Summary Groepen aan het werk

-
ISBN-13 9789001776312
1311 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Groepen aan het werk". The author(s) of the book is/are Oudenhoven, Jan Pieter van. The ISBN of the book is 9789001776312. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Groepen aan het werk

 • 1 Groepsvorming en groepsontwikkeling 11

 • noem de basisfuncties van groepen
  Affiliatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, invloed, status, productiviteit, exploratie
 • 3 kernvoorwaarden voor teambuilding

  1. doelen zijn expliciet en concreet.

  2. ieders rol in groep is duidelijk.

  3. Persoonlijke relaties zijn goed

 • Wat zijn de basisfuncties van groepen (Forsyth en Robbins)
  Affiliatie - ergens bij horen/verbondenheid
  Zekerheid - Sterker staan
 • Waarom vormen mensen groepen?
 • wat zijn voorwaarden voor groepscohesie

  1. doelen zijn expliciet en concreet.

  2. ieders rol in groep is duidelijk.

  3. Persoonlijke relaties zijn goed

 • Noem een aantal basisfuncties van groepen
  • Zekerheid
  • affiliatie (ergens bij horen)
  • intimiteit
  • sociale steun
  • invloed uitoefenen
  • status
  • productiviteit verhogen
  • exploratie: nieuwe dingen leren en doen
 • Noem de basisfuncties van groepen volgens Forsyth en Robbins
  • Affiliatie, 
  • zekerheid, 
  • intimiteit, 
  • sociale steun, 
  • sociale vergelijkingsinformatie, 
  • invloed, 
  • status, 
  • productiviteit, 
  • exploratie


  AZIS SPIES
 • Hoe stimuleer je groepscohesie

  1. beloon groep.

  2. kleinere groep.

  3. intensiveer het contact.

  4. gezamenlijke vijand.

  5. isoleer de groep.

 • Welke type mens heeft er meer behoefte aan lidworden van groepen?
  • Extraverte mensen vs introv
  • mensen met behoefte aan affiliatie (graag bij groepen, accepteren anderen snel, toch spanning)
  • idem aan intimiteit (wel positieve omgang met anderen)
  • idem aan invloed (geldt mn voor mannen)
 • Wat zijn volgens Mintzberg de coördinatie mechanismen waarom een groep niet optimaal functioneert?

  1. Personele Toerusting (individuele vaardigheden)

  2. Groepsstrategie (doelen)

  3. Groepsstructuur

  4. Groepscultuur

  5. Externe relaties

  6. Materiele zaken

 • Welke drie basisbehoeften vervult lidmaatschap groep? Wat zegt de Fundamentele Interpersoonlijke Relaties theorie van Schutz?
  1. Inclusion (affiliatie)
  2. Affection (intimiteit)
  3. Control (invloed)
 • Wat betekent 'group dynamics'?
  omschrijven van krachtige processen binnen groepen
 • kurt Lewin introduceerde de term group dynamics
 • 1.1 Groepsvorming 13

 • Wat houdt de belongingness hypothesis in?
 • Wat zijn de 9 basisfuncties ? 
  Affilatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, status, invloed, productiviteit, exploriteit 
 • Wat houdt de Belongingness hypothesis van Baumeister en Leary in?
  Mensen hebben de natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen. Die behoefte is vrijwel net zo sterk als die aan andere zaken waar een mens niet zonder kan, zoals eten en drinken. Net zoals gebrek aan eten en drinken leidt tot honger en dorst, zorgt gebrek aan sociaal contact ervoor dat mensen zich ongelukkig en eenzaam voelen. Groepslidmaatschap heeft daarom een positief effect op het psychische welbevinden.
 • Noem de 9 basisfuncties van groepen:
  - Affiliatie
  - Zekerheid
  - Sociale steun
  - Intimiteit
  - Sociale vergelijkingsinformatie
  - Invloed
  - Status
  - Productiviteit
  - Exploratie
 • Wat zijn de 9 basisfuncties volgens Forsyth en Robbins? 
  Affilatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, status, invloed, productiviteit, exploriteit 
 • Welke kenmerk van de je persoonlijkheid hangt sterk samen met de behoefte tot groepsvorming?
  Introversie en Extraversie
 • Wat zijn volgens Forsyth & Robbins de basisfuncties van groepen?
  - affiliatie (verbinden, ergens bijhoren, geaccepteerd worden
  - zekerheid (samen sterk, beter hoofd bieden aan bedreigingen)
  - Intimiteit (plezierige intensieve contacten)
  - Sociale steun (groepsleden moedigen elkaar aan/ beuren elkaar op)
  - sociale vergelijking (hoe doen vergelijkbare andere mensen dit)
  - Invloed ( een groep heeft meer macht dan een eenling, groter bereik)
  - Status (lid zijn van een groep die aanzien heeft= status)
  - Productiviteit (leden elkaar helpen persoonlijke/gezamenlijke doelen halen)
  - Exploratie (elkaar informatie/nieuwe ideeën en ervaringen bieden, van elkaar
     leren)
 • Wat zijn volgens Forsyth & Robbins de 9 basisfuncties van groepen?
  - affiliatie (verbinden, ergens bijhoren, geaccepteerd worden
  - zekerheid (samen sterk, beter hoofd bieden aan bedreigingen)
  - Intimiteit (plezierige intensieve contacten)
  - Sociale steun (groepsleden moedigen elkaar aan/ beuren elkaar op)
  - sociale vergelijking (hoe doen vergelijkbare andere mensen dit)
  - Invloed ( een groep heeft meer macht dan een eenling, groter bereik)
  - Status (lid zijn van een groep die aanzien heeft= status)
  - Productiviteit (leden elkaar helpen persoonlijke/gezamenlijke doelen halen)
  - Exploratie (elkaar informatie/nieuwe ideeën en ervaringen bieden, van elkaar
     leren)

