Summary Grondslagen van de Marketing 9e druk 2018

-
ISBN-13 9789001853174
972 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van de Marketing 9e druk 2018". The author(s) of the book is/are verhage. The ISBN of the book is 9789001853174. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grondslagen van de Marketing 9e druk 2018

 • 1 1. Wat is marketing?

 • In grote lijnen doen bedrijven twee dingen, wat zijn deze dingen?
  Ze maken producten/verlenen diensten en brengen ze op de markt. ( ze produceren en doen aan marketing )
 • 1.1 Betekenis van markerting

 • Welke twee taken voeren bedrijven uit?
  Ze maken producten (of ze verlenen diensten) en brengen die ze op de markt.
 • Marketing is een ruim begrip. Wat is de juiste betekenis voor marketing?
  Marketing omvat alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen.
 • 1.1.1 verschil tussen verkoop en marketing

 • Wat is het voornaamste doel van een marktgerichte onderneming?
  In te spelen op de wensen en behoefte van de klant
 • Noem het verschil tussen verkopen en marketing
  Verkopen: zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen
  Marketing: ervoor zorgen dat je je klanten ( met een doeltreffende strategie ) de juiste producten kunt aanbieden.
 • Bedrijven doen in grote lijnen 2 verschillende dingen, namelijk:
  Ze maken producten (of ze verlenen diensten) en ze brengen die vervolgens op de markt. Ze produceren en doen aan marketing.
 • Wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen? En hoe proberen de managers dan te doen?
  Het inspelen op de wensen en de behoeften van de klant. De managers proberen zich te verplaatsen in de klant, in plaats van hun producten centraal te stellen.
 • Wat is het verschil tussen verkopen en marketing?
  Verkopen: zien kwijt te raken wat je op het moment aan producten hebt liggen.
  Marketing: ervoor zorgen dat je je klanten die juiste producten en diensten kan aanbieden. Door middel van juiste marketing verkoopt het product zichzelf, want het voldoet aan de eisen van de klant.
 • 1.1.2 definitie van marketing

 • Wat zijn momenteel de factoren die een marketingmix vormen?
  Een uitgekiend product, de juiste distributiekanalen, een gunstige prijs en een effectieve promotiecampagne.
 • Door middel van marktonderzoek kom je erachter wie of wat er van jouw product of dienst gebruik maakt. Waarvoor is het marktonderzoek nog meer handig?
  Om erachter te komen waar de voorkeur van de consument naartoe gaat. Ook kan je er aan de hand van de uitslag voor zorgen dat bepaalde producten op bepaalde plekken verkocht worden en ook producten en diensten afstemmen op bijvoorbeeld seizoenen.
 • De formele definitie van marketing is?
  Marketing omvat de, op de markt afgestemde, ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden. (Dit leid systematisch tot een hogere omzet of een andere gewenste respons.)
 • Waar gaat het in een marketing naast en uitgekiend product nog meer om? Wat is de naam van dat allemaal samen?
  Het gaan om de juiste distributiekanalen, een gunstige prijs en effectieve promotiecampagnes. Dat samen heet de marketingmix.
 • Wat is de juiste definitie van een doelgroep?
  Het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt.
 • De volledige definitie van marketing:
  Marketing omvat de - op markt afgestemde- ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden; deze leiden systematisch tot een hogere omzet of tot een ander gewenst respons, een goede reputatie van de organisatie en tot een duurzame relatie met de klant, waarbij alle partijen hun doelstellingen bereiken.
 • 1.1.3 marketingmix

 • Noem de marketingmixinstrumenten ofwel de 4p's
  Prijs, plaats (distributie), promotie en product
 • Een doeltreffend marketingbeleid bestaat uit een combinatie van vier marketinginstrumenten; marketingmix/4 P's:
  Product; goederen, diensten of ideeën. Ook bijvoorbeeld kwaliteit, garantie en verpakking horen onder product.
  Prijs; hoeveelheid geld die per product of dienst gevraagd wordt.
  Plaats; de manier waarop het bedrijf het product in handen van de kopers krijgt. (distributie) 
  Promotie; hoe het bedrijf met de klant communiceert. Door middel van bijvoorbeeld een doeltreffende communicatiecampagne.
 • Waar gaat het bij "product" over?
  Bij product gaat het om goederen, diensten of ideeën die aan de wensen en behoefte van de klanten tegemoetkomen
 • De 4 P's > 4 C's (alternatief voor 4 P's)
  Product - Customer solution: oplossing voor de consument
  Prijs - Cost to customer: prijs-kwaliteitverhouding
  Plaats - Convenience: gemak voor de consument
  Promotie - Communication: wederzijdse communicatie tussen organisatie en klant
 • Waar gaat het bij "prijs" over?
  Bij Prijs gaat het om de hoeveelheid geld die er voor het product of dienst wordt gevraagd.
 • waar gaat het bij "plaats" over?
  Bij Plaats (distributie) gaat het om de manier waarop het bedrijf het product in handen van de kopers krijgt.
 • Waar gaat het bij "promotie" over?
  Bij "promotie" gaat het om hoe het bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert.
 • Noem de 4c's
  Customer solution, Cost to customer, Convenience en Communication
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De zeven kenmerken van Volledige mededinging
 1. Zeer veel aanbieders
 2. Homogeen product
 3. Promotie is onbelangrijk
 4. Weinig of geen invloed
 5. Prijsconcurrentie is onbelangrijk
 6. Volkomen elastisch
 7. Toetreding is vrijwel onbeperkt
De zeven kenmerken van Oligopolie
 1. Weinig concurrentie
 2. Heterogeen
 3. Promotie heel belangrijk
 4. Invloedrijke positie
 5. Prijsconcurrentie wordt vermeden
 6. Geknikte vraaglijn
 7. Beperkte toetreding
De zeven kenmerken van Monopolie
 1. Een aanbieder
 2. Uniek product en bijna geen substituten
 3. Weinig promotie nodig
 4. Kunt veel voorwaarden stellen
 5. Prijsconcurrentie is onbelangrijk
 6. Elasticiteit afhankelijk van behoefte
 7. Zeer beperkte toetreding
De zeven kenmerken van Monopolistische concurrentie
 1. Veel aanbieders
 2. Productdifferentiatie met vele substituten
 3. Promotie is belangrijk
 4. Enige invloed
 5. Prijsconcurrentie is belangrijk
 6. Elasticiteit hangt af van hoe uniek
 7. Ruime toetreding 
Wat zijn de drie opties bij het volgen van de concurrentiegeoriënteerde prijszetting?
1. Imitatieprijszetting: zelfde prijs als prijsleider Cheaptickets.nl.
2. Premiumprijszetting: Prada.
3. Discountprijszetting: lager dan concurrenten Aldi.
Wat houdt prijsdifferentiatie in?
Het verkopen van een product tegen verschillende prijzen op verschillende markten/ mensen. Hierbij komen de verschillen wel door de kosten. 
Dit kan naar tijd, type product, plaats en naar type klant.
Wat houdt prijsdiscriminatie in?
Het verkopen van een product tegen verschillende prijzen op verschillende markten/ mensen. Hierbij komen de verschillen niet door de kosten.
Wat houdt pricelining in?
Het aanbieden van het hele assortiment voor een beperkt aantal prijzen zonder tussenliggende prijsniveaus.
Wanneer is een goed substitutie, complementair of indifferent?
Substitutie voor E = groter dan 0
Complementair voor E = kleiner dan 0
Indifferent = 0
Wat houdt kruislinkse prijselasticiteit in?
De invloed van de prijswijziging van product B op de vraag naar product A.