Summary Governance and politics of the Netherlands

-
ISBN-10 0230580459 ISBN-13 9780230580459
135 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Governance and politics of the Netherlands". The author(s) of the book is/are Rudy B Andeweg and Galen A Irwin. The ISBN of the book is 9780230580459 or 0230580459. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Governance and politics of the Netherlands

 • 1.2 The Struggle Against the Water

 • Wat heeft de strijd tegen het water te maken met het NL politieke bestuur?
  Door de strijd tegen het water waren alle gewesten genoodzaakt met elkaar samen te werken waardoor er dus al een overlegcultuur ontstond. Hierdoor wisten de gewesten dus wat het was om verantwoording af te legen naar een 'centraal' bestuur. Dit was het begin van de Nlse democratie.
 • 1.3 Three Boundaries

 • 1.       De grenzen van taal

  2.       De grenzen van religie

  3.       De natuurlijke grenzen

  De Vrankrijker onderscheidt structurele grenzen ( natuurlijke grenzen ) en historische grenzen ( die simpelweg door hun lange bestaan permanentheid en acceptatie hebben verworven.  De structurele grens van de rivieren introduceerde 2 ruige scheidslijnen tussen Noord en Zuid. In het Noorden waren er voornamelijk Germaanse invloeden en in het zuiden regeerde de Romeinse autoriteiten.
  De eerste politieke grens ontstond tijdens de 80-jarige oorlog. Nadat de laatste natuurlijke prins van de lage landen ( Karel V ) werd opgevolgd, begonnen de Nederlanders zich te verzetten tegen de Spaanse en Katholieke overheersing dmv Beeldenstorm, calvinistisch geloof en Willem van Oranje. Het Noorden  scheidde zich af van het meer Spaansgezinde Zuiden dmv de Unie van Utrecht. De vrede van Munster in 1648 zorgde voor zowel een politieke als religieuze grens met het zuiden ( contragereformeerd ) . Na het verlies van Napoleon werd besloten dat de Nederlanden een monarchie werd met Willem I als Monarch. 

 • Wat is de grens van taal en religie?
  Onder de rivieren werd er Frans gesproken en werd het Katholitisme aangehangen, boven de rivieren sprak men Nederlands en was de Reformatie aan de gang dus was men protestants.
 • 1.4 A Nation of Joiners

 • De geografie en geschiedenis van Nederland is relatief makkelijk om te omschrijven vergeleken met de Nederlandse nationale identiteit. Wat een Nederlandse inwoner Nederlands maakt is de veelzijdige maatschappij. Voor 1967 bestond de Nederlandse maatschappij uit 3 tot 4 hoog georganiseerde subculturen ( verzuiling ). Hierin was de rol van de burger om de leider van zijn/haar subcultuur te steunen zonder weinig eisen te stellen.
  Maar er is veel veranderd sinds die tijd. Nederland werd van de meest gelovige maatschappij in Europa, de maatschappij met het laagste percentage religieuze aanhangers. In plaats daarvan gingen de Nederlanders andere organisaties steunen zoals greenpeace oid. Wat opvallend is echter, is dat zowel in de religieuze organisaties als in andere organisaties een afname kwam in het aantal actieve leden in deze organisaties. Dit kom onder andere door technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de inwoners wel op de hoogte blijven van wat er omgaat in hun organisaties zonder actief deel te nemen ( internet, mobiele telefoon etc. ). Er kan niet worden aangetoond dat er meer of minder interesse is in de politiek of dat deze minder besproken wordt.
 • 1.5 Constitutional Development

 • De bezetting van Napoleon heeft ervoor gezorgd dat wij een hoog gecentraliseerd land zijn geworden. Toch hebben niet alleen de fransen invloed gehad op onze huidige bestuursvorm, maar ook de Engelsen ( Republiek --> Monarchie ) . Ook België heeft invloedt gehad. Zij hebben ons het idee gegeven van een 1e kamer. 
  Sinds 1815 zijn 3 eigenschappen van NL ( een eenheidsstaat, een monarchie, 2 kamerstelsel ) nooit echt getest. Er zijn maar 2 drastische veranderingen geweest : introductie directe verkiezingen samen met introductie parlementaire systeem in 1848  en de komst van evenredige vertegenwoordiging voor alle mannen in 1917  . Deze veranderingen zijn beïnvloedt door buitenaf maar komen vanuit nationaal belang.
 • 2 A Country of Minorities

