Summary Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology

ISBN-13 9781455770052
735 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781455770052. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology

 • 1.3 homeostasis - maintenance of a nearly constant internal environment

 • Hoe zorgen je spieren voor homeostase?
  zonder spieren kan het lichaam geen voedsel krijgen. 
  Bescherming tegen de vijandige omgevingen.
 • hoe wordt koolzuur uitgescheiden
  op het moment dat koolzuur in het bloed komt, wordt koolzuur uitgewisseld in de alveoli. Bij de uitademing wordt het koolzuur verwijder.
 • Hoe filteren de nieren?
  De eerste filtering is in de glomerulus, hierbij word het hele plasma gefilterd, op de eiwitten na. 
  In de tubilus worden de belangrijkste stoffen die nodig zijn weer geresorbeerd.
 • Welke organen scheiden producten uit en op welke manier?
  longen - zoolzuur
  nieren - scheiden stoffen uit die niet belangrijk zijn
  Darmen - stoffen die niet nuttig zijn en via de darmen binnenkomen, worden via de feces weer uitgescheiden.
  Lever - het elimineren van giftige stoffen wat via de gal uitgescheiden wordt.
 • Uit welke 3 systemen bestaat het zenuwstelsel?
  - de sensoren die de imput geven
  - het centrale zenuwstelsel
  - the motor output portion
 • Hoe werkt het zenuwstelsel?
  - De zenuwen krijgen via de huid een signaal, de ogen en oren kunnen ook een signaal krijgen.
  - het centraal zenuwstelsel krijgt dit via het ruggenmerg en de hersenen de informatie, maken hier een gedachte van, maakt een ambitie en zet dat o in een reactie.
  - de signalen worden verzonden naar de motor uitput portions waar het zorgt voor een reactie.
 •  waar worden hormonen geproduceerd?
  In endocriene klieren, organen en weefsels
 • Wat doet insuline
  controles the glucose metanolism
 • waar wordt het hormoon gemaakt dat natrium- en kalium en eiwitten gereguleerd?
  In de bijnierschors
 • wat doet het parathyriod hormoon?
  reguleerd het calcium en fosfaat
 • Wat is het verschil in regulering van het zenuwstelsel en hormoonstelsel?
  Het zenuwstelsel reguleert spierfuncties en afscheiding
  het hormoonstelsel reguleert metabole functies
  ze werken samen voor essentiele onderdelen in het lichaam.
 • Hoe is de afweer van het lichaam geregeld?
  - Het immuunsysteem: de witte bloedcellen, de weefselcellen, thymus en lymfeknopen en lymfevaten zorgen voor de afweer van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. 
  -  the integumentary system: De huid, nagels, haren, klieren en andere structuren zorgen ervoor dat er geen virussen en bacteriën vanaf buiten het lichaam in kunnen komen. Daarnaast is het belangrijk voor de temperatuurregulatie om hitte kwijt te raken. het lichaamsgewicht bestaat voor 12-15% uit de huid.
 • 1.4 control sysmtems of the body

