Summary Gray's Anatomy for Students

-
ISBN-10 0323393047 ISBN-13 9780323393041
249 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Gray's Anatomy for Students
 • Richard Drake A Wayne Vogl Adam W M Mitchell
 • 9780323393041 or 0323393047
 • 2019

Summary - Gray's Anatomy for Students

 • 1.1.1 how can gross anatomy be studied

 • Wat zijn de 2 manieren hoe anatomie bestudeerd kan worden?
  Via de regionale aanpak en via de systematische aanpak
 • Wat is de regionale aanpak?
  Een bepaalde streek van het lichaam wordt bestudeerd en alle systemen worden tegelijk bestudeerd
 • Wat is de systematische aanpak?
  Elk systeem wordt hierbij apart bekeken
 • 1.1.2 important anatomical terms

 • Wat is de anatomische positie?
  Het lichaam staat rechtop, de voeten naast elkaar, armen naast het lichaam met de handpalmen naar voren en het gezicht naar voren
 • Welke 3 anatomische vlakken zijn er?
  1. Coronaal vlak/ frontaal vlak
  2. Sagitaal vlak
  3. Transversaal/horizontaal/axiaal vlak
 • Wat is het coronaal/frontaal vlak?
  Een verticaal vlak dat het lichaam in een anterieur (voor) en posterieur (achter) verdeeld
 • Wat is een sagitaal vlak?
  Een verticaal vlak dat het lichaam in een linker en rechterknt
 • Wat is een midsagitaal vlak?
  Een vlak dat het lichaam precies in het midden in gelijke linker en rechterdelen verdeeld
 • Wat is een transversaal/horizontaal/axiaal vlak?
  Verdeeld het lichaam in superieure (boven) en inferieure (beneden) delen
 • Wat beschrijven anterieur en posterieur?
  De locatie t.o.v. Voorkant en achterkant van het lichaam
 • Anterieur/ventraal
  Voorkant
 • Posterieur/dorsaal
  Achterkant
 • Wat beschrijven mediaal en lateraal?
  Beschrijven de positie van structuren t.o.v. Het midden en de zijkanten van het lichaam
 • Mediaal
  Meer naar het midden toe
 • Lateraal
  Verderweg van het midden, meer naar de zijkant toe
 • Wat beschrijven superieur en inferieur?
  Beschrijven de structuren t.o.v de verticale as van het lichaam
 • Superieur
  Boven een ander deel
 • Inferieur
  Onder een ander deel
 • Wat bepaalt proximaal en distaal?
  Bepaald de afstand bepaalde delen tot het lichaamscentrum
 • Proximaal
  Dichterbij lichaamscentrum
 • Distaal
  Verderweg van het lichaamscentrum
 • Wat is craniaal en caudaal?
  Worden soms gebruikt ipv superieur en inferieur
 • Craniaal
  Richting het hoofd
 • Caudaal
  Richting de staart
 • Waar worden rostraal en occipitaal voor gebruikt?
  Worden gebruikt om de positie van een structuur te beschrijven ten opzichte v.d neus
 • Rostraal
  Aan de kant v.d neus
 • Occipitaal
  Achterzijde van het hoofd
 • Waar worden superficieel en diep voor gebruikt?
  Om aan te geven hoe diep een structuur in het lichaam ligt
 • Superficieel
  Dichterbij het huidoppervlak/ oppervlakkig
 • Diep
  Verder van het huidoppervlak/diep
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Gray's Anatomy for Students
 • Richard Drake A Wayne Vogl Adam W M Mitchell
 • 9780702051333 or 0702051330
 • 2014

Summary - Gray's Anatomy for Students

 • 1 what is anatomy

 • what is anatomy
  Anatomy consist of two structures.

  macroscopic /Grossly--> the structure could be seen by the eye
  microscopscially--> the structure could only be seen by aid of magnification.
 • What isthe  microscopic study called?
  Histology, its the study of cells and tissue by using a microsope
 • What are the two methods you can use to study anatomy?
  1. Regional approach, you work in sections, each region of the body is studied separately. If you study the thorax everything will be concluded in it like the blood vessels bones and nerve system in that area. 

