriurese
  - vasodilatatie
  - RAAS onderdrukken
 • Wat is de behandeling van chronisch systolisch hartfalen?
  1: niet-medicamenteus: vermijd NSAID-gebruik, leefstijladviezen en vochtbeperking bij ernstig hartfalen tot 1,5-2 liter per dag

  2: ACE-remmer + lisdiureticum

  3: bij stabiele patient een beta-blokker erbij

  4: spironolacton (diuretica) of ARB (angiotensinereceptorblokkers) bij persisterende klachten NYHA III-IV

  5: voeg ivabradine toe bij persisterende klachten NYHA II-IV bij patienten met een sinusritme >75 p/min

  6: voeg digoxine toe bij peristerende klachten NYHA II-IV
 • Wat is de behandeling van diastolisch chronisch hartfalen?
  1: niet medicamenteurs: geen NSAID's, leefstijladviezen en vochtbeperking bij ernstig hartfalen tot 1,5-2 liter per dag

  2: lisdiureticum (bumetanide of furosemide) + behandeling hypertensie
 • Hoe ontstaat longoedeem, als in welke druk veranderd en hoe?
  Pulmonaire interstitiële vloeistof druk (pulmonale capillaire druk) stijgt van negatieve waarde naar positieve waarde (25-30 mmhg)
 • Hoe wordt longoedeem behandeld? (6)
  - tourniquets om beide armen (bloedafvoer afknijpen)
  - aderlating bij te hoge bloeddruk
  - lisdiuretica (furosemide)
  - zuurstof toedienen
  - nitraat als er geen hypotensie is
  - morfine  evt
 • Welke 2 niet-medicamenteuze procedures kunnen uitgevoerd worden bij cardiogene shock? Wanneer wordt dit uitgevoerd?
  - chirurgisch verwijderen van bloedprop in combinatie met coronaire bypass graft
  - katheterisatie van de geblokkeerde arterie en het toedienen van streptokinase of tissue-type plasminogen activater enzymen die de prop oplossen

  in het 1e uur van de shock, geen effect na 3 uur
 • Wat zijn kenmerken van cardiogene shock?(5)
  - opgezette halsvenen
  - koude klamme, bleke huid
  - lage cardiac output
  - verhoogde perifere vaatweerstand
  - longoedeem
 • Wat zijn de meest voorkomende verwekkers van endocarditis?(6)
  - Staphylococcus Aureus (+) (10-20% bij gezonde kleppen)
  - Staphylococcus Epidermidis (+)
  - Streptococcus Viridans (+) (50-60% bij kleplijden)
  - Streptococcus Bovis (+)
  - HACEK-groep (-)
  - enterokokken (+)
 • Wat zijn symptomen van endocarditis? (5)
  - Koorts
  - algehele malaise
  - Janeway-laesies (septische micro-embolietjes op handen en voeten)
  - Osler nodes (op vingers en tenen: pijnlijk en rood)
  - splinterbloeinkjes nagelbed
 • Wat wordt er gedaan aan diagnostiek bij endocarditis? (5) Wat kan je vinden?
  - bloedonderzoek: ontstekingsparameters
  - auscultatie: souffle
  - bloedkweken
  - echocardiografie
  - Duke-criteria
 • Wat is de Duke-criteria bij endocarditis?
  - er een positieve kweek/histologie van de klep is OF
  - 2 major criteria: typische verwekker, echo bewijs, abces of gescheurde klep OF
  - 5 minor criteria: hartklepziekte of IV-drugsgebruik, koorts, vasculaire problemen, immunologische problemen, positieve bloedkweek non-typische verwekker, suggestieve echo OF
  - 1 major criterium en 3 minor
 • Wanneer wordt endocarditis chirurgisch behandeld?(8)
  - ernstige klep beschadiging
  - nieuwe klep gezet worden
  - persisterende infectie ondanks AB
  - groot oppervlakte van bacteriële groei
  - bedreigende embolisatie
  - abces vorming
  - endocarditis door een schimmel
  - progressief hartfalen
 • Wat zijn oorzaken van pericarditis?(7)
  - virale infectie
  - MI
  - uremische pericarditis
  - bacteriele pericarditis (zeldzaam)
  - tuberculeuze pericarditis
  - fungale pericarditis
  - maligne pericarditis
 • Wat zijn symptomen van pericarditis?(5)
  - scherpe thoracale pijn erger bij inademing. Verlichting als pt voorover zit
  - referred pain in de nek of schouders
  - pericard wrijven
  - koorts
  - leukocytose en lymfocytose
 • Wat is de behandeling van pericarditis?(3)
  - pijnstilling (NSAID's)
  - evt. AB of antivirale middelen (colchicine)
  - zo nodig drainage pericardvocht 
 • Wat is de behandeling van chronische constrictieve pericarditis?
  - resectie pericard bij chronisch constrictieve pericarditis. Geindiceerd voordat ernstige constrictie en atrofie hebben kunnen plaatsvinden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn typische verwekkers voor hospital acquired pneumonie (HAP)? (4)
- gramnegatieve bacteriën
- pseudomonas (-)
- enterbacteriaceae spp (-)
- anaerobe bacteriën
Wat zijn typische verwekkers voor community-acquired pneumonie?(5)
- streptococcus pneumoniae (+)

- staphylococcus aureus (+)
- H. Influenza (-) 
- moraxella catarrhalis (-)
- Viraal
Hoe heten deze plekken? Door welke ziekte wordt dit meestal veroorzaakt?
Erythema nodosum

Sarcoïdose
Wat zijn voorbeelden van restructief longlijden?(6)
Longfibrose
tumor
pneumothorax
verlamming ademhalingsspieren
vervorming borstkaswand
sarcoïdose
Wat is de behandeling van astma? (5 stappen)
1e stap: kortwerkende beta2-sympathicomimimeticum: salbutamol of terbutaline z.n.


2e stap: + onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïd (beclometason, budesonide, ciclesonide, fluticason)

3e stap: + langwerkende beta2-sympathicomimeticum: formoterol of salmeterol

4e stap: ICS hogere dosering

5e stap: + OCS 
Hoe wordt bronchiëctasiën behandeld? (4)
- inhalatietherapie
- AB
- fysiotherapie
- evt steroïden
Wat zijn symptomen bij bronchiëctasiën?(6)
- hoesten
- purulent sputum
- dyspneu
- hemoptoë
- pleurale pijn
- trommelstokvingers
Wat zijn oorzaken van bronchiëctasiën? (3 groepen 9 in ziekten)
- complicaties aangeboren ziektes: CF, primaire ciliaire dyskinesie
- complicaties longziekten: pneumonie, mazelen, bronchiolitis, kinkhoest
- immuungemedieerde ziekte: Sjögren, reumatische artritis en colitis ulcerosa
Wat is de pathologie van bronchiëctasiën?
Luchtwegen zijn abnormaal en permanent gedilateerd door ontstoken wanden. Het mucociliare transportmechanisme is beschadigd wat lijst tot frequente infecties.
Vanaf hoeveel apnoes per 1 uur wordt er gesproken van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS)?
10 tot 15