Summary Grondslagen van de communicatie

-
ISBN-10 9001720668 ISBN-13 9789001720667
558 Flashcards & Notes
66 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van de communicatie". The author(s) of the book is/are Rob Veenman. The ISBN of the book is 9789001720667 or 9001720668. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grondslagen van de communicatie

 • 1.1 communicatie is overal

 • Wat zijn voorbeelden van actief communiceren?

  Praten, luisteren, lezen en schrijven.

 • In welke verschillende vormen communiceren wij?

  Door te zijn, door gedrag en door communiceren in de enge zin van het woord.

 • 1.2 de definitie van communicatie

 • Wat is communicatie?

  Communicatie is het proces waarbij door middel van tekens informatie wordt overgedragen.

 • Binnen het communicatieproces kunnen we weer kleinere elementen herkennen:

  1. Actoren: de zender en ontvanger
  2. Activisten: zenden en ontvangen, denken en bedenken, kijken en luisteren, prachten en schrijven en meer, veel meer.
  3. Het medium waarop of waarin de informatie is vastgelegd.
  4. Het kanaal waarmee de tekens en de informatie worden overgedragen.
 • Wanneer is er sprake van eenzijdige, zendende communicatie?

  Als er maar één zender of ontvanger is.

 • Wanneer is er sprake van tweezijdige, niet-wederkerige communicatie?

  Als er een zender en een ontvanger is, maar de zender heeft daar geen idee van.

 • Wanneer is er sprake van tweezijdige, wederkerige communicatie?

  Als er sprake is van interactie tussen twee actoren.

 • 1.3 de veelzijdigheid van communicatie

 • Wat is persoonsgebonden communicatie?

  Communicatie waarbij de mens een primaire en directe rol speelt.

 • Deelgebieden communicatie:

  1. Intrapersoonlijke communicatie
  2. Binnen een dyade
  3. Binnen een groep
  4. Binnen een organisatie
  5. Binnen een samenleving
  6. Tussen samenlevingen/culturen
 • Andere deelgebieden:

  1. Mediale communicatie
  2. Telecommunicatie
  3. Massacommunicatie
  4. Extrapersoonlijke communicatie
  5. Communicatie vanuit organisaties
 • 1.3.1 Persoonsgebonden communicatie

 • Wat is intrapersoonlijke communicatie?

  Communicatie die iemand met zichzelf voert.

 • Intrapersoonlijke communicatie: Beelden en teksten vormen basis van gesprek met jezelf. Ook agenda bijhouden hoort hierbij. Tekst schrijven ook. 

 • Wat is dyadische communicatie?

  Simpele vorm van communiceren tussen twee personen.

 • Wat is communicatie binnen groepen?

   

  De structuur van het communicatieproces speelt hierbij een rol. 

 • Wat is communicatie binnen organisaties?

  Formeel of informeel. Als je communiceert vanuit een bredere leefgemeenschap.

 • Wat is communicatie binnen de samenleving?

  Is mogelijk door een gemeenschappelijke taal, ideeën, wensen, waarden en normen. 

   

 • Wat is interculturele communicatie?

   

  De wereld wordt kleiner, en mensen raken met mensen in contact uit verschillende culturen.

 • 1.3.2 Overige deelgebieden

 • Wat houdt persoonsgebonden communicatie in?

  De zender en de ontvanger zijn in elkaars nabijheid en het zenden en ontvangen vindt gelijktijdig plaats.

 • Wat houdt communicatie door middel van media in?

  De zender en de ontvanger zijn van elkaar gescheiden, en het zenden en ontvangen zijn ook gescheiden.

 • Wat is telecommunicatie?

  De zender en de ontvanger zijn van elkaar gescheiden.

 • Wat is massacommunicatie?

  Een openbare, voor iedereen toegankelijke vorm van communicatie.

 • Wat is massa?

  Een grote heterogene groep mensen die voor de bron anoniem zijn.

 • Massa is passief en kan niet op een passende manier reageren. 

 • Wat is extrapersoonlijke communicatie?

  Alle buitenpersoonlijke vormen. De mens speelt geen rol.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

persoonsgebonden communicatie bestaat uit?
- Interpersoonlijke communicatie
- Dyadisch communicatie
- Communicatie binnen groepen
- Communicatie binnen organisaties
- Communicatie binnen de samenleving
- Interculturele communicatie
Wat is metacommunicatie?
Communicatie over de communicatie
Waarom is shannon & weaver niet de beste weergave van menselijke communicatie?
Omdat het erg linear is, is het beperkt.
Noem voorbeelden van communicatie.
Advertenties, werkoverleg, een verkeersbord etc.
Noem voorbeelden van stoffelijke instrumenten.
Verkooporganisaties kunnen winkels openen, afvalverwerkers kunnen glasbakken neerzetten, gemeenten kunnen verkeersdrempels aanleggen etc.
Noem voorbeelden van juridische instrumenten.
Contracten, leveringsvoorwaarden, wetten en verordeningen.
Noem voorbeelden van financiële instrumenten.
Bij de overheid bestaan ze uit subsidies, boetes of belastingen. In het bedrijfsleven als prijs van producten en diensten.
Wat is extrapersoonlijke communicatie?
Alle buitenpersoonlijke vormen. De mens speelt geen rol denk aan machines.
Welke 3 belangrijke aspecten zijn er bij communicatie?
1. Communicatie maakte gebruik van tekens
2. bij communicatie wordt informatie overgedragen
3. Communicatie is een proces
Welke 3 belangrijke aspecten zijn er bij communicatie?
1. Communicatie maakte gebruik van tekens
2. bij communicatie wordt informatie overgedragen
3. Communicatie is een proces