Summary Grondslagen van het management

-
ISBN-10 9001600948 ISBN-13 9789001600945
206 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van het management". The author(s) of the book is/are D Keuning van R de Lange. The ISBN of the book is 9789001600945 or 9001600948. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Grondslagen van het management

 • 1 Manager en Management

 • Eisen gesteld aan moderne managers:
  - inspelen op interne en externe ontwikkelingen
  - vanuit een visie high-performancegericht en voor de medewerkers inspirerend werken
  - acceptatie, kwaliteit en effectiviteit creëren bij besluitvorming
  - effectief omgaan met tijd
  - cultuurgericht werken
 • 1.1 Organisatie en management

 • Het management is een vrij oud vakgebied, maar tegelijk ook heel modern.

 • wat is een organisatie?
  een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen.

 • wat is een manager?
  een manager is elke persoon in een arbeidsorganisatie die sturing geeft aan anderen en beslissingen neemt.
 • In elke organisatie heb je verschillende managementniveaus, elk met een eigen taakstelling en verantwoordelijkheid.
 • 1.2 Kernactiviteiten van manager

 • Management als leidinggevenden kan onderverdeeld worden in: top-, middel- en uitvoerend management.
 • kern activiteiten van managers:
  interpersoonlijke activiteiten, informatieactiviteiten, besluitvormende activiteiten
 • interpersoonlijke activiteiten
  De manager is verantwoordelijk voor voortgang en resultaat van processen die onder zijn bevoegdheid vallen. Hij geeft leiding aan medewerkers.
 • Informatieactiviteiten
  Voor een betere besturing heeft de manager informaties nodig. Daarom moet hij op de hoogte blijven met alle veranderingen en resultaten.
 • Besluitvormende activiteiten
  als bestuurder van een eenheid geeft de manager richting aan het uit te voeren beleid. Voor een goede besluitvorming heeft de manager zijn medewerkers nodig.
 • welke eisen zijn gesteld aan topmanagers?
  leiderschap; strategie en veranderen; onderhandelen en beïnvloeden; mensen en productiviteit.
 • Vroeger waren strategie, marketing en sales altijd belangrijk, maar in de toekomst gaat het vooral ook om veranderen, het aantrekken, binden en boeien van medewerkers.
 • Welke drie soorten beslissingen kunnen we onderscheiden in het managementproces?
  1 strategische beslissingen
  2 organisatorische (tactische) beslissingen
  3 operationele beslissingen
 • 1.3 Managers en leiders: geboren of gemaakt?

 • Welke eisen worden er gesteld aan managers?
  DE eisen die worden gesteld zijn: denkkracht, sociale kracht, daadkracht, wilskracht/ambitie, evenwicht/balans
 • Management is een proces van:
  plannen, organiseren, opdrachten geven, controleren en bijsturen
 • 1.4 Management als proces: kerntaken

 • Wat zijn de kenmerken van hedendaags management?
  de relatie onderneming/organisatie
  samenleving
  schaalvergroting en internationalisering: globalisering
  wijziging in machts-/ gezagsverhouding
  rol van wetenschap en techniek
  marketingfilosofie.
 • het managementcyclus geeft het managementproces weer dat de manager door beslissen, coördineren en communicatie op gang brengt en houdt.
 • In welke vijf activiteiten ontleedt Henri Fayol het management?
  Beleidsbepaling en planning
  organiseren
  opdracht geven en hulp verstrekken bij de uitvoering ervan
  coördineren
  controleren en zo nodig bijsturen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt consolidatiefase in?
Fase duur, wanneer het opgenomen is in het gedrag van de organisatie.
Diversificatie.
Van diversificatie is sprake wanneer een organisatie een nieuwe markt betreed met een nieuw product.
Strategieformulering.
Strategie is kortgezegd de manier waarop middelen worden ingezet om doelen te bereiken. Deze doelen bepaal je door naar buiten te kijken en vooruit te kijken. Wiki zegt er dit over strategie. In de jaren 70 werd strategie het middelpunt van managementaandacht en dit werd gestimuleerd door de Boston Consulting Group. BCG is nog steeds heel succesvol en heeft nu 70 kantoren over de hele wereld. Door de publicatie van het boek Competitive Strategy (1980) van marketinggoeroe Michael Porter werd de aandacht voor strategie alleen maar groter.
Volgens Michael Porter omvat strategie een selectie van activiteiten waarin een organisatie zal uitblinken en zich dus zal onderscheiden in de markt. Kaplan en Norton stellen dat strategie geen losstaand managementproces is. Het is een enkele stap in een lange reeks die begint bij de missie en eindigt bij het uitvoerende werk van de werknemers in je organisatie. Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat het eindigd bij positieve klantwaardering.
Met een goeie strategie kan een organisatie dus een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten in een competitieve omgeving. Vind een duurzaam voordeel ten opzichte van je concurrenten die aansluit bij externe trends en ontwikkelingen en bij de sterkten en zwakten binnen je eigen organisatie. Een strategische planning is richtinggevend voor alle beslissingen die een organisatie neemt voor de komende jaren. 
Strategie op business niveau.
Dit is de strategie voor een business unit, divisie of werkmaatschappij, waarin is uitgewerkt hoe gestelde strategische en financiële doelen gerealiseerd zullen worden in een toegewezen product-markt-combinatie: positionering van producten en dergelijken.

Een optimale strategie voor de bestaande activiteit.
Wat wordt er precies bedoeld met business?
de wereld van zakenlui, ondernemers Voorbeelden:   `in business gaan`, `showbusiness`Synoniem:   zakenwereld 2) winstgevende handel .

plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen vb: de productie van digitale camera's is een goede business Synoniemen: bedrijf onderneming zaak firma
Wat wordt er bedoeld met concerns?
Het bedrijfsleven vertoont veel variëteit. Grote organisatie zoals Philips en dergelijke met een gespreid productenpakker die vele markten bedienen, heten concerns.
Wat bedoelen ze met strategisch management: geen woorden maar daden?
Op een veranderde strategie moeten steeds structuurveranderingen, cultuur beïnvloeding en concrete acties volgen. Strategisch management is niet alleen een kwestie van woorden maar vooral ook van doelen bewerkstelligen en acties bijsturen.
Waar gaan we vanuit bij strategische planning?
Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is van het verleden. Integendeel, de toekomst zal door andere krachten worden beheerst.
Waarom is planning belangrijk maar vaak ook ontoereikend?
Bij langetermijnplanning veronderstelt men meestal dat vroegere ontwikkelingen zich ook in de toekomst voordoen. Maar is dit zo? In situaties met meer omgevingsdynamiek is zo'n veronderstelling gevaarlijk.
Intuitie is belangrijk, maar geen blijvende oplossing!
Intuitie is een denkwijze waarin niet alle stappen beredeneerd worden. Bij het strategievraagstuk gaat het om een intuïtieve benadering als een ondernemer een "gat in de markt ziet", zonder daarbij de analyse te maken.