Summary Groepsdynamica

-
ISBN-13 9789024402329
145 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Groepsdynamica". The author(s) of the book is/are Jan remmerswaal. The ISBN of the book is 9789024402329. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Groepsdynamica

 • 1.1 inleiding

 • Wat houdt groepsdynamica in ?
  De studie van het gedrag van mensen in kleine groepen
 • Waardoor wordt ieders identiteit bepaalt ?
  - vroegere groepslidmaatschappen = zoals ouderlijk gezin of vervangende opvoedingssituaties 
  - huidige groepslidmaatschappen = de groepen waarvan jij op dit moment deel van uitmaakt
 • Wat vindt door groepen vooral plaats ?
  - cultuuroverdracht
  - het leren van taal en spreken, denken en waarnemen
  - uitgebreid waardensysteem
 • Hoe emoties en gevoelens worden beleefd wordt grotendeels bepaalt door de gezinsgroep die bepaalde emoties wel of niet toelaten
 • Naast dat de omgeving het individu beïnvloede, beïnvloedt het individu ook zijn/haar omgeving
 • Het individu kan ook de maatschappij beïnvloeden, doordat het individu deel uit maakt van een groep dat invloed uitoefent op de maatschappij (zoals actiegroepen of politieke groepen)
 • 1.4 Het individu

 • Wat houdt de ik-cultuur in ?
  De nadruk ligt vooral op het individu en op zijn ontwikkeling en ontplooiing
 • Wat houdt de wij-cultuur in
  De opvoeding is sterk groepsgericht en het kind leert zich te gedragen naar de sociale situatie en de rollen die hij/zij in de groep moet vervullen
 • 1.5 De groep

 • 2 groepstypen
  - primaire groepen
  - secundaire groepen
 • Wat houdt primaire groepen in
  gekenmerkt door intieme en persoonlijke relatie 

  - sociale afstand is erg klein
  - taal: jij en je
 • Wat houdt secundaire groepen in
  Gekenmerkt door koele, onpersoonlijke en formele relatie 

  - sociale afstand is groot
  - taal: u of uw
 • 2.2 Indeling in taakaspecten en sociaal-emotioneel aspecten

 • Wat houdt taakniveau in
  De inhoud van groepsactiviteiten 

  - WAT er gezegd en gedaan wordt 
  - formele functie
 • Wat houdt sociaal emotioneel niveau in
  De manier waarop groepsleden met elkaar omgaan
 • 2.4 De interactietheorie

 • Wat houdt interactietheorie in
  Boles ziet de wereld als een systeem van met elkaar in interactie tussen de individuen
 • 2.7.1 cognitieve dissonantietheorie

 • Wat houdt cognitieve dissonantietheorie in
  Er ontstaan een onprettig gevoel als de attitude en gedrag niet overeenkomen
 • 2.7.2 sociale vergelijkingstheorie

 • Wat houdt de sociale vergelijkingstheorie in
  Mensen zijn gemotiveerd om hun persoonlijke kenmerken te vergelijken met anderen mensen

  - men streeft naar bevestiging
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.