Summary Godsdienst Class notes

Course
- Godsdienst
- A. Rossier
- 2013 - 2014
- Ichthus college
- VMBO-kgt
216 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Godsdienst Class notes

 • 1409263200 foto plaatjes leren gds

 • Plaatje 1
  moskee hoort bij islam en het is de blauwe moskee in Istanbul
 • Plaatje 2
  askruisje hoort bij christendom/katholiek, dit krijg je op de eerste woensdag na carnaval dan begint het 40 dagen vasten
 • Plaatje 3
  Vlag van Israël hoort bij jodendom en het plaatje is de davidster
 • Plaatje 4
  Het heilige boek van de Islam heet de Koran de ketting is een gebedssnoer het heeft 33kralen
 • Plaatje 5
  Jodendom en je ziet een jongen met kepeltje en de torarol dat zijn heilige rollen en die staat in de kast synagoge die op slot staat
 • Plaatje.6 
  Moskee en daarin de gebedsruimte van de islam en de islamieten bidden daar op een kleedje richting mekka en ze doen de schoenen uit
 • Plaatje 7
  rabijn voorganger van de synagoge en hoort bij het jodendom en die gespen om zijn hoofd en arm is een gebedsriem zit alle jongens van 13 jaar en ze moeten dan een gebedriem dragen en uit de torarol lezen met een stok met daar op een vinger
 • Plaatje 8
  Monnik woont in een kloot en hoort bij het christendom/katholiek en hij heeft een ketting in zijn hand die noemen ze de rozenkrans van een monnik heeft 55 kralen 50 kleine en 5 grote kralen
 • Plaatje 9 
  Christendom/protestant op het grafsten zie je de Christusmonogram P
                                                                                                                 X
 • plaatjes 10

  aan de davidster boven op de synagoge kan je zien dat het jodendom, is

  Gelijkzijdige driehoek, en de davidster heeft betekenissen zoals de punt naar boven=man   punt naar beneden=vrouw

 • plaatje 11

  christendom, de eerste bijbel vertaalt in het Nederlands en hij heet "het staten bijbel"

  1673 uitgegeven.

 • plaatje 12
  jodendom, een joodse grafsteen en vaak staat boven aan de grafsteen beroep je kan zien wanneer hij dood gegaan is en er staat ook de joodse jaartelling bij
 • plaatje 13
  een begrafenis van de islam je wordt in een lijkwade gerold je wordt altijd begraaft met je hoofd naar Mekka
 • plaatje 14 
  bij het islam moet je een hoofddoek op zo niet dan komt de  zedenpolitie en die verft je onbedekte lichaamsdelen onder het teer omdat je je lichaam bedekken
 • Plaatje 15
  christendoms huwelijk en dat wordt plechtig en de kerk seremonie is voor het zegen van jezus
 • plaatje 16

  de klaag muur van Jeruzalem, jodendom

  Het is een restant is van de muur van tempel die van de koning Salamon gebouwd en het is de westen muur van de temple en is verwoest in 1770 door Nero,in spleetjes van de muur worden briefjes gelegt

 • plaatje 17
  een kerk en het heet de kathedraal en hoort bij het christendom/katholiek en meestal heeft een kathedraal de vorm van een jezus kruis
 • plaatje 18

  het is het symbool van islam en het stelt voor de halve maan en van oorsprong een Turkse symbool

