Summary Group Performance

-
ISBN-10 1135217785 ISBN-13 9781135217785
344 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Group Performance". The author(s) of the book is/are Bernard A Nijstad. The ISBN of the book is 9781135217785 or 1135217785. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is de conclusie van dit artikel?
 
Team training is in het algemeen succesvol. De resultaten geven aan dat team training interventies voor organisaties een goede oplossing zijn als zij cognitieve, affectieve, prestatie uitkomsten willen verhogen en teamwork processen willen verbeteren. Team training is verantwoordelijk voor 12 tot 19% van de verklaarde variantie. Dit is echter een onderschatting van de daadwerkelijke significantie, door de eerder genoemde opzet van de analyse.
Team trainingen waren effectiever voor team processen dan voor andere uitkomsten. Desalniettemin ligt het voor de hand dat verbeterde team processen, zoals communicatie en coördinatie, ook voor positieve gevolgen zorgen op prestatie
Welk type training is effectief (taskword/teamwork/combi)? 
Allen zijn effectief en de resultaten ondersteunen hypothese 3, 4 en 5. Hierbij kan bovendien gesteld worden dat er weinig verschil in prestatie verbetering was tussen taskwork (.35) teamwork (.38) en combi (.40). 
Is team training positief gerelateerd aan cognitieve, affectieve, behavioral en prestatie uitkomsten?
 Ja, allen bevestigd.
Wat zijn de 8 punten die zij suggesteren?
 1. The primary process underlying the positive effects of diversity on group performance is elaboration of task-relevant information.
 2. Task requirements moderate the relationship between diversity and performance such that diversity may be positively related to performance when performance requires information processing and creative, innovative solutions.
 3. Diversity is more likely to engender elaboration and to benefit performance when group member task motivation is high rather than low.
 4. Diversity is more likely to engender elaboration and to benefit performance when group member task ability is high rather than low.
 5. Social categorization within work groups is contingent on the interaction of the comparative fit, the normative fit, and the cognitive accessibility of social categorizations.
 6. Social categorization results in intergroup biases that are disruptive to group functioning to the extent that the identity implied by the categorization is subjectively threatened or challen
 7. Intergroup biases elicited by work-group diversity are disruptive to elaboration of task-relevant information and therefore to group performance.
 8. All dimensions of diversity may elicit social categorization processes as well as elaboration processes.
Wat zijn de drie hoofdconclusies van dit artikel?
 1. A team’s performance is influenced by its leaders motional displays – especially when the leader conveys happiness or anger. 
 2. The team’s level of epistemic motivation determines whether its members use their own emotions as guides to their behaviour (which is likely when their epistemic motivation is low) or instead use the emotional displays or the leader to guide their behaviour (which is likely when their epistemic motivation is high). 
 3. The team’s epistemic motivation determines whether leader displays of anger or happiness are more effective. 
Wat is de conclusie van dit onderzoek?
The result from the study indicated that epistemic motivation moderates the effect of leader emotional displays on team performance by leading teams to be guided more by their affective reactions (in case of low epistemic motivation) or more by their inferences regarding the quality of their performance (in the case of high epistemic motivation).
Welke processen onderscheid Kozlowski?
Team design > teams ontwerpen zodat ze goed aansluiten bij de organistatie, genoeg bronenn etc. Goed leiderschap > zorgen dat de groep goed wordt aangestuurd. Team ontwikkeling en training> zorgen dat het team up to date is, genoeg leert, gemotiveerd blijft etc
Wat zijn de functies van groepen?
Bepaalde taken vervullen > sommige taken kun je niet alleen doen (huis bouwen), soms handig om verschilende specialismen te hebben (huis bouwen; loodgieter, glazenzetter etc) en soms leuker om een taak in een groep te vervullen.
 • Need to belong,
 • Helpen de wereld te begrijpen (social comparison theory ; hoe doen anderen het? Dan ik ook ongeveer zo),
 • Helpen jezelf te begrijpen (social categorization theory > men geneigd zichzelf en anderen in categorie te plaatsen, social identify theory > jezelf identificeren dmv  een groep
 • Er voordelen uithalen > exchange theory; in de vorm van beloningen, geld, vriendschap
Wat is een groep (work team) volgens Kozlowski?
Common goal, onderlinge afh.heid, groep van 3 of meer mensen. Waarom 3? Vanaf dan kun je coalities vormen, 2 tegen 1. Relevante taken uitvoeren voor de org. Sociale interactie, communicatie, verschillende rollen en verantw.heid, je bent deel van een groter systeem (de org)
Waar of niet waar? In vergelijking met f-t-f en virtueel zijn mensen beleefder.
Niet waar.