Summary Gray's Anatomy for Students

-
ISBN-10 0702051330 ISBN-13 9780702051333
127 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gray's Anatomy for Students". The author(s) of the book is/are Richard Drake A Wayne Vogl Adam W M Mitchell. The ISBN of the book is 9780702051333 or 0702051330. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gray's Anatomy for Students

 • 1 what is anatomy

 • what is anatomy
  Anatomy consist of two structures.

  macroscopic /Grossly--> the structure could be seen by the eye
  microscopscially--> the structure could only be seen by aid of magnification.
 • What isthe  microscopic study called?
  Histology, its the study of cells and tissue by using a microsope
 • What are the two methods you can use to study anatomy?
  1. Regional approach, you work in sections, each region of the body is studied separately. If you study the thorax everything will be concluded in it like the blood vessels bones and nerve system in that area. 

  2.systemic approach, you study the each system through the entire body.  The cardiovascular system, nerve system, skeletal and muscle system. 
 • What is the anatomical position?
  Standing straight t with a blank expression looks forwards. Mouth closed hands to the side. Hand palms face forwards with the thumbs turned 90 degrees to the pad of the fingers. Toes point forwards. 
 • Coronal planes
  Divide your Anterior( voorkant van de lichaam) and posterior parts( achterkant van de lichaam)
 • Sagittal planes
  divides body into right and left
 • axial planes 
  divides your body into superior ( boven kant van het lichaam)  and inferior ( onderlichaam) . ( bevindt zich midden in het lichaam scheiding tussen boven en beneden. 
 • Medial and laternal
  Medial naar rechts ( rechts van het het x) laternal is links van het x 
 • Proximal and distal
  Proximal= dichtbij 
  Distal= Verweg 
 • Cranial and caudal
  Cranial= dichtbij de hoofd

  caudal= dichtbij de staart
 • Rostral
  plaatvergelijking vergeleken met de ligging van de neus.
 • Superfical and deep
  superfical= Dichtbij de huid 
  deep= dichtbij de organen 

  diepe wond wordt gebruikt waarbij je bijna de orgaan ziet, een diep wonde word dan deep genoemd.
 • 2 Skeletal systems

 • Axial skeleton 
  botten van de schedel, ruggenwervel begin tot eind, borstkas
 • Appendicular skeleton
  Alle andere botten van je boven en onderlichaam ( zoals arm en benen)
 • Cartilage 
  kraakbeen, om ons gewrichten te helpen tegen stress. gemaakt van cellen en vezels. Het wordt gevoed door diffusie. 

  Helpt:
  1 soft tissue
  2 zorgt voor het goede surface waar botten aan elkaar vast zitten --> joints
  3 to allow the development of long bones
 • 3 kind of types of cartilage
  1 hyaline = most common, contains a monerate amount of collagen
  2 elastic= elastic and fibers
  3 fibrocartilage=  limited cells and ground substance but a substantial amount of callagen fibers. 
 • Functie van botten
  1 ondersteunt de lichaam
  2 beschermde belangrijke organen
  3 bron van calium and phosphorus
  4 geeft aan welke spieren moet bewegen
  5 bevat bloed producerende cellen
 • botten bestaat uit 2 soorten 
  1. compact=  its dense ( dik en grote dichtheid) zit aan de buitenkant van de bot en beschermt the spongy bone
  2 spongy=  bevat uit gaten met bloed producerende cellen
 • tubular 
  lange botten
 • cuboidal
  korte bonen
 • flat bones 
  consist of two compact bone separeted by a spongy bone
 • irregular bones 
  botten met verschillende vormen zoals in de gezicht.
 • sesamoid bones 
  oval bones ( ronde botten) dat groeit bij pezen ( pezen zorgt dat spier vast zit aan spier)
 • Alle botten hebben een aangrenzende slagader, waarom voeding langskomt. Alles botten zijn beschermd , alleen op de plek waar gewrichtskraakbeen zit is het niet beschermd.Daar zit ook de periosteum bindweefsel dat de vaardigheid heeft om nieuwe botten aan te maken. De periosteum krijgt bloedvaten dat de lagen van de compact botten helpt.  Zonder een periosteum overleeft een bot het niet.  Met bloed vaten komt natuurlijk ook zenuwen
 • vasomotor fibers
  zenuwen dat bij de bloedvaten zitten die naar het bot gaan, die zorgen voor bloodflow.
 • periosteum 
  weefsel dat de vaardigheid om nieuwe bloedvaten te mkaen heeft veel zenuwen  en is gevoelig voor letsel.
 • Mesenchym
  omvat bindweefsel dat oorspronkelijk uit de kimelaag van de embryo komt. 
  Uit het mesenchym onstaat bindweefsel kraakbeen bot weefsel lymfevaten en bloedvaten.
 • intramembranous ossification
  1 van de 2 de twee proces tijdens de groei van de foetus .Een essentieel proces waarbij botweefsel word gecreerd.  De  natuurlijke genezing proces van botten hangt hiervan af. Het is een proces waarbij gynathostome skeletal system word gevordert. 
 • endochondral ossification
  1 van de 2 processen  dat essentieel is voor de groei van de foetus. ( bij zoogdieren) Bindweefsel word gecreerd. Kraakbeen is hierbij van toepassing en zorgt voor de groei van tubular botten, lange botten
 • ossification
  beenvorming
 • Er zijn twee type beenmergen ( bonemarrows)