  En hij staat op een moskee

 • 1415919600 Jodendom-wereldwijd verbonden

 • hoe is de band tussen Amsterdam en het jodendom ontstaan
  v.a. 1600 veel joden naar Nederland gevlucht uit Spanje en Portugal
  tussen 1800-1900 Jodenvervolging, dus ook veel joden hiernaartoe.
  In Amsterdam stonden er joodse scholen en synagogen, dus daarom Amsterdam. 2e W.O. eindigde dit. voor oorlog 130.00 joden erna nog 40.000
 • Waardoor is de naam Mokum ontstaan in Amsterdam
  Mokum betekend de stad op zijn Hebreeuws. Vanwege de vrijheid van godsdienst vonden ze Amsterdam een geweldige stad.
  Kan het zien, rand van Mokum staat grote synagoge en straatnamen, pleinen en parken met joodse namen
 • is het jodendom groot
  nee, kleinste godsdienst, maar wel breedst verspreid over de wereld, omdat ze ooit uit eigen land zijn verdreven vanuit Israël.
 • wat is diaspora:
  = verstrooiing, verspreid over de hele wereld
 • waar in Europa en de wereld wonen de meeste joden
  Frankrijk en de VS, omdat joden hier vrij en beschermd zijn ( VS)
 • geef een aantal overeenkomsten in gebruiken en leefgewoonten, ook al wonen joden verspreid over de hele wereld
  -besnijdenis van jongetjes als ze 8 dagen oud zijn
  -joodse wijze trouwen
  -begraven volgens joodse tradities
 • wat bepaald de joodse leefwijze
  de Thora
 • welke verschillen bestaan er onder de gelovige joden
  -orthodoxe joden: houden zich strak aan de Thora
  -liberale joden: gaan soepele om met de voorschriften uit de Thora
  -niet-godsdienstige joden: geloven niet ( meer) in een God, maar houden zich soms nog wel aan bepaalde rituelen: huwelijk en begrafenis
 • is het jodendom een geloof  of een volk
  beide
 • aan welke voorschriften houden orthodoxe joden zich
  -voedingsregels
  -kledingvoorschriften
  -vieren van hun feeste
 • aan welke voorschriften houden liberale joden zich
  zelfde als de orthodoxe, maar aangepast aan de moderne tijd en de cultuur van het land waarin ze leven
 • welke 3 kernpunten zijn in het joodse geloof erg belangrijk
  -het geloof in 1 God
  -het geloof dat er ooit een verbond is gesloten tussen God en Israël
  - het geloof in de Messias, die als verlosser naar de wereld word gezonden door God
 • hoe heet hum God en wat is daar zo bijzonder aan
  Jahweh, de naam wordt nooit uitgesproken
 • waar houden joden hun godsdienstige samenkomsten en wat betekent dat en hoe spreken Ned. joden het uit
  synagoge=samenkomst
  sjoel-> komt van het Duitse Schule, omdat er ook onderwijs wordt gegeve in de Thora
 • waarom wordt er niet meer altijd een dienst gegeven in de synagoge, behalve in de grote steden
  er moeten minimaal 10 mannen aanwezig zijn
 • noem enkele kenmerken van het interieur van een synagoge
  -heilige ark=kast met Thorarollen ( als je naar de ark kijkt, kijk je richting Jeruzalem
  -afbeelding met Tien Woorden ( 10 geboden)boven de ark-. 2 borden
  -bima=verhoging met lessenaar tussen heilige ark en de banken om te zitten, hier worden de Thora rollen gelezen
  -jad= aanwijsstokje om te tekst in de Thora te lezen
  -chazan= voorzanger en ganger
  -rabbijn=houdt korte toespraak
  -vrouwengalerij= apart van de mannen, in liberale synagoge maag een vrouw ook deelnemen aan de dienst, ook uit Thora lezen e.d.
  -keppeltje= een klein plat "rondje". Hoofd altijd bedekt in een synagoge, omdat er altijd iets" boven een mens is
 • vertel wat over de sabbat
  -belangrijkste dag van de week, op vrijdag
  - anderhalf uur voor zonsondergang, stopt men met werken, feestelijk eten, mannen en zonen naar de synagoge, zaterdagochtend weer. Daarna iedereen vrij, dus geen huiswerk
  Zaterdagavond bij ondergaan zon, sabbat voorbij. wordt de Chanoeka uitgeblazen
 • wat is een loeach
  joodse dubbele kalender, met belangrijkste joodse feesten en welk tijdstip sabbat begint en eindigt.
  Joodse jaarteling is veel verder dan ons, beginpunt is niet de geboorte van Jezus maar de schepping van de wereld
 • Jodendom heeft de meeste feesten, welke gaan over het verhaal van de bevrijding uit Egypte
  -Pesachfeest
  -Wekenfeest
  -Loofhuttenfeest
 • vertel wat over het Pesachfeest
  Belangrijkste feest in de lente.
  Vieren dat hun voorouders aan de Egyptische slavernij zijn ontsnapt
  Hoogtepunt is:
  -sedermaaltijd ( dat is een sederschotel), seder betekent volgorde of orde
  -verhaal uit de Haggada gelezen, een boekje
  - spreken over de komst van profeet Elia ( daar wordt een stoel en beker wijn voor gezet)
 • vertel wat over het wekenfeest
  oorspronkelijk oogstfeest, 7 weken na Pesach enGod heeft in de woestijn de Israëlieten de Tien Woorden gegeven
 • vertel wat over het loofhuttenfeest
  gezinnen bouwen een hut in de tuin of balkon om de reis door de woestijn te herdenken
 • noem nog enkele feesten
  Nieuwjaarsfeest
  grote verzoendag
  Chanoeka ( lichtfeest)
  Poerim ( soort carnaval)
 • wat is een sjofar en vertel
  =een ramshoorn en er wordt op bepaalde feesten op geblazen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie heeft de zeven werken van barmhartigheid opgesteld
Matteüs 
Waar komt dierenagenten 4 oktober vandaan
Franciscus van Assisi zette zich in voor de dieren en zette zich compleet in voor God. Hij kreeg veel volgelingen en werd door de paus officieel als bedelorde erkend en heten de Franciscanen
Wat doen kloosterlingen vooral tegenwoordig
Werken in ontwikelingslanden
Wat is praktisch christendom en welke drie regels volgen zij
Monniken, die echt het voorbeeld van Jezus willen volgen
- in armoede leven
-gehoorzaam zijn
-celibaat leven
Wat doet de Wereldraad van kerken en wie is geen lid
RK kerk is geen lid, maar zit wel bij de vergaderingen.
1948 opgericht om samenwerking tussen alle kerken te bevorderen en richt zich naast geloof ook op politiek en maatschappelijke wereldproblemen.
Wat is er veranderd na de 2e WO bij de protestantse kerk
Ned. Hervormde kerk, Gereformeerde kerk en Lutherse kerk werden 1 kerk. gebeurde in 2004 en heet nu : protestantse kerk.
Wat is er veranderd na de 2e WO bij de RK kerk
Vroeger de mis in het Latijn, nu in het Nederlands.
Priesters nu geholpen door pastoraal werkers en werksters
Waardoor is het verschil zo duidelijk waar de P en de RK wonen
In de periode dat Ned. Bezet was door de RK Spanje. noordelijke provincies en Zeeland hebben zich eerder bevrijd van de Spaanse overheersing. het zuiden bleef langer trouw aan de Spanjaarden en dus aan de RK kerk
Waar in Nederland wonen de katholieken en protestanten
RK: noord Brabant en Limburg
P: noordelijke provincies
In welke 2 werelddelen wonen de meeste protestanten
Europa/Rusland en Noord Amerika