Summary Gynaecologie en verloskunde

-
182 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gynaecologie en verloskunde

 • 1.2 Hormonen en de voortplanting

 • De meeste diersoorten zijn alleen te bevruchten tijdens een bepaalde periode. Hoe wordt deze periode genoemd?
  Bronst of oestrus
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een hond?
  Loopsheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een fret?
  Loopsheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een kat?
  Kroslheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een schaap?
  Weligheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een rund?
  Tochtigheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een varken?
  Berigheid
 • Hoe wordt de bronst genoemd van een paard?
  Hengstigheid
 • De Latijnse benaming voor eierstokken is...?
  Ovaria
 • De Latijnse benaming voor baarmoeder is...?
  Uterus
 • De Latijnse benaming voor baarmoederhals is...?
  Cervix
 • De vagina word ook wel ... genoemd.
  Schede
 • De schaamlippen worden ook wel de ... genoemd.
  Vulva
 • Wat is belangrijk voor een goede vruchtbaarheid?
  Dat er geen afwijkingen zijn
 • Welke organen maken de hormonen aan?
  Hypofyse en eierstokken
 • Wat maakt het hypothalamus voor hormoon aan?
  GnRh (gonadotroop releasing hormoon)
 • Waar word het GnRh (gonadotroop releasing hormoon) aangemaakt?
  In de hypothalamus
 • Waar zorgt het hormoon GnRh (gonadotroop releasing hormoon) voor?
  GnRh zorgt ervoor dat de hypofyse andere hormonen zoals FSH (follikelstimulerend hormoon) gaat afgeven aan het bloed.
 • Waar zorgt het hormoon FSH voor?
  Het FSH (follikelstimulerend hormoon) stimuleert in de ovaria de ontwikkeling van de follikels, waardoor de follikelwand oestrogeen gaat maken.
 • Wat doet het hormoon oestrogeen?
  Oestrogeen bereid de baarmoeder vast voor op de naderende eicel.
  De doorbloeding van het baarmoederslijmvlies neemt toe, en er wordt meer slijm geproduceerd. 

  Zorgt voor bronstgedrag.
   Het dier wordt onrustig en toont interesse in mannelijke soortgenoten.
 • Wat gebeurt er als het oestrogeengehalte in het bloed toeneemt?
  Het stimuleert de hypofyse om nog meer LH (luteïniserend hormoon) af te geven.
 • Een "LH-piek" veroorzaakt...?
  De eisprong
 • Wat is een eisprong?
  Een eicel breekt uit de follikel en komt in de eileider terecht
 • Hoe wordt de eisprong ook wel genoemd?
  Ovulatie
 • Na afloop van de bronst zijn er twee mogelijk heden...
  1. Het dier is niet bevrucht of drachtig
  2. Het dier is bevrucht en drachtig
 • Als het dier niet drachtig is, maakt het baarmoederslijmvlies het hormoon ... aan.
  Prostaglandine
 • Waar word prostaglandine aangemaakt?
  In het baarmoederslijmvlies
 • Wat doet prostaglandine?
  Gaat via het bloed naar het gele lichaam. Het gele lichaam wordt steeds kleiner totdat het verdwenen is. Als het gele lichaam verdwijnt, daalt het progesterongehalte in het bloed. Dit is voor de hypothalamus het startsignaal om weer GnRh te gaan produceren. De cyclus is hiermee rond en een nieuwe cyclus kan beginnen.
 • Wat gebeurt er als het dier bevrucht en drachtig is?
  Na de eisprong stimuleert LH (luteïniserend hormoon) de wand van het gesprongen follikel om uit te groeien tot het gele lichaam (corpus luteum). het corpus luteum gaat progesteron (drachtigheidshormoon) aanmaken. Dit hormoon maakt de baarmoeder geschikt voor de dracht. Het CL (corpus luteum) blijft tot aan de partus progesteron produceren.
 • Welke 4 taken heeft progesteron?
  1. In stand houden van de dracht
  2. Voorkomen dat er bronst optreedt (door remming van GnRh)
  3. Stimulatie van het slijmvlies van de baarmoeder
  4. Stimuleren van de groei van de melkklieren
 • Het embryo ... de afgifte van prostaglandines, waardoor het gele lichaam in stand blijft.
  Verhindert
 • Het embryo produceert zelf al snel ...?
  Oestrogenen
 • Gedurende de laatste dagen voor de geboorte is het oestrogeengehalte in het bloed van het moederdier...?
  Hoog
 • Het tijdstip van de geboorte wordt bepaald door hormonen van ...?
  De bijnierschors van de vrucht
 • Onder invloed va de bijnierschorshormonen (corticosteroïden) gaan de vruchtvliezen en het baarmoederslijmvlies ... produceren.

  ... laten het gele lichaam verdwijnen, waardoor de geboorte op gang komt.
  Prostaglandines
 • Wat doet het hormoon oxytocine?
  Speelt bij de geboorte een rol bij de samentrekking van de baarmoeder en het schieten van de melk.
 • Wat zorgt er voor dat de oxytocine word aangemaakt?
  1. De passage van de vrucht door de baarmoederhals (cervix) en schede.
  2. Drinken van het jong bij de moeder
 • GnRh (gonadotroop releasing hormoon) wordt gemaakt in..?
  Hypothalamus
 • GnRh (gonadotroop releasing hormoon) is werkzaam in...?
  Hypofyse
 • De werking van het GnRh (gonadotroop releasing hormoon) is...?
  Stimuleert afgifte van VSH
 • FSH (follikel stimulerend hormoon) wordt gemaakt in...?
  Hypofyse
 • FSH (follikel stimulerend hormoon) is werkzaam in...?
  Ovaria
 • De werking van het FSH (follikel stimulerend hormoon) is...?
  Stimuleert de groei van de follikel
 • Oestrogeen (bronsthormoon) wordt gemaakt in...?
  Follikelwand (ovaria)
 • Oestrogeen (bronsthormoon) is werkzaam in...? (2)
  De baarmoeder en hersenen
 • Wat is de werking van oestrogeen (bronsthormoon)...? (2)
  1. Stimuleert de doorbloeding en slijmproductie
  2. Zorgt voor bronstgedrag
 • LH (luteïniserend hormoon) wordt gemaakt in...?
  Hypofyse
 • LH (luteïniserend hormoon) is werkzaam in...?
  Follikel (ovaria)
 • De werking van het LH (luteïniserend hormoon) is...? (2)
  1. Zorgt voor eisprong
  2. Zet lege follikel om in geel lichaam
 • Progesteron (drachtigheidshormoon) wordt gemaakt in...?
  Geel lichaam (ovaria)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.