  2.systemic approach, you study the each system through the entire body.  The cardiovascular system, nerve system, skeletal and muscle system. 
 • What is the anatomical position?
  Standing straight t with a blank expression looks forwards. Mouth closed hands to the side. Hand palms face forwards with the thumbs turned 90 degrees to the pad of the fingers. Toes point forwards. 
 • Coronal planes
  Divide your Anterior( voorkant van de lichaam) and posterior parts( achterkant van de lichaam)
 • Sagittal planes
  divides body into right and left
 • axial planes 
  divides your body into superior ( boven kant van het lichaam)  and inferior ( onderlichaam) . ( bevindt zich midden in het lichaam scheiding tussen boven en beneden. 
 • Medial and laternal
  Medial naar rechts ( rechts van het het x) laternal is links van het x 
 • Proximal and distal
  Proximal= dichtbij 
  Distal= Verweg 
 • Cranial and caudal
  Cranial= dichtbij de hoofd

  caudal= dichtbij de staart
 • Rostral
  plaatvergelijking vergeleken met de ligging van de neus.
 • Superfical and deep
  superfical= Dichtbij de huid 
  deep= dichtbij de organen 

  diepe wond wordt gebruikt waarbij je bijna de orgaan ziet, een diep wonde word dan deep genoemd.
 • 2 Skeletal systems

 • Axial skeleton 
  botten van de schedel, ruggenwervel begin tot eind, borstkas
 • Appendicular skeleton
  Alle andere botten van je boven en onderlichaam ( zoals arm en benen)
 • Cartilage 
  kraakbeen, om ons gewrichten te helpen tegen stress. gemaakt van cellen en vezels. Het wordt gevoed door diffusie. 

  Helpt:
  1 soft tissue
  2 zorgt voor het goede surface waar botten aan elkaar vast zitten --> joints
  3 to allow the development of long bones
 • 3 kind of types of cartilage
  1 hyaline = most common, contains a monerate amount of collagen
  2 elastic= elastic and fibers
  3 fibrocartilage=  limited cells and ground substance but a substantial amount of callagen fibers. 
 • Functie van botten
  1 ondersteunt de lichaam
  2 beschermde belangrijke organen
  3 bron van calium and phosphorus
  4 geeft aan welke spieren moet bewegen
  5 bevat bloed producerende cellen
 • botten bestaat uit 2 soorten 
  1. compact=  its dense ( dik en grote dichtheid) zit aan de buitenkant van de bot en beschermt the spongy bone
  2 spongy=  bevat uit gaten met bloed producerende cellen
 • tubular 
  lange botten
 • cuboidal
  korte bonen
 • flat bones 
  consist of two compact bone separeted by a spongy bone
 • irregular bones 
  botten met verschillende vormen zoals in de gezicht.
 • sesamoid bones 
  oval bones ( ronde botten) dat groeit bij pezen ( pezen zorgt dat spier vast zit aan spier)
 • Alle botten hebben een aangrenzende slagader, waarom voeding langskomt. Alles botten zijn beschermd , alleen op de plek waar gewrichtskraakbeen zit is het niet beschermd.Daar zit ook de periosteum bindweefsel dat de vaardigheid heeft om nieuwe botten aan te maken. De periosteum krijgt bloedvaten dat de lagen van de compact botten helpt.  Zonder een periosteum overleeft een bot het niet.  Met bloed vaten komt natuurlijk ook zenuwen
 • vasomotor fibers
  zenuwen dat bij de bloedvaten zitten die naar het bot gaan, die zorgen voor bloodflow.
 • periosteum 
  weefsel dat de vaardigheid om nieuwe bloedvaten te mkaen heeft veel zenuwen  en is gevoelig voor letsel.
 • Mesenchym
  omvat bindweefsel dat oorspronkelijk uit de kimelaag van de embryo komt. 
  Uit het mesenchym onstaat bindweefsel kraakbeen bot weefsel lymfevaten en bloedvaten.
 • intramembranous ossification
  1 van de 2 de twee proces tijdens de groei van de foetus .Een essentieel proces waarbij botweefsel word gecreerd.  De  natuurlijke genezing proces van botten hangt hiervan af. Het is een proces waarbij gynathostome skeletal system word gevordert. 
 • endochondral ossification
  1 van de 2 processen  dat essentieel is voor de groei van de foetus. ( bij zoogdieren) Bindweefsel word gecreerd. Kraakbeen is hierbij van toepassing en zorgt voor de groei van tubular botten, lange botten
 • ossification
  beenvorming
 • Er zijn twee type beenmergen ( bonemarrows)