 • In Nederland heeft een partij nog nooit een overgrote meederheid gehaald, minderheden.
  Liberalen zijn de 'overige'groep, die godsdienst wat vrijer opnamen  en meestal van goede komaf waren, ze organiseerde zich nooit zo sterk, voor kiesrecht uitbereiding altijd heel populair, was hun electoraat, maar daarna nam het af.
  kiesrecht uitbereiding zorgde ervoor dat achterstelde groepen in de samenleving zich gingen organiseren, zoals de katholieken. orthodoxe protestanten voelde zich ook achtergesteld tov de vrijere protestanten die de macht hadden, organiseren in de kleine luyden de eerste emanicpatiegroep.
  Ook de sociale klasse ging zich organiseren, laat want Nederland had een late industralisatie, en dat is de kern voor socialisme.
  Nog steeds zijn deze groepen de partijen in Nederland
 • Dutch politics are very stable.
 • The peacefulness and stability of the Dutch politics is a major achievement due to the three threats that the Netherlands have coped with, namely: the lack of an electoral majority party, the existence of at least two distinct ideologies and the segmentation of Dutch society.
 • Drie potentiële dreigingen voor de stabiele regering in Nederland zijn: het structurele gebrek aan een met meerderheid gekozen partij, het bestaan van ten minste twee distincte ideologische dimensies in de Nederlandse politiek, en de segmentatie van de Nederlandse bevolking.

 • What are the three potential threats to stable government in the Netherlands?
  The structural lack of an electoral majority party, the existence of at least two distinct ideological dimensions in Ducth politics and the segmentation of Dutch society.
 • Hoeveel potentiële bedreigingen zijn er voor Nederlands stabiele overheid?
  3
 • name 3 potential threats to the stability of the dutch government.

  1, 2 ,en 3

   

 • What are the three major potential threats to stable goverment in the Netherlands?
  the structual lack of an electoral majority party, the existence of at least two distinct ideological dimenssions in Dutch politics. and the segmentation of Dutch society.
 • Wat zijn de drie potentiële bedreigingen van stabiel regeren in Nederland.

  -Structureel tekort aan een partij die de meerderheid heeft.

  -Het bestaan van twee verschillende ideologiën.

  -Versplinterde maatschappij van Nederland.

 • Which country mentioned in the first paragraph is smaller than the Netherlands
  Israel
 • Waarom is de Nederlandse politiek zo weinig in het internationale nieuws ?
  Omdat de Nederlandse politiek niet de drama, conflicten en geweld bezit waar internationale nieuws aandacht aan besteedt.
 • Nederland is een stabiel land en daarom weinig in het internationale nieuws.
 • The three potential threats to stable government in the Netherlands are: the structural lack of an electoral majority party, the existence of at least two distinct ideological dimensions in Dutch politics and the segmentation of Dutch society.
 • De Nederlandse politiek is erg stabiel.
 • aantekening
 • Wanneer ontdekte Columbus Amerika?
  1492
 • Wat zijn de 3 potentiële bedreigingen van Nederlandse stabiele regering ?
  1. gebrek aan een meerderheidspartij. 2. het bestaan van ten minste 2 ideologische dimensies in de politiek ( links vs recht, heiden vs geloof ). 3. De versplintering van de maatschappij ( minderheden )
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What will we discuss in this chapter?

We discuss how governing coalitions are formed before turning tot the consequences of coalition government for the functioning of the Dutch core executive

Wat zijn de 3 potentiële bedreigingen van Nederlandse stabiele regering ?
1. gebrek aan een meerderheidspartij. 2. het bestaan van ten minste 2 ideologische dimensies in de politiek ( links vs recht, heiden vs geloof ). 3. De versplintering van de maatschappij ( minderheden )
Waarom is de Nederlandse politiek zo weinig in het internationale nieuws ?
Omdat de Nederlandse politiek niet de drama, conflicten en geweld bezit waar internationale nieuws aandacht aan besteedt.
Wat zijn obstakels van een naar Scandinavische stijl minderheden regering

-          Centrum partijen passen kunnen eerder met links en met rechts samenwerken dan linkse of rechtse partijen, hierdoor komen zij sneller in aanmerking om mee te regeren.

Het geeft niet-overheids organisaties veel gelegenheid om invloed uit te oefenen.

Waarom vormt de koningin in Nederland het kabinet en niet een partijlid (zoals in Engeland)?
Omdat er in Nederland een meerdere partijenstelsel is
Nederland kent een parlementair stelsel. Noem 3 eigenschappen
Dualitisch, scheiding Kamer en Kabinet & De Kroon staat los van wetgevende macht.
Wanneer is een partij relevant ?
Als deze deelneemt aan bestuurlijke coalities of intimiderende krachten heeft of de mogelijkheid om te chanteren.
Wat is het meest karakteristieke kenmerk van de Nederlandse politiek?

De minderheden.

Wat wordt bedoeld met: 'the absence of geographical representation'
In tegenstelling tot veel andere landen (VS, Engeland) heeft Nederland een eendistrict.
Waarom is Pim fortuyn een goed voorbeeld van partij- vs. lijsttrekker- populairiteit?
Toen hij bij Leefbaar Nederland wegging, nam hij een groot deel van het electoraat mee. Die mensen stemmen dus persoon, en niet partij.