Summary H9 Blok 1, 2, 3

-
34 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - H9 Blok 1, 2, 3

 • 1 H9 Blok 1, 2, 3

 • Wat zijn de drie gebieden in een leefomgeving?
  Water, lucht, bodem
 • Waardoor is er een natuurlijk evenwicht?
  Door de kringlopen
 • Wat is een natuurlijk evenwicht?
  Door de kringloop gaan de stoffen rond en komen uiteindelijk op dezelfde plek terug
 • Wat is een kringloop?
  Een loop die stoffen afleggen waarbij ze altijd uitkomen op het begin
 • Hoe worden milieuproblemen onderscheid?
  Door verschillende schaalniveau's: Lokale schaal tot Wereldwijde schaal.
 • Wat is vervuiling?
  Als er stoffen op de bodem, water of in de lucht terecht komen die de aarde zelf niet snel genoeg kan opruimen.
 • Welke soorten vervuiling ken je?
  Bodemvervuiling, luchtvervuiling en watervervuiling
 • Wat is bodemvervuiling?
  De bodem raakt vervuilt doordat er niet voorzichtig word omgegaan met giftige en gevaarlijke stoffen.
 • Wat is watervervuiling?
  Het water raakt vervuilt doordat er afval of giftige stoffen in het water zitten waardoor het water niet meer zuiver is. En als het zo slecht is kan het ook effect hebben op het land (op planten dieren en andere levende wezens.
 • Wat is luchtvervuiling?
  De lucht raakt vervuilt doordat er veel schadelijke gassen en stoffen in de lucht worden uitgestoten. Doordat deze vervuiling er is heeft dat erge gevolgen voor de klimaatverandering, mensen en dieren. Het verspreid zich snel door de lucht en is daarom gevaarlijk.
 • Wat is aantasting?
  Aantasting een verstoring die word veroorzaakt door iets niet natuurlijks. (mens: geluiden verlichting etc)
 • Wat is versnippering?
  Het verkleinen van een leefgebied waardoor de dieren minder leefgebied krijgen. (mens neemt in)
 • Wat thermische vervuiling?
  Het lozen van warm water in rivieren of kanalen. Dat water is gebruikt om machines te koelen en daardoor is het warmer en zit er minder zuurstof in en is dus niet goed voor de levende wezens in de omgeving omdat ze te weinig zuurstof binnenkrijgen.
 • Wat is biodiversiteit?
  Het percentage aan verschillende plantensoorten en dierensoorten in een omgeving.
 • Hoe word de biodiversiteit verkleint?
  Door de vervuiling omdat er hierdoor veel dieren/planten doodgaan en dan zijn er dus minder verschillende soorten dieren.
 • Wat maakt iets een fossiele brandstof?
  Als Planten miljoenen jaren onder druk van de aardkorst is samengeperst en daardoor veel energie bevat.
 • Wat is een fossiele brandstof?
  Planten die miljoenen jaren onder druk van de aardkorst zijn samengeperst en daardoor veel energie bevat.
 • Hoe kan het dat fossiele brandstoffen opraken?
  Door de mensen die veel van die fossiele brandstoffen uit de grond halen en blijven verbranden daardoor raken de fossiele brandstoffen langzaam op.
 • Wat is uitputting?
  Het opmaken van bepaalde grondstoffen.
 • Wat is een quota?
  Een afgesproken hoeveelheid van iets dat je per jaar mag hebben/vangen/pakken waardoor het minder snel opraakt
 • Wat is bodemerosie?
  Het slijten van een bodem door water. (bos gekapt water slijt de vruchtbare bodem weg)
 • Wat is de atmosfeer?
  De laag lucht die om de aarde heen zit. Het houd de warmte binnen die door het licht van de zon word binnengebracht.
 • Waar bestaat de atmosfeer uit?
  78% stikstof 21% zuurstof 1% gassen(koolstofdioxide, methaan)
 • Wat is het broeikaseffect?
  Het sneller verdunnen van de ozonlaag waardoor het steeds warmer word op aarde.
 • Hoe ontstaat het broeikaseffect?
  Het broeikaseffect ontstaat door allerlei gassen die de ozonlaag verdunnen deze stoffen zijn koolstofdioxide en waterdamp.
 • Wat is veen?
  Moerasplanten die afsterven en in water veranderen in veen
 • Wat is turf?
  Opgedroogd veen dat word gebruikt als brandstof
 • Wat is  natte vervening?
  Het veen dat in de lagere gebieden lag en dus makkelijk door water bereikbaar was hierdoor was het veen nat en moest dus gedroogd worden:  de bagger werd gedroogd en daaruit sneden ze turf.
 • Wat is droge vervening?
  Doordat er op hoge plekken in Nederland het veen moeilijker door water te bereiken was dan in lagere gebieden. Het veen was dus al droog en hoefde niet door de mensen worden gedroogd ze konden het gelijk al in blokken hakken
 • Wanneer kwam er in Engeland modernisering?
  in de 18de eeuw (1700)
 • Wat is een Industriële Revolutie?
  de verandering dat rond fabrieken steden werden gebouwd
 • wanneer werd de stoom pomp van Newcomen verbeterd en door wie?
  In 1764 door de Engel man James Watt
 • Wat was een van de slechte gevolgen van modernisering voor het milieu?
  Dat er veel fossiele brandstoffen worden gebruikt.
 • Noem de tijdlijn van de modernisering tot de eerste benzine auto?
  1760: begin Industriële Revolutie in Engeland
  1764: James Watt verbeterd stoommachine 
  1824: Stephenson vind stoom trein uit
  1839: eerste stoom trein in nederland
  1850: begin Industriële Revolutie in Nederland
  1876: telefoon uitgevonden door meneer Bell
  1885: eerste benzine auto
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.