Summary H1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

-
501 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - H1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • 1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • Wat is Anatomie
  wetenschap die zich bezighoudt met het ontleden van het lichaam in onderdelen en die de opbouw van het menselijk lichaam bestudeert.

  Wat zit in het lichaam en waar.
 • Wat is een orgaanstelsel
  een aantal organen dat één of meer direct samenhangende taken verricht.
  Voorbeelden:
  Bloedsomloop (circulatiesysteem/tractus circulatorius); hart, bloed en verschillende soorten bloedvaten
  Ademhaling (tractus respiratorius); luchtwegen, longen, long(slag)aders
 • Wat is fysiologie (leer der levensverrichtingen)
  wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam.

  welke processen spelen zich in het lichaam af en waarom
 • welke processen in het menselijk lichaam zijn er
  1. vegetatieve processen (levensverrichtingen)
  noodzakelijk om de mens in leven te houden en dat we niet uitsterven
  vb stofwisseling, ademhaling, bloedsomloop, voortplanting

  2. Animale processen
  niet gericht op overleven
  vb. bewegen, waarnemen van de omgeving, alle psychische functies.
 • 1.1 Medische terminologie

 • Vaktaal is ontwikkeld met medische termen om met andere te kunnen communiceren over het menselijk lichaam. Medische terminologie.
 • 1.2 Anatomie

 • Wat is anatomie
  De wetenschap die de (op)bouw van het menselijk lichaam bestudeert. Wat zit er in het lichaam en waar.
 • Wat is een orgaanstelsel
  Een aantal organen dat één of meer direct samenhangende taken verricht.
 • Schematische weergave opbouw lichaam van klein naar groot
  cellen -> weefsel --> organen --> orgaanstelsels --> lichaam
 • Voorbeeld van orgaanstelsels
  - Bloedsomloop: Circulatiesysteem / tractus circulatorius - hart/bloed/bloedvaten
  - Ademhaling: Tractus respiratorius - luchtwegen/longen/long(slag)aders
 • 1.3 Fysiologie

 • Definitie van Fysiologie (ook wel leer der levensverrichtingen)
  De wetenschap die het normale functioneren van de onderdelen van van organismen (cellen, weefsels, organen) bestudeert.

  "welke processen spelen zich af in het lichaam en waarom."
 • Welke twee categorieen zijn er in de processen in het menselijk lichaam
  - Vegetatieve processen (levensverrichtingen): noodzakelijk om mens in leven te houden en ervoor te zorgen dat we niet uitsterven
  - Animale processen: niet gericht op overleven.
 • Voorbeeld van vegetatieve processen
  - stofwisseling
  - ademhaling
  - bloedsomloop
  - warmtehuishouding
  - uitscheiden van afvalstoffen
  - voortplanting
 • Voorbeeld van animale processen
  - Bewegen
  - waarnemen van de omgeving en het reageren hierop
  - alle psychische functies (emoties)
 • 2 Celleer (cytologie)

 • Materie is te onderscheiden in dood en levend. Verschil is dat levende materie een stofwisseling heeft en dode materie niet (bijv. steen).
 • Welke processen vinden in de levende materie plaats
  Vegetatieve processen
 • Meercellige organismen (metazoa)
  Levende wezens opgebouwd uit groot aantal cellen, maar ook uit een verscheidenheid van cellen bijv. zenuwcellen, spiercellen en zintuigcellen.
 • Eencellige organismen (protozoa)
  Eenvoudigste vorm van leven bestaat uit één cel.
 • Definieer celleer/cytologie
  De leer die zich bezighoudt met het bestuderen van cellen.
 • Definieer 'cel'
  Is de kleinste levende eenheid op aarde die zelfstandig kan functioneren.
 • Bij de mens kunnen cellen worden beschouwd als de bouwstenen van de weefsels en organen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

P van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
pauci- --> pau-sie = sporadisch
O van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
oftalmus- --> of-tal-mus = oog
-oid --> oo-iet = gelijkend op
onycho- -->oo-nie-goo = nagel
oo- --> oo-oo = betreffende de eicel   
oofor(o)- -->  oo-oo-foo-roo = betreffende de eierstok
oto- --> oo-too = oor
N van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
neo- --> nee-oo = nieuw
neur- --> neu-r = zenuw
noso- --> noo-soo = ziekte
nyct- --> nik-t = nacht
M van overige voor en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
-manie --> maa-nie = (aan) drift
meno- --> mee-noo = menstruatie
-metrie -->   mee-trie = meting
metro- --> mee-troo = baarmoeder
milli- -->   mil-lie = duizendste
myo- --> mie-oo = spier
myring(o)- --> mie-rin-goo = trommelvlies
L van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
lepto- lep-too = dun,zacht
leuko- --> leu-koo = wit
-litho- --> lie-too = steen
-lysis- --> lie-sis = oplossing
K van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
karyo- -->kaa-rie-oo = kern
kata- -->  kaa-taa = neer, omlaag
-kines- --> kie-nee-s = beweging
I van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
-iatrie --> ie-aa-trie = geneeskunde
idio- --> ie-die-oo = kenmerkend
H van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
helio- --> hee-lie-oo = zon
hidr- --> hie-dr = zweet
histo- --> his-to = weefsel
holo- --> hoo-loo = geheel, volledig
homeo-, homo- --> ho-mee-oo = gelijksoortig
hydro- --> hie-droo = water
hygro- --> hie-groo = vocht
hyps- --> hip-s = hoog
hystero- --> his-tee-roo = baarmoeder
G van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
Gastr-  --> gas-tr = maag
-geen --> geen = veroorzaakt door
-gno- --> gno = herkennen
gran- --> graa-n = gekorreld
grav- --> graa-v = zwaar
gyn-  --> gien= vrouwelijk
gynaec- --> gie-nee-c = vrouw
F van overige voor- en achtervoegsels om medische termen samen te stellen:
- -fiel --> fiel = met affiniteit tot
- -fonie -->  foo-nie = geluid
- foto- --> foo-too = licht
- fyt- --> fiet = plant