Summary Goed gebekt 3

-
ISBN-10 9080516236 ISBN-13 9789080516236
602 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Goed gebekt 3". The author(s) of the book is/are Dick Pak Rona van der Zwan. The ISBN of the book is 9789080516236 or 9080516236. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Goed gebekt 3

 • 1 Taak1

 • Hoe groter geest hoe groter beest

  begaafde mensen leven er vaak op los

 • De kaarten zijn geschud

  de uitslag ligt vast

 • Allemans vriend is allemans gek

  wie veel vrienden wil hebben wordt vaak voor de gek gehouden

 • Een lange arm hebben

  Veel macht invloed hebben

 • graag aan bacchus offeren

  veel drinken (alcohol)

   

 • barbertje moet hangen 

  terecht of onterecht iemand moet en zal de schuld krijgen 

   

 • hij kijkt of hij zijn laatste oortje versnoept heeft

  hij kijkt heel erg teleurgesteld

   

 • nog niet droog achter de oren

  nog niet volwassen zijn

 • de schellen vielen hem van de ogen

  iets ineens begrijpen

 • een scheve schaats rijden

  iets doen wat niet mag of hoort

 • zwijnenpan

  bende

 • capaciteit

  kracht

 • kwintessens

  essentie

 • kwinkslag

  grapje

   

 • symptoom

  kenmerk

 • acquisitie

  klantenwerving

 • bottleneck

  knelpunt

 • dynastie

  vorstenhuis

 • dividend

  winstaandeel

 • oppositie

  tegenpartij

 • dat komt hem duur te ...

  staan (dat kost hem veel inspanning of geld)

 • zich in de kaart laten ...

  kijken ( de plannen bloot geven)

 • aan lagerwal ...

  geraken (financieel en maatschappelijk hard achteruitgaan)

 • de kat op spek ...

   

  binden (iemand in verleiding brengen)

 • man en paard ...

  noemen ( alles vertellen niets verzwijgen)

 • iemand de mantel ...

  uitvegen ( iemand een standje geven )

 • iets onder de pet ...

  houden (iets geheim houden)

 • in eigen staart ...

  bijten (zichzelf benadelen)

 • beren en wolven ...

  zien ( bang zijn voor (denkbeeldig) gevaar)

 • iets op de kaart ...

  zetten (iets van de grond krijgen)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

iemand machtigen
autoriseren
een aanval afweren
pareren
iets met ander woorden weergeven
parafraseren
ergens in uitblinken
excelleren
druk praten
oreren
lijfelijk onderzoeken op smokkelwaar
visiteren
om opheldering vragen 
interpelleren
gerechtelijk in beslag nemen
confisqueren
ergens de hand mee lichten
marchanderen
iets ergens uit afleiden
interpoleren