Summary Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden

ISBN-13 9789462901087
295 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789462901087. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden

 • 1.1.3 Wat komt van wie

 • Wat is een 'opschrift'?
  Deze bevat de naam van de wet of regeling en vaak tussen haakjes de citeertitel
 • Wat is een 'aanhef'?
  Eén of meer standaardzinnen 'Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, enz.
 • Considerans
  Bestaansreden van de wet- of regelgeving.
 • Wat is de 'corpus'?
  De eigenlijke inhoud van de wet of regeling, bestaande uit genummerde artikelen.
 • Wat staat er in de bijlagen?
  Een opsomming van regelgeving waarna een artikel in de wet of regeling verwijst.
 • Wat staat er in het slot?
  ondertekening van de wet of regeling, met bevel tot publicatie, plaats en datum van bekrachtiging en plaats en datum van publicatie en handtekening(en)
 • Wat staat er in de inhoudsopgave van een wet/wetboek?
  Onderverdeling door de wetgever met aanduiding van onderwerpen.
 • 1.2.1 Het stelsel van wetgeving

 • Wat is een beschikking?
  Een bepaald soort besluit
 • Zijn definitiebepalingen algemeen?
  Nee, deze gelden slechts voor desbetreffende wet.
 • Wat zijn schakelbepalingen?
  Deze verklaren (bepaalde) onderdelen van wetten en regelingen van toepassing op gevallen waarop deze niet van toepassing zouden zijn op grond van de gelaagde structuur of definitiebepalingen.
 • 1.2.2 Nauwkeurig tot op de komma

 • Wat is een cumulatieve redactie?
  Dat is een redactie waarbij een gevolg intreedt, "slechts dan als aan alle voorwaarden wordt voldaan"
 • Wat zijn alternatieve voorwaarden?
  Dat is die waarbij een gevolg intreedt als aan ten minste één voorwaade wordt voldaan.
 • Wat betekent 'juncto' ?
  In samenhang met
 • 2.1 De totstandkoming van een wet

 • Wat is een initiatiefwet?
  Indienen van een wetsvoorstel door leden van de regering of leden van de Tweede kamer
 • 3 formele analyse van jurisprudentie

 • Wat is jurisprudentie?
  • Rechterlijke uitspraken die een nieuwe regel bevatten
  • Het geheel van rechterlijke uitspraken ongeacht of daar een nieuwe regel in staat
 • Wat is een 'rechtsopvatting'?
  xxx
 • Wat wordt bedoeld met 'een algemeen juridisch aspect'?
  xxx
 • 3.1 Vindplaatsen en kopteksten

 • Wat betekent ECLI?
  European Case Law Identifier
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is er sprake van alternatieve voorwaarde?
Wanneer er een gevolg intreedt als aan ten minste 1 voorwaarde is voldaan.
Wanneer is er sprake van cumalatieve voorwaarde?
Wanneer er een gevolg intreedt als aan alle voorwarden is voldaan
Waar kom je Juncto - "jo" niet tegen en waar wel?
je komt het niet tegen in wet- en regelgeving, maar wel In argumentaties waarin van wet- of regelgeving gebruik wordt gemaakt.
Tips en waarschuwing bij het lezen van wetsbepaling
Let op ontkenningen
analyseer de tekst
Let op cumulatieve en alternatieve voorwaarden
Wat zijn uitzonderingen?
Uitzonderingen verklaren bepaalde (onderdelen van) wetten en regelingen niet van toepassing op gevallen waarop deze wel van toepassing zouden zijn op grond van de gelaagde structuur of de definitiebepalingen
Waar tref je de definitie- of begripsbepalingen?
In de eerste artikelen van een wet of regeling
Wat is een gelaagde structuur?
Het wetboek bestaat uit boeken, titels, afdelingen. Het gaat van algemeen naar specifieker. De algemene delen zijn van toepassing op de meer specifieke delen.
Op welke elementen moet je letten om een juridische vraag te stellen
 • Gelaagde structuur
 • Definitiebepalingen
 • Schakelbepalingen
 • Uitzonderingen
Hoe zorg je voor ondubbelzinnigheid bij het gebruik van afkortingen?
Door de naam van de wet voluit te schrijven met daarachter tussen haakjes de afkorting
Waar vind je de citeertitel?
In een van de laatste artikelen vd wet of tussen haakjes in een opschrift