Summary Groot worden : de ontwikkeling van baby tot adolescent : handboek voor (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en verzorgers

-
ISBN-10 9020983571 ISBN-13 9789020983579
188 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Groot worden : de ontwikkeling van baby tot adolescent : handboek voor (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en verzorgers". The author(s) of the book is/are Katrien Struyven. The ISBN of the book is 9789020983579 or 9020983571. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Groot worden : de ontwikkeling van baby tot adolescent : handboek voor (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en verzorgers

 • 1.1 De ontwikkeling van het kind: gewikt en gewogen

 • Wat staat er centraal als leerkracht?

  Je omgang met kinderen.

 • Elk kind is uniek maar wat is deelt elke leeftijdscategorie?

  Specifieke eigenschappen

 • Waarover zal dit handboek het hebben?

  Ontwikkelingsfasen.

 • Volgt elke ontwikkelingsfase een willekeurige volgorde?

  Neen, iedere fase bouwt voort op wat voorafging en legt bouwstenen voor de volgende fase

 • Volgt elk kind precies deze fasen?

  Neen, in overgangsfasen zullen er kenmerken van voorgaande of volgende fase vertonen.

 • Waarin ligt het belang van dit handboek naast het bijleren over de ontwikkeling van kinderen en hoe je daarop kunt inspelen en rekening mee kunt houden in de praktijk?

  Je verwerft de capaciteit om kinderen bij wie de normale ontwikkeling afwijkt, te identificeren.

 • Op welke manier kunnen we dit handboek in een breder perspectief bekijken?

  Deze inleiding biedt de mogelijkheid je eigen levensloop en die van anderen beter te begrijpen.

 • 1.2 Wat is ontwikkeling?

 • Wat bedoelt de ontwikkelingspsychologie met ontwikkelen?

  Het veranderen van een aanwezige structuur.

 • In welke fase ontwikkelt een mens zich?

  Gedurende de hele levenscyclus, vanaf de conceptie tot aan de dood.

 • Is een ontwikkeling positief of negatief?

  Winst en verlies gaan hand in hand in de ontwikkeling.

 • Hoe zeggen we dat een ontwikkeling een verloop in de tijd kent dat een vooruitgang inhoudt?

  We noemen dat een proces.

 • Hoe noemen we de verandering die niet van vandaag op morgen plaatsvindt?

  Een verloop.

 • Welk begrip duidt op het feit dat ontwikkeling niet herhaalbaar is?

  Het begrip vooruitgang.

 • 1.3 Hoe ontstaat ontwikkeling?

 • Hoe noemen we de factoren die de ontwikkeling van het kind bepalen?

  Die noemen we ontwikkelingsfactoren.

 • Is de natuur of de omgeving bepalend voor de ontwikkeling van het kind? Welk debat is dit?

  Het nurture/nature-debat.

 • Waarom is het nature/nurture-debat belangrijk?

  Het gaat om de vraag of leerkrachten invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

 • 1.3.1 De natuur (je aanleg, Nature)

 • Welke theorie gaat er voornamelijk vanuit dat je ontwikkeling voornamelijk wordt bepaald door je aanleg?

  De aanlegtheorie.

 • 1.3.2 Het milieu (je omgeving, Nurture)

 • Welke theorie gaat ervan uit dat de ontwikkeling hoofdzakelijk bepaald wordt door zijn of haar omgeving?

  De milieutheorie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke babyreflexen zijn er?
 1. Zuigreflex
 2. Primair lopen
 3. Moro-reflex (= als de baby valt of voelt dat hij valt doet hij zijn armpjes open)
 4. Grijpreflex 
 5. Zoekreflex 
 6. Babinskireflex (= spreiding van de tenen)
 7. Schrikreflex
Zijn babyreflexen hetzelfde als reflexen bij volwassenen?
Babyreflexen ≠ reflexen bij volwassenen
→ deze verdwijnen na een tijdje OF worden opgenomen in het gedrag.
→ ze treden ook niet altijd op, de baby moet alert zijn!

Een babyreflex gebeurd niet spontaan
→ het zijn reacties op een prikkel van buitenaf.
Wat zijn babyborstjes en ‘heksenmelk’?
→ ook door de hormonen!
½ kinder heeft last van gezwollen (borst)klieren op dag 10 na de geboorte.
→ vele verliezen ook vocht uit de klieren = ‘heksenmelk’
→ gaan vanzelf weg!
Wat is de vernix?
De vernix is een crèmeachtige substantie die de huid bedenkt en wordt geleidelijk aan in de huid opgenomen.
Hoe staat de puber tegenover zijn tekenkunsten?

Kritischer

Waardoor wordt de spelperiode vervangen?

Sport en hobby.

Welke drie componenten zijn belangrijk bij het leren?

De sociaal-emotieve component, de sociaal-emotionele component, de metacognitieve component

Welke vier leerstijlen zijn er?

De doeners, de waarnemers, de denkers en de toepassers.

Waarnaar verwijst leren?

Naar het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes.

In welk opzicht is leerlingenbegeleiding dubbel gericht?

Enerzijds wil het de leerlingen coachen in hun leerling zijn. Anderzijds betekent leerlingen begeleiden ook kind/jongere zijn.