 • Hoe gaat de transport van zuurstof?
  Als het bloed door de longen komt, bind het aan hemoglobine, welke in de rode bloedcellen zitten. Als de hemoglobine bij het weefsel komt, kan het bij een lage zuurstofwaarde 02 uitwisselen met het weefsel. Door de sterke binding van hb aan zuurstof, zal het geen o2 uitwisselen als er voldoende zuurstof is in de weefsels.
 • Wat wordt bedoeld met oxygen-buffering function of hemoglobin?
   opzoeken
 • Wat gebeurd er als er veel zuurstof gebruikt wordt?
  Als er veel zuurstof gebruikt wordt, dan neemt de koolzuur concentratie toe. Als deze toeneemt wordt de ademhaling verhoogd waardoor er meer zuurstof kan binden aan de rode bloedcellen.
 • welke systemen reguleren de bloeddruk?
  - de baroreceptor: In de vertakking van carotis, en in de carotis van de nek bevinden zich receptoren die reageren op de rek van het bloedvat. Als de bloeddruk te hoog is worden er seintjes verstuurd naar het vasomotorisch centrum. via transmitters wordt het sumpatisch zenuwstelsel  geactiveerd welke receptoren hebben op het hart en de bloedvaten. Dit zorgt ervoor dat de pompkracht wordt verminderd en de vaten dilateren.
 • Wat gebeurd er als de temperatuur 7 graden boven de normale temparatuur is?
  Het zorgt ervoor dat de cellen kapot gaan,
 • Wat is de normaalwaarde van Zuurstof in mm HG?
  Normaal: 40,
  normal range: 35-45, 
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 10-1000
 • wat is de normaalwaarde van koolzuur in de venen (in mm Hg)
  Normaal: 45, 
  normal range: 35-45, 
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 5-80
 • Wat is de normaalwaarde van natrium in mmol/l
  Normaal: 142 
  normal range: 138-146 
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 115-175
 • Wat is de normaalwaarde van kalium (potassium) in mmol/l?
  Normaal: 4.2 
  normal range: 3.8-5.0 
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 1.5-9.0
 • Wat is de normaalwaarde van calcium in mmol/l?
  Normaal: 1.2
  normal range: 1.0-1.4  
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 0.5-2.0
 • Wat is de normaalwaarde van cloride (in mmol/l)
  Normaal: 106
  normal range:  103-112
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 70-130
 • Wat is de normaalwaarde van bicarbonaat (in mmol/l)
  Normaal: 24
  normal range: 24-32  
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 8-45
 • Wat is de normaalwaarde van glucose nuchter (in mmol/l)
  Normaal: 4,0-6,0
  normal range:  
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit:
 • Wat is de normaalwaarde van de temperatuur (in graden celcius
  Normaal: 37.0
  normal range:  37.0
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 18.3-43.3
 • Wat is de normaalwaarde van het zuur-base evenwicht (in Ph)
  Normaal: 7.4
  normal range: 7.35-7.45  
  Approximate Short-Term Nonlethal Limit: 6.9-8.0
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de functie van het posterieure deel van de superior temporale kwab?
In het posterieur deel van de superior temporale kwab komen de temporaal kwab, de parietaalkwab en de occipitaalkwab samen. De somatische, visuele en auditore gebieden komen hier samen en vormen zo het generale interpretatie gebied ook wel het gnostisch gebied of het Wernicke's gebied genoemd.
Waar bevindt zich het gebied van gezichtsherkenning?
Deze bevindt zich aan de onderkant van de mediale occipitale en temborale kwabben.
Wat is de functie van de prefrontale associatiegebieden?
De prefrontale associatiegebieden functioneren samen met de motorcortex om complexe bewegingen en opvolgende bewegingen te plannen. Hiertoe staan deze gebieden in contact met een dikke zenuwvezel uit de parieto-occipitaalkwab. Hierdoor komt voorbewerkte sensorische informatie binnen die het plannen van bewegingen mogelijk maakt. De output gaat via zenuwvezels die via de caudate portion van de basale ganglia lopen.
De prefrontale associatiegebieden ontvangen zowel motorische als niet-motorische input en kan daarom zowel motorische als niet-motorische gedachten 'hebben'. Ook wel gebied van uitwerking van gedachten genoemd.
Welk gebied gaat over het geven van een naam aan objecten?
Het meest laterale deel van de anterior occopitaallob en posterior temporaallob. De namen worden geleerd door audio-input, de voorwerpen door visuele-input.
Welke neurotransmitters hebben welke functie in de basale ganglia?
 • dopamine (-): substania nigra naar caudate nucleus en putamen
 • GABA (-): van caudate nucleus en putamen naar globus palladus en sub. nigra
 • acetylcholine (-): van cortex naar de caudate nucleus en putamen
 • noradrenaline, serotonine en enkephaline: verschillende pathways vanaf de hersenstam
 • glutamaat pathways: exiterende transmitter
Wat is het gevolg van een dysfunctionerend putamen circuit?


 • afwijking van globus palladus: constante schrijfbewegingen van hand, arm, nek
 • afwijking van subthalamus: hemiballismus
 • afwijking putamen zelf: plotse en hevige bewegingen met handen, gezicht; chorea
 • afwijking substania nigra: rigiditeit, akinesie, tremors; o.a. parkinsonisme
Wanneer wordt het caudate nuclei-circuit van het cerebellum gebruikt?
Deze wordt gebruikt voor het plannen van parallelle en opvolgende bewegingen die worden uitgevoerd om een bepaald bewust doel te bereiken (bv. wegrennen van een leeuw). Het caudate circuit is dan ook verbonden met bijna alle delen van de cerebrum, in tegenstelling tot de putamen circuit.
Wanneer wordt het putamen circuit van het cerebellum gebruikt?
Deze wordt gebruikt voor de uitvoering van aangeleerde patronen van beweging.
Met welke delen van de cortex staat de laterale lob (cerebrocerebellum) van het cerebellum in verbinding?
Deze staat in verbinding met de premotor area en de primaire en secundaire somatosensorische gebieden van het cerebrum. Dit is opvallend, gezien de vestibulocerebellum en spinocerebellum met de primaire motorcortex in verbinding staan.
Wat is de functie van de laterale zone van de cerebellaire hemisferen?
Deze is belangrijk in het plannen van bewegingen en het inschatten van hoe lang het duurt voordat men een object bereikt. De laterale zone is al bezig met de volgende beweging, die na enkele milliseconden of seconden ingezet gaat worden, wanneer men nog bezig is met de vorige. Verder is het inschatten van tijd heel belangrijk; wanneer men niet kan inschatten hoe lang het duurt voordat men bijvoorbeeld de muur bereikt, zal men ertegenaan lopen.