Summary Grondslagen van de Marketing

-
ISBN-10 9001765410 ISBN-13 9789001765415
4421 Flashcards & Notes
331 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van de Marketing ". The author(s) of the book is/are Bronis Verhage. The ISBN of the book is 9789001765415 or 9001765410. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grondslagen van de Marketing

 • 1 Reclame

 • De belangrijkste beslissingen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn het formuleren van de reclamedoelstellingen, het ontwikkelen van een reclamestrategie en -campagne met een doeltreffende boodschap, het selecteren van de beste media en ten slotte het meten van de effecten van de reclame om het beleid te evalueren en zo nodig bij te sturen.
 • In dit hoofdstuk besteden we ook aandacht aan sponsoring als zinvolle aanvulling op het reclamebeleid.
 • ... definiëren we als elke betaalde vorm van niet-persoonlijke communicatie over de producten, diensten of ideeën van een organisatie om de kennis, de attitudes of het gedrag van personen in haar doelgroepen te beïnvloeden.
  Reclame
 • 1.1 De rol van reclame

 • Om meer inzicht te krijgen nemen we de invloed van reclame op de maatschappij onder de loep en gaan we na welke plaats reclame in het ondernemingsbeleid inneemt.
 • 1.1.1 Invloed op de maatschappij

 • Bijna iedereen ergert zich wel eens aan de reclames op tv en meer dan de helft van alle tv-kijkers zapt tijdens de reclameblokken.
 • 1.1.1.1 Marketing?

 • Marketing: alle activiteiten die de verkoper en koper bij elkaar brengen

   

 • Wat is marketing?

  Marketing is ervoor zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt

 • hoe heet marketing in t angels

  marketing

 • Wat is de definitie van marketing
  Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden, en planmatig leiden tot een hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de doelgroepen, waarbij alle belanghebbenden hun doelstellingen bereiken. 
 • x
  x
 • welke vier factoren zijn de marketingmix?
  -ontwikkeling
  -promotie
  -distributie van producten
  -prijsbepaling
 • x

  x

 • wat is de definitie van marketing?
  omvat de vier factoren van marketingmix (ontwikkeling, promotie, distributie van producten en prijsbepaling) deze leiden tot een gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en duurzame relatie met de klant, waarbij alle belanghebbende hun doelstellingen bereiken
 • 1.1.1.2 Verkoop?

 • Verschil tussen marketing en verkoop zit hem in de keuzemogelijkheden

 • Wat is verkoop?

  Verkopen is het zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen

 • 1.1.2 Plaats in de organisatiestructuur

 • Hoe verloopt de hiërarchische plaats van reclame?
  Ondernemingsplan, marketingplan, communicatieplan & reclameplan.
 • We zien dat het ondernemingsplan het vertrekpunt van de reclameplanning vormt.
 • Het marketingplan is afgeleid van het ondernemingsplan.
 • Dit communicatiebeleid wordt verder uitgewerkt in het (marketing)communicatieplan.
 • Zoals we weten worden de beste resultaten bereikt bij een volledige integratie van de marketingcommunicatie.
 • Wat is het afgeleide van het communicatieplan & bestaat uit verschillende stappen (waaronder keuze van de reclamedoelgroep, formuleren van reclamedoelstellinge...)?
  Reclameplan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.