Summary handboek biologie voor jou havo-vwo 1a

-
533 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "handboek biologie voor jou havo-vwo 1a". The author(s) of the book is/are gerard smits. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - handboek biologie voor jou havo-vwo 1a

 • 1.1 levend dood levenloos

 • wat is een organisme
  levend wezen (boom, mens, dier)
 • wat is biologie
  het woord biologie is gevormd uit de Griekse woorden

  bios = leven

  logos = leer of wetenschap
 • Wat is een levend wezen?
  levende wezens zijn bijvoorbeeld mensen, dieren, planten
 • wat zijn levensverschijnselen
  voeden, bewegen, waarnemen, ademhalen, uitscheiden, groeien en voortplanten
 • dood
  niet meer levend.
 • levenloos
  nooit geleefd, zal ook nooit leven
 • Wat zijn de kenmerken van het leven?
  de levensverschijnselen
 • Wat betekend voeden?
  eten (de aap eet een mango)
 • Wat betekend ademhalen?
  (de aap haalt adem met behulp van longen)
 • Wat betekend uitscheiden?
  (de aap plast)
 • Wat betekend waarnemen?
  (de aap ziet een mango)
 • Wat betekend bewegen?
  (de aap slingert van tak tot tak naar de mango)
 • Wat betekend voortplanten?
  (de moeder heeft een baby)
 • Wat betekend groeien?
  (de baby is een middelgrote aap geworden)
 • 3.1 organen en weefsels

 • Wat zijn organen?
  delen van een organismen die bepaalde taken uitvoeren
 • Wat betekend orgaandonatie?
  Orgaandonatie betekend dat je jouw organen na je overlijden gebruikt mogen worden om het leven van iemand anders te redden.
 • Wat is een organenstelsel?
  een groep organen
 • Wat zijn cellen?
  de kleinste eenheid van leven.
 • Wat is weefsels?
  een groep cellen met dezelfde vorm en functie
 • Wat is tussencelstof?
  bij veel weefsel bevindt zich tussen de cellen tussencelstof
 • 3.2 cellen

 • Noem de delen van een plantaardige cel.
  Celkern, cytoplasma, celmembraan, vacuole, celwand, plastiden, intercellulaire ruimte
 • 3.3 microscopie

 • Wat is een transplantatie?
  Een operatie waarbij iemand een orgaan of weefsel van iemand anders krijgt, bijvoorbeeld niet of hart.
 • Wat is een patholoog?
  Een gespecialiseerde arts die de oorzaak van een ziekte of een sterfgeval probeert te achterhalen door onderzoek te doen naar cellen en weefsels. Hij gebruikt daarvoor vaak een microscoop.
 • Wat is een preparaat?
  Een preparaat bestaat uit:
  -Een dik glaasje
  -Het voorwerpglas
  - Het dekglas (dun glaasje)

  Het voorwerp dat je wilt bekijken ligt tussen het voorwerpglas en en dekglas in een vloeistof.
 • Hoe begin je als je voorwerp gaat bekijken?
  Eerst scherpstellen om makkelijk het voorwerp te vinden
  1.Tubus helemaal omhoog draaien
  2.Draai het kleinste objectief boven de tafel
  3.Leg het preparaat tussen de klemmen, midden boven de opening in de tafel
  4.Kijk van opzij en draai met de tubus helemaal omlaag of de tafel omhoog (pas op dat het prepraat niet tegen het objectief komt)
  5.Kijk door het oculair, draai de tubus langzaam omhoog of de tafel omlaag totdat het beeld ongeveer scherp is
  Stel met de kleine schroef nauwkeurig scherp
 • Wat moet je doen als je een klein stukje van je preparaat  beter wilt bekijken?
  1.Schuif dat stukje in het midden van het beeld
  2.Draai het objectief voor dat 1 maat groter is
  3. Draai niet aan de grote schroef, maar stel met de kleine schroef nauwkeurig scherp.
 • Wat kan de oorzaak zijn als je niets ziet?
  1.Je hebt de revolver niet goed gedraaid
  2.Het preparaat ligt niet goed boven de opening in de tafel
  3.Je gebruikt een te sterke vergroting
  4.Het diafragma laat geen licht door
  5.      Het lampje staat niet aan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke dieren hebben GEEN skelet?
bijv. Zeeanemonen, zeenaaktslakken en kwallen
Waar voeden bacterien zich mee?
Met dode resten van organismen
In welke omstandigheden leven archaea?
In extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in hete, zure bronnen.
Wat is veelcellig?
Bestaan uit meerdere cellen
Wat is eencellig?
Bestaan uit 1 kleine cel
Welke cel kenmerken zijn er?
Celkernen, celwanden en bladgroenkorrels
Waarom onderscheiden bacterien en archaea zich van alle anderen organisme?
Ze hebben geen celkern
In welke rijken wordt het domein eukaryoten ingedeeld?
In het rijk van de schimmels, planten en dieren.
Waar worden domeinen in ingedeeld?
In rijken
Hoe worden Archaea en  Bacterien genoemd?
Prokaryoten