Summary Grondslag van t management

-
155 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslag van t management". The author(s) of the book is/are Doede leuning, Ruud de lange. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grondslag van t management

 • 1.1 1.1 organisatie en management

 • Waar werken en leven wij in?
  In een maatschappij van organisaties
 • Wat is een manager
  Iemand die processen stuurt, handelen van anderen op gang brengt, neemt beslissingen. Bereid zijn om uitleg te geven.
 • Enkele kenmerken van managers
  Ze hebben hun afhankelijkheden, verantwoordelijkheden en vaardigheden
 • Kenmerken managers
  Afhankelijk van inzet van anderen
  Verantwoordelijk voor werkklimaat, informatie en beslissingen
  Vaardigheden: tijdmanagement, terreinkennis, resultaatgerichtheid
 • Welke elementen kenmerken een organisatie
  Mensen
  Die samenwerken
  Met een bepaald doel
 • Wat is globalisering
  producten afzetten op wereldwijde markten
 • Wat is positionele macht

  wettelijke recht om invloed(macht) uit te oefenen

   

 • Wat betekent shareholder valeu
  aandeelshouderswaarde
 • Wat hebben managers gemeenschappelijk als  belangrijkste taak
  het sturen van mensen en middelen in een organisatie
 • tijd van managers wordt in beslag genomen door

  interpersoonlijke activiteiten

  Informatieactiviteiten

  Besluitvormende activiteiten

 • Interpersoonlijke activiteiten noem een voorbeeld
  onderhouden van netwerk intern/extern
 • verder heeft hij creativiteit , enthousiasme en een opengeest.

  Moet zich als een politucus kunnen gedragen zowel binnen als buiten de organisatie

 • Wat zijn de 6 dominante thema's voor een topmanager

  1 kosten besparen

  2focus op groei

  3 governance wordt steeds strenger

  4 teloorgang van t angelsaksisch model

  5 moreel leiderschap

  6 bezinning

 • Waarom is middelmanagement erg belangrijk?
  Moeten algemeen beleid uitvoeren en direct leiding geven aan uitvoerende
 • Belangrijkste taken van een middelmanager (9)

  actviteiten leiden en sturen

  operationele beslissingen nemen

  doorgeven van informatie top-down bottom up

  plannen

  werzaamheden organiseren

  medewerkers motiveren

  intern en extern contacten onderhouden

  rapporteren

  nieuwe activiteiten genereren

 • In het managemnet proces kenne we 3 soorten beslissingen

  strategische beslissingen

  organisatorische of tactische beslissingen

 • wat betreffen strategische beslissingen
  vaststelling van organisatiedoelen de keuze van doelen en de weg waarlangs we de doelen willen bereiken
 • Wat betreffen de organisatorische beslissingen
  de organisatieopbouw en taak en bevoegdheidsverdeling
 • Operationele beslissingen zijn op lagere niveaus in de organisatie te nemen. Deze beslissingen betreffen zich , vrij routinematige uitvoeringsproblemen
 • of een beslissing het beoogde doel bereikt hangt af van

  kwaliteit ervan als de mate van acceptatiedoor de organisatieleden

  E (effect)= K(waliteit) X A(cceptatie)

 • Strategiebepaling is
  het aangeven van de wegen en middelen waarmee de leiding de gestelde bedrijfsdoelstellingen wil realiseren
 • Wat is een beleidsplan
  in welk tijdsbestek en met welke middelen de doelen bereikt worden
 • wat bevat een bedrijfsstrategie
  vanuit een missie en visie, uitspraken over doeleinde, hoe deze te bereiken en met welke middelen
 • doelstellingen binnen een beleidsplan hebben betreking op (6)

  Marktpositie

  productiviteit en toegevoegde waarde

  winstgevendheid of verhouding tussen kosten en opbrengsten

  maatschappelijke verantwoordelijkheid Werkgelegenheid, milieu ed.

  groei en continuïteit

  inkomen, werksfeer, prestige, status en zeggenschap van leiding en uitvoerende leden

   

 • kennisgebied van managers omvat?

  1 kennis van plannen, organiseren en besturen

  2 mensenkenis

  3 technische kennis

  4 kennis van de organisatie wwarin hij werkt

 • noem enkele gedragskenmerken van een leider
  visie ontwikkeling en strategiebepaling, resultaat gerichtheid "high performing teams en ondernemerschap creëren, veranderingsgerichtheid en klantgerichtheid bevorderen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waar werken en leven wij in?
1
Wat is een manager
1
Enkele kenmerken van managers
1
Kenmerken managers
1
Page 1 of 37