Summary Gray's Anatomy

-
315 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gray's Anatomy". The author(s) of the book is/are Richard Drake. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gray's Anatomy

 • 1 anatomie basis & bewegingsleer

 • axiale skelet
  schedelskelet, wervelkolom, ribben, borstbeen. (de rest is het appendiculaire skelet: de ledematen). 
 • kraakbeen
  een avasculaire vorm van bindweefsel, bestaat uit extracellulaire vezels, ingebed in een matrix dat cellen bevat in kleine holte. 
 • veel collageen in het kraakbeen
  hebben gewichtdragende delen van onrekbaar kraakbeen (die veel kracht moeten leveren ook soms). 
 • functies van kraakbeen
  voorzien van zachte weefsels, voorzien van een glad en glijdend oppervlak voor bolgewrichten en lange botten in staat stellen te groeien en ontwikkelen
 • hyaline kraakbeen
  meest normaal, matrix bevat matige hoeveelheid collageen (gewricht oppervlakken van botten)
 • elastisch kraakbeen
  matrix bevat collageen vezels samen met een groot aantal elastische vezels (oor)
 • fibrocartilage, vezelkraakbeen
  matrix beperkt aantal cellen en grond substantie temidden van een grote hoeveelheid collageen (tussenwervelschijven). 
 • intercellulaire verkalkte matrix
  bestaat uit collageen vezels en verschillende typen cellen, deel van het bot
 • sponsachtig bot
  dit bot zit om holtes die bloedvormende cellen bevatten (merg)
 • compacte bot
  omgeeft het sponsachtige bot
 • tubulaire / cubitale / platte / onregelmatige / sesamoid botten
  lange / korte / twee compacte botplaten afgescheiden door sponsachtig bot / verschillende vormen botten / ronde of ovale botten die pezen vormen
 • 'voedsel'voorziening van het bot 
  botten zijn vasculair, een aangrenzend bot geeft een voedend bloedvat per bot aan de interne holte 
 • externe bekleding van het bot (behalve bij het gewricht)
  periosteum
 • zenuwvezels die het periosteum voorzien
  vasomotor vezels (vooral mee naar de interne holte, reguleren de bloedstroom) en sensorische zenuwvezels gaan mee met de bloedvaten het bot in. 
 • intramembrane ossificatie
  mesenchymale modellen van botten ondergaan ossificatie
 • endochondrale ossificatie
  kraakbeen modellen van botten vormen een mesenchym en ondergaan ossificatie
 • rood beenmerg (myeloide weefsel)
  rode en meeste witte bloedcellen in het merg
 • geel beenmerg
  een paar witte bloedcellen, dit beenmerg wordt echter gedomineerd door grote vet globules 
 • hemapoetische stamcellen
  zitten in het beenmerg voor witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes
 • mesenchymale stamcellen
  zitten in het beenmerg voor structuren die bot, kraakbeen en spieren vormen. 
 • proces van een breuk 'repareren'
  breuk -> bloedproppen (meer bloedvaten) -> jelly-achtige matrix -> + meer collageenproducerende cellen migratie -> calcium hydroxyapatite vorming (osteoblasten) -> onoplosbare kristallen -> bot matrix
 • cellulaire dood van botten door (tijdelijk) verlies van bloedaanvoer
  avasculaire necrosis (treedt veel op in de femelaren nek)
 • mineraal dichtheid in het bot verlaagd
  osteoporosis 
 • synoviale gewrichten
  gewricht waarbij de elementen worden gescheiden door een holte. een laag van hyaline kraakbeen bedekt de oppervlakten, er is een gewrichtskapsel aanwezig (binnenste synoviaal membraan en buitenste vezelachtig membraan), slijmbeurzen en peesscheden, vaak extra structuren als gewrichtschijven of vetschijven voor het opvangen van druk. 
 • vlakke gewrichten
  deze gewrichten zorgen voor glijdende bewegingen bot-bot
 • scharniergewrichten (bijvoorbeeld de elleboog)
  deze gewrichten zorgen voor beweging van 1 as dat transversaal door het gewricht gaat, zorgen voor flexie en extensie
 • draaigewrichten
  deze gewrichten zorgen voor beweging van 1 as dat longitudinaal door de schacht van het bot gaat, staan rotatie toe
 • bicondylaire gewrichten
  deze gewrichten zorgen voor beweging in 1 as met gelimiteerde rotatie rond een tweede as, gevormd door twee convexe condyles (gewrichtsknobbels), die samenwerken met platte of holle oppervlakken
 • condylaire (ellipsvormige) gewrichten (zoals de pols)
  deze gewrichten zorgen voor beweging om twee assen die in een rechte hoek staan met elkaar. staan flexie, extensie, abductie, adductie en circumductie toe. 
 • zadelgewrichten (zoals de duim)
  deze gewrichten zorgen voor beweging om twee assen die in een rechte hoek staan met elkaar; de gewrichtsoppervlakken zijn zadelvormig, staan flexie, extensie, abductie, adductie en circumductie toe
 • kogelgewrichten (zoals de heup)
  deze gewrichten zorgen voor beweging om meerdere assen, staan flexie, extensie, abductie, adductie, circumductie en rotatie toe.
 • solide gewrichten 
  gewrichten waarbij de elementen worden samengehouden door bindweefsel. bewegingen rond deze gewrichten zijn beperkter, vezelachtige (futures, gomphoses, syndesmoses) en kraakbeengewrichten (synchondroses, symphyses) vallen hieronder. 
 • sutures (sutural ligament)
  hechtingen die alleen in de schedel optreden 
 • gomphoses
  treden op tussen tanden en aangrenzende botten. korte collageen weefsel vezels zitten in het paradoxale ligament tussen de wortel van de tand en botachtige holte.
 • syndesmoses
  twee aangrenzende botten worden gelinkt door een ligament (bijv. ligamentum flavum)
 • synchondroses
  waar twee ossificatie centra in een ontwikkelend bot gescheiden blijven door een laag van kraakbeen. worden hierna zelf ook helemaal bot, maar zorgen voor de botgroei
 • symphyses (bijv. pubic symphysis)
  daar waar twee aparte botten verbonden worden door kraakbeen, treden meestal op in de 'middellijn', waaronder degene tussen de twee pelvic botten en de tussenwervelschijven
 • osteoarthrosis of osteoarthritis
  degeneratieve gewrichtsziekte. in het kraakbeen minder water en proteoglycan. synoviaal vocht gaat in de scheurtjes zitten -> cysten + osteophyten (knobbeltjes op het bot). 
 • arthroscopy
  techniek waarbij de binnenkant van een gewricht bekeken kan worden door een kleine microscoop in een snee in de huid. 
 • hier bestaat de huid uit
  epidermis (buitenste cellulaire laag  van meerlagig plaveisepitheel, vasculair en verschillend in dikte) en de dermis (dicht bed van vasculair bindweefsel). 
 • fascia
  bindweefsel met verschillende hoeveelheden vet, dat organen en structuren scheidt, support en verbindt, waardoor beweging mogelijk is. limiteren de verspreiding van een infectie
 • opbouw van de huid, van boven naar beneden
  epidermis -> dermis -> oppervlakte fascia -> diep fascia (transversaal (buikwand), intramusculaire septa, investing (1 spier + vaten), retinaculum (dik, bij een gewricht), extraperitoneaal = transversaal / endothoracisch (buik / borst))
 • skeletspieren
  lange parallelle bundels vab vezels met dwarse strepen. bezenuwd door somatische en brachiale motor zenuwen
 • hartspieren
  individuele cellen die bij elkaar zitten door elektrische en mechanische krachten. bezenuwd door viscerale motor zenuwen
 • gladde spieren
  spiervezels zonder strepen. in de wanden van bloedvaten, oog, enz. bezenuwd door viscerale motor zenuwen
 • onderste ledematen zijn opgedeeld in 
  gluteaal gebied (bilstreek), de dij, het been en de voet
 • gluteaal gebied
  posterolatraal en tussen de crista iliaca (bekkenkam) en de huidplooi (gluteale vouw) die de lagere grens van de kont bepaald
 • de dij
  anterior, tussen de liesband (ligamentum inguinale) en het kniegewricht. heupgewricht inferior aan de middelste derde liesband en de posteriore dij zit tussen de gluteale vouw en de knie
 • femorale driehoek
  gevormd door spieren in de proximale regio's van de dij en door het inguinal ligament, die de basis vormt van de driehoek. de grootste bloedtoevoer en een van de zenuwen van het been (femelaren zenuw) gaan de dij binnen vanaf de buikholte, door onderlangs de ligamentum inguinale te gaan
 • fossa poplitea (knieholte)
  posterior aan het kniegewricht, gevormd door spieren van de dij en het been. grote vaten en zenuwen passeren tussen de dij en het been door de fossa poplitea. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

