Summary H1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

-
501 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - H1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • 1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • Wat is Anatomie
  wetenschap die zich bezighoudt met het ontleden van het lichaam in onderdelen en die de opbouw van het menselijk lichaam bestudeert.

  Wat zit in het lichaam en waar.
 • Wat is een orgaanstelsel
  een aantal organen dat één of meer direct samenhangende taken verricht.
  Voorbeelden:
  Bloedsomloop (circulatiesysteem/tractus circulatorius); hart, bloed en verschillende soorten bloedvaten
  Ademhaling (tractus respiratorius); luchtwegen, longen, long(slag)aders
 • Wat is fysiologie (leer der levensverrichtingen)
  wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam.

  welke processen spelen zich in het lichaam af en waarom
 • welke processen in het menselijk lichaam zijn er
  1. vegetatieve processen (levensverrichtingen)
  noodzakelijk om de mens in leven te houden en dat we niet uitsterven
  vb stofwisseling, ademhaling, bloedsomloop, voortplanting

  2. Animale processen
  niet gericht op overleven
  vb. bewegen, waarnemen van de omgeving, alle psychische functies.
 • 1.1 Medische terminologie

 • Vaktaal is ontwikkeld met medische termen om met andere te kunnen communiceren over het menselijk lichaam. Medische terminologie.
 • Waarom is een vaktaal belangrijk in de gezondheidszorg?
  Om zonder misverstanden te kunnen communiceren met elkaar over het menselijk lichaam.
 • Wat is een ander woord voor vaktaal in de gezondheidszorg?
  medische terminologie
 • 1.2 Anatomie

 • Wat is anatomie
  De wetenschap die de (op)bouw van het menselijk lichaam bestudeert. Wat zit er in het lichaam en waar.
 • Wat is een orgaanstelsel
  Een aantal organen dat één of meer direct samenhangende taken verricht.
 • Schematische weergave opbouw lichaam van klein naar groot
  cellen -> weefsel --> organen --> orgaanstelsels --> lichaam
 • Wat is anatomie?
  Anatomie ( grieks woord voor opensnijding) is de wetenschap die zich bezighoudt met de bouw en opbouw van het menselijk lichaam.
 • Voorbeeld van orgaanstelsels
  - Bloedsomloop: Circulatiesysteem / tractus circulatorius - hart/bloed/bloedvaten
  - Ademhaling: Tractus respiratorius - luchtwegen/longen/long(slag)aders
 • Wat verstaan we onder organen?
  Bij het ontleden van het lichaam stuiten we op een groot afzonderlijke delen. Deze delen worden organen genoemd.
 • Waar zijn organen uit opgebouwd?
  Uit diverse afzonderlijke weefsels
 • Wat verstaan we onder orgaanstelsel?
  Een aantal organen dat 1 of meerdere direct samenhangende taken verricht.
 • Wat is een ander woord voor bloedsomloop/circulatiesysteem?
  tractus circulatorius
 • Benoem het orgaanstelsel van de bloedsomloop/circulatiesysteem.
  - Hart
  - bloed
  - verschillende soorten bloedvaten
 • Wat is een ander woord voor ademhaling?
  tractus respiratorius
 • Benoem het orgaanstelsel van ademhaling.
  - luchtwegen
  - longen
  - longaders
  - longslagaders
 • Waar zijn weefsels uit opgebouwd?
  Uit een groot aantal kleine deeltjes, de cellen.
 • Wat zijn cellen?
  Cellen zijn de kleinste bouwstenen van het lichaam
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

P van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
pauci- --> pau-sie = sporadisch
O van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
oftalmus- --> of-tal-mus = oog
-oid --> oo-iet = gelijkend op
onycho- -->oo-nie-goo = nagel
oo- --> oo-oo = betreffende de eicel   
oofor(o)- -->  oo-oo-foo-roo = betreffende de eierstok
oto- --> oo-too = oor
N van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
neo- --> nee-oo = nieuw
neur- --> neu-r = zenuw
noso- --> noo-soo = ziekte
nyct- --> nik-t = nacht
M van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
-manie --> maa-nie = (aan) drift
meno- --> mee-noo = menstruatie
-metrie -->   mee-trie = meting
metro- --> mee-troo = baarmoeder
milli- -->   mil-lie = duizendste
myo- --> mie-oo = spier
myring(o)- --> mie-rin-goo = trommelvlies
L van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
lepto- lep-too = dun,zacht
leuko- --> leu-koo = wit
-litho- --> lie-too = steen
-lysis- --> lie-sis = oplossing
K van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
karyo- -->kaa-rie-oo = kern
kata- -->  kaa-taa = neer, omlaag
-kines- --> kie-nee-s = beweging
I van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
-iatrie --> ie-aa-trie = geneeskunde
idio- --> ie-die-oo = kenmerkend
H van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
helio- --> hee-lie-oo = zon
hidr- --> hie-dr = zweet
histo- --> his-to = weefsel
holo- --> hoo-loo = geheel, volledig
homeo-, homo- --> ho-mee-oo = gelijksoortig
hydro- --> hie-droo = water
hygro- --> hie-groo = vocht
hyps- --> hip-s = hoog
hystero- --> his-tee-roo = baarmoeder
G van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
Gastr-  --> gas-tr = maag
-geen --> geen = veroorzaakt door
-gno- --> gno = herkennen
gran- --> graa-n = gekorreld
grav- --> graa-v = zwaar
gyn-  --> gien= vrouwelijk
gynaec- --> gie-nee-c = vrouw
F van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
- -fiel --> fiel = met affiniteit tot
- -fonie -->  foo-nie = geluid
- foto- --> foo-too = licht
- fyt- --> fiet = plant