Summary Go for it! : Engels voor de nieuwe onderbouw en het vmbo.

-
ISBN-10 9006144541 ISBN-13 9789006144543
209 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Go for it! : Engels voor de nieuwe onderbouw en het vmbo.". The author(s) of the book is/are Jan van den Bos. The ISBN of the book is 9789006144543 or 9006144541. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Go for it! : Engels voor de nieuwe onderbouw en het vmbo.

 • 1 engels

 • wie woont op 10 downingstreet?

   

  The prime minister

 • she"s a bit mad
  ze is een beetje gek
 • she's a bit mad
  ze is een beetje gek
 • to serve

  Serveren

   

 • wat vind je van onze klassenleraar
  what do you think of our form teacher
 • he s a bit bossy sometimes
  hij is soms een beetje bazig
 • hij heeft er een hekel aan als je te laat bent na de lunch
  he hates it when you re late after lunch
 • are the school dinners any good 
  zijn de schoolmaaltijden goed
 • ze zijn fantastisch
  they re fantastic
 • sounds good 
  klinkt goed
 • het is de gang door
  it s up the corrridor 
 • then you turn right
  dan ga je rechtsaf
 • ga past the staff room, and out the door at the end
  ga langs de lerarenkamer en door de deur aan het eind
 • het is het grote grijze gebouw bij het sportveld
  it s the big grey building by the playing field
 • do you like it here, sarah
  vind je het hier leuk, sarah
 • de school lijkt me leuk
  the school seems really nice
 • middelbare school
  comprehensive school
 • pupil
  leerling
 • school hall
  aula
 • toneelles 
  drama lesson
 • leraar, lerares
  teacher
 • actrice
  actress
 • klassenleraar
  form teacher
 • bazig 
  bossy
 • school dinner
  schoolmaaltijd
 • patat
  chips
 • canteen
  kantine
 • gang
  corridor
 • lerarenkamer 
  staff room
 • sportveld
  playing field
 • ik heb vreselijke honger
  i m starving
 • early
  vroeg
 • chair
  stoel
 • lunchpauze
  lunchtime
 • boon
  bean
 • meat pie
  bleespasteitje
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

I've got some great news
ik heb fantastisch nieuws
you have a point there
daar heb je wel gelijk in
that's enough
zo is het genoeg
thank you for letting me know that
fijn dat je me dat laat weten
I'd realy like to have a new TV set
ik zou echt graag een nieuwe tv willen
I wish I had the room in the attic
ik wou dat ik de zolderkamer had
I want to choose my own wallpaper
ik wil mijn eigen behang uitzoeken
There's something I want to tell you
er is iets dat ik je wil vertellen
I would like to show you these samples
ik wil je deze voorbeelden graag laten zien
I suppose so
ik denk het wel