  ASIZ SPIES
 • Affiliatie
  Groepen verbinden individuen met elkaar en voorzien daarmee in de basale behoefte om 'ergens bij te horen' en geaccepteerd te worden door anderen.
 • Welk kenmerk is nauw betrokken bij behoefte tot groepsvorming?
 • Zekerheid
  Groepen bieden zekerheid aan hun leden. Door het lidmaatschap van groepen voelen individuen zich vaak sterker staan en kunnen zij beter het hoofd bieden aan bedreigingen van buiten.
 • Welke 3 basale behoeften vervult groepslidmaatschap volgens Schutz?
  - Affection
  - Inclusion
  - Control
 • Welke 3 basale behoeften vervult groepslidmaatschap volgens Schutz?(Fundamentele Interpersoonlijke Relaties Theorie)
  - Affection (intimiteit)
  - Inclusion (affliatie)
  - Control (invloed)
 • Intimiteit
  Groepen verschaffen groepsleden de mogelijkheid plezierige, intensieve contacten met anderen te onderhouden. Dit vormt niet zelden de basis voor hechte vriendschappen.
 • Welke 2 factoren zorgen dat we relaties met anderen in groepsverband willen aangaan?
 • Welk kenmerk van je persoonlijkheid is nauw betrokken bij behoefte tot groepsvorming?
  Introversie-extraversie
 • Sociale steun
  Groepen vormen een belangrijke bron van sociale steun bij kleine en grote problemen. Groepsleden moedigen elkaar bijvoorbeeld aan, of beuren elkaar op.
 • introverte personen zijn
  mensen die meer naar binnen zijn gekeerd. Dit zijn mensen die verlegen zijn of nog extremer. Ze kunnen ook sociaal angstig zijn
 • Behoefte tot groepsvorming afhankelijk van;
  • persoonlijkheid (intro vs extraversie)
  • motivatie door de voordelen die een groep biedt (affiliatie - intimiteit -invloed)
 • Sociale vergelijkingsinformatie
  Groepen voorzien mensen van informatie over hoe vergelijkbare andere mensen het doen. Door anderen te kiezen die slechter presteren in een situatie (neerwaartse sociale vergelijking) vijzel je je gevoel van eigenwaarde op; anderzijds kun je je optrekken aan anderen die beter presteren (opwaartse sociale vergelijking).
 • Extroverte personen
  mensen die naar buiten zijn gericht en makkelijk contact maken met anderen. 
 • Van welke behoeftes is groepsvorming afhankelijk?
 • Invloed
  Groepen bieden de mogelijkheid invloed uit te oefenen doordat de macht van groepen groter is dan die van eenlingen en zij vaak meer mensen kunnen bereiken. Daarnaast verschaffen groepen ook de mogelijkheid om invloed op andere groepsleden uit te oefenen.
 • Status
  Het lidmaatschap van een groep die anderen belangrijk vinden, biedt erkenning en status.
 • Deze behoeftes volgens Schutz bepalen hoe wij anderen zullen behandelen en hoe we zelf behandelt willen worden
 • Productiviteit
  Groepen kunnen hun leden helpen hun productiviteit te verhogen en persoonlijke en gezamenlijke doelen te realiseren, zeker als dit individueel niet haalbaar is.
 • Exploratie
  Groepen voorzien leden van informatie, nieuwe ideeën en nieuwe ervaringen. Op deze wijze bieden ze mogelijkheden om te leren van elkaar.
 • Sterke behoefte aan affiliatie -> sociale situaties roepen spanning op (willen niet afgewezen worden)
  Sterke behoefte aan intimiteit -> geen spanning , willen juist vrienschappen sluiten.
 • Introvert
  Meer naar binnen gekeerde personen. Groepen hebben hierop beduidend minder aantrekkingskracht.
 • Extravert
  Meer naar buiten gekeerde personen en leggen gemakkelijk contact. Hebben meer de behoefte aan stimulatie van anderen en zoeken daarom contact.
 • Wat houdt de Fundamentele Interpersoonlijk Relaties theorie van Schutz in?
  Hij stelt dat groepslidmaatschap drie basale behoeftes vervult: inclusion oftewel affiliatie, affection oftewel intimiteit en control oftewel invloed. Deze behoeftes bepalen vervolgens zowel hoe we andere mensen zullen behandelen alsook hoe we graag willen dat anderen zich naar ons opstellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Op welke manieren kun je de kwaliteit van brainstormen verhogen? (8 x)
19
Noem 4 voordelen van de nominaalmethode.
19
Welke 2 factoren zorgen dat we relaties met anderen in groepsverband willen aangaan?
19
Uit welke 5 fasen bestaat het model voor groepsontwikkeling van Tuckman en Jensen?
19
Page 1 of 150