  1 de rode bloedmerg --> myeloid tissue -->maakt rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen
  2 gele bloedmerg-->  witte bloedcellen , bevat een grote hoeveelheid vetbolletjes wat de geligheid veroorzaakt. 

  Meeste mensen hebben veel rode bloedmergen naarmate ze ouder worden veranderd het in gele bloedmerg
 • Been mergen bestaan uit  twee type stamcellen.
  1. Hemopoietic= zorgt voor witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes.
  2. mesenchymal= onderscheidt de structuur dat botten, kraakbeen en spieren maakt.
 • Leukemia
  Ziekte waarbij kwaadaardige cellen zijn onstaan in de beenmerg. 
  Eigen beenmerg cellen worden dan gedood via chemotherapy en andermanse cellen of beenmerg word dan gebruikt.-->  beenmerg transplantatie 
 • Botbreuken gebeurd wanneer een bot te veel onder stress staat of wanneer de bot niet uit goede kwaliteit bestaat en te veel stress erop uitgeoefent word--> osteoporosis 
  greenstick--> happends with children that has bonefractures at the growth plate or across the shaft. 

  Bij botbreuken hoort ook genezing, een bloedprop word gevormd daar komen vessels en collogeen zorgt voor een jelly like matrix.  Botbreuk moet wel zo dicht bij elkaar zitten dat er geen spleten tussen zit anders moet dat dicht bij elkaar worden gezet door middel van een operatie met schroeven,
 • osteoporosis
  Een ziekte waarbij de kwaliteit van de bot achteruit is gegaan, gebeurdt vaak bij de nek en polsen. Komt vaak voor bij oude mannen of vrouwen in de menopauze. Komt door slecht dieet, slechte voeding, roken steroide gebruik en ovarian failure. Vitamine D, goede eetpatroon en calcium behandeling zou het probleem verhelpen.
 • Groeispurt gebeurd tussen de 7 en 10 jaar oud en in de pubertijd. The cellular activity is increased around the growth plate. Botbreuken of dislocatie gebeurd dan vaak bij de growth plate and the metaphyseal area. Wanneer een botbreuk ervoor zorgt dat de growth plate breekt dan krijg je ene asymmerische groei. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

esophagus 
penatrate the diagphram to to go the thorax 
axxilary inlet formed by 
 • scapula
 • clavicle
 • rib 1
axilarry inlet 
its on both sides of the thorax the are the brdige from the superior thoracic aperture to the neck 
neck 
the superior throacic aperture its over 2 a 3 cm over the ribs
diaphragm 
it seals of the inferior throacic aperture
its works as a balloon the muscle fibers a radionally 
it separtes the inferior thoracic aperture and the abdomen
inferior throacic aperture 
 • the body of vertreba TX11
 • rib 7 tot 12
 • xipoid
manibrium sternum 
forms the sternal angle whih is a landmark which used by clincians for examing the thorax condition 
thoracic wall 
 • posteriarly its made up of twelve thoracic vertrebae 
 • laternal its made of  twelve ribs with 3 layers of muscle
 • anteriorly the wall is made up of the sternum 
Thorax
has a medistrinum in the middle 
and a left and right pleural cavity , the left and recht contants the lungs and is connected to the neck while the medistrinum isnt.
Thorax Functions 
 • protection of the vital organs 
 • breathing
 • conduit -->  mediastrinum there a lot of nerves and vessels go through