  1 de rode bloedmerg --> myeloid tissue -->maakt rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen
  2 gele bloedmerg-->  witte bloedcellen , bevat een grote hoeveelheid vetbolletjes wat de geligheid veroorzaakt. 

  Meeste mensen hebben veel rode bloedmergen naarmate ze ouder worden veranderd het in gele bloedmerg
 • Been mergen bestaan uit  twee type stamcellen.
  1. Hemopoietic= zorgt voor witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes.
  2. mesenchymal= onderscheidt de structuur dat botten, kraakbeen en spieren maakt.
 • Leukemia
  Ziekte waarbij kwaadaardige cellen zijn onstaan in de beenmerg. 
  Eigen beenmerg cellen worden dan gedood via chemotherapy en andermanse cellen of beenmerg word dan gebruikt.-->  beenmerg transplantatie 
 • Botbreuken gebeurd wanneer een bot te veel onder stress staat of wanneer de bot niet uit goede kwaliteit bestaat en te veel stress erop uitgeoefent word--> osteoporosis 
  greenstick--> happends with children that has bonefractures at the growth plate or across the shaft. 

  Bij botbreuken hoort ook genezing, een bloedprop word gevormd daar komen vessels en collogeen zorgt voor een jelly like matrix.  Botbreuk moet wel zo dicht bij elkaar zitten dat er geen spleten tussen zit anders moet dat dicht bij elkaar worden gezet door middel van een operatie met schroeven,
 • osteoporosis
  Een ziekte waarbij de kwaliteit van de bot achteruit is gegaan, gebeurdt vaak bij de nek en polsen. Komt vaak voor bij oude mannen of vrouwen in de menopauze. Komt door slecht dieet, slechte voeding, roken steroide gebruik en ovarian failure. Vitamine D, goede eetpatroon en calcium behandeling zou het probleem verhelpen.
 • Groeispurt gebeurd tussen de 7 en 10 jaar oud en in de pubertijd. The cellular activity is increased around the growth plate. Botbreuken of dislocatie gebeurd dan vaak bij de growth plate and the metaphyseal area. Wanneer een botbreuk ervoor zorgt dat de growth plate breekt dan krijg je ene asymmerische groei. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is anatomie op microscopisch niveau?
De studie van cellen en weefsels met behulp van een microscoop
Wat is anatomie op macroscopisch niveau?
De studie van structuren die worden gezien zonder microscopisch onderzoek te doen
Mitralisklep > linker atrioventriculaire opening
 • Vullen = open
 • contractie = dicht
  • papillaire spieren
  • cordae tendinae
Mitralisklep > 2 "cusps"
 • Anterieur
 • posterieur
Mitralisklep
 • 2 "cusps"
 • linker atrioventriculaire opening
Linker atrium > anterieure helft
 • Doorlopend met linker hartoor
 • musculi pectinati
 • embryonale primitieve atrium
Linker atrium > posterieure helft
 • Ontvangt pulmonale veinen
 • inflow
 • gladde wanden
Linker atrium
 • Posterieure helft
 • anterieure helft
 • geen scheiding
Linker ventrikel > septum
 • 2(/3) delen
  • gespierd deel
  • vliezig deel (= bovenste deel septum)
  • (atrioventriculair deel)
Linker ventrikel > trabeculae carneae
 • Papillaire spieren
  • anterieur (groter dan rechts)
  • posterieur (groter dan rechts)
  • septaal