voorkomende aangeboren hartafwijkingen:
 • atriaal septum defect (ASD): defect in het interatriale septum. shunt: vermenging van bloed. soms leidt dit tot hypertrofie van het rechteratrium. -> vergroting pulmonale stam -> pulmonale arteriële hypertensie
 • ventriculair septum defect (VSD): laesies in het membranen deel van het septum, bloedstroom tussen ventrikels -> hypertrofie rechterventrikel -> pulmonale arteriële hypertensie. meest voorkomend 
 • ductus arteriosus niet gesloten bij geboorte. zuurstofrijke bloed in de aorta naar de linker tak van de longslagader -> pulmonale hypertensie. patent of persistent ductus arteriosus (PDA).
welke aderen kunnen worden gebruik voor kranslagaderomleiding implantaten?
beenader, interne thoracale en radiale slagaders
percutane coronaire interventie is..
de techniek waarbij een katheter in de dijbeenslagader wordt gedaan -> externe en bekkenslagaders -> abdominale aorta -> thoracale aorta. dit kan ook gebeuren via de radiale slagaders/brachiale slagaders. vervolgens een dunne draad erin, om door de stennes te komen -> kleine ballon -> angioplastiek is het opblazen ervan -> + stents plaatsen.
andere percutaine interventies: afzuiging van een coronaire trombose/ roterende verwijdering van een plaque.  
coronaire hartziekte is...
 verstopping van een grote kransslagader -> te weinig zuurstof -> ernst hangt af van plek en de evt. aanwezigheid van collaterale vaten -> myocard infarct of angina (pectoris)
benoem de onderdelen
-
benoem de onderdelen
-
symptomen van een hartaanval
zwaar/pijn op de borst, meer dan 20 min, zweten, pijn over naar de armen, links meer dan rechts, evt. met misselijkheid. zelfde in mannen als vrouwen, daarnaast buikpijn, jeuk in de kaak/rug, benauwdheid, vermoeidheid
benoem de onderdelen
-
bij harten met een linker dominante slagader...
is de posterior interventriculaire tak afkomstig van een vergrote circumflex tak
wat is het meest voorkomend qua verdelingspatroon van de coronaire slagaders?
een dominante rechter coronaire slagader. dit betekent dat de posterior interventriculaire tak afkomstig is uit de rechter coronaire slagader