Summary Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

-
ISBN-10 9023246993 ISBN-13 9789023246992
239 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen". The author(s) of the book is/are Gert van Veen. The ISBN of the book is 9789023246992 or 9023246993. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

 • 1 Wat is counseling?

 • Waarom beter methodisch werken?
  Dan beter vorm geven aan je beroepsrol: samenhang, handvatten, ondersteunen, aandacht
 • Welke 3 niveaus zijn er in de hulpverlening?
  1) niet professioneel (familie, vrijwilliger)
  2) para-professioneel (training gehad)
  3) professioneel
 • Waarom gaat iedereen anders om met problemen
  > cultuur waarin hij is opgegroeid
  > ervaringen die hij met soortgelijke problemen heeft opgedaan
  > de gegeven omstandigheden waarbinnen de problemen zich manifesteren
  > de psychische en fysieke gesteldheid
 • In welke 4 probleemgroepen kan je functioneringsproblemen onderverdelen?
  > Ik
  > ander
  > groep
  > de gegeven omstandigheden
 • Wat zijn psychosociale problemen? wat is een probleem?
  moeilijkheden waarmee een persoon te maken heeft
  en die zijn dagelijks functioneren beïnvloeden doordat de persoon niet datgene kan doen wat hij wil of wat van hem verwacht mag worden

  een probleem is een vorm van onvermogen
  het is een maatschappelijke goedkeuring om ontevreden te zijn en kritiek op anderen en jezelf te hebben
  het (probleem) is een middel om over het onvermogen te praten
 • 2 Het hulpverleningsproces

 • In welke 4 categorieën heeft Otani de weerstand vd cliënt onderverdeeld?
  1) de kwantiteit van antwoorden - beperkte hoeveelheid info geven, stiltes
  2) de kwaliteit van antwoorden - beperkt het soort info dat hij geeft
  3) de stijl van antwoorden - hij manipuleert de manier waarop hij info geeft
  4) beheersingsproblemen - hij overtreedt de regels vd HV zoals slecht aan de afspraken houden, uitstel v betalingen, persoonlijke diensten vragen
 • Welk contraproductief gedrag moet je als beginnend counselor laten?
  * Advies geven
  * Preken
  * Excessief ondervragen
  * het vertellen van verhalen

  verder: schuld geven, berispen, eisen, teveel invullen, afdwalen, vakjargon, zelf teveel praten, wegkijken, te ver weg zitten/ te dichtbij zitten, spot drijven, streng zijn, fronzen, gapen, sluiten vd ogen, te laag of te hoog tempo praten
 • 3 Communicatie

 • Welke gemengde emoties ken je? (8)
  Blijheid + Acceptatie= Liefde
  Acceptatie + Angst= ondergeschiktheid
  Angst + Verrassing= Ontzag
  Verrassing + Verdriet= teleurstelling
  Verdriet + Afkeer= Spijt
  Afkeer + Boosheid= minachting
  Boosheid + Anticipatie= Agressiviteit
  Anticipatie + Blijheid= optimisme

  Bovendien kunnen de emoties ook nog variëren in intensiteit
  Bv Verrassing-Suprise- afgeleid- overdonderd
  Iedere mate van intensiteit heeft een andere naam (woordsymbool) die tot doel heeft om het ervaren onderscheid aan te brengen.
  Het gaat niet om een nieuwe emotie maar om een verandering in de manifestatie- en belevingsvorm...
  gemalen koffiebonen blijven de grondstof voor sterke of slappe koffie
  Emoties kunnen alleen in het hier & nu worden ervaren
 • Uit welke 5 fases bestaat het proces luisteren?
  1) Horen
  2) Selecteren
  3) Begrijpen
  4) Responderen
  5) Herinneren
 • Welke 4 meest voorkomende vormen van tegenoverdracht zijn er vlgs Watkins?
  * Overbeschermend
  * Smeken
  * Afwijzen
  * Vijandig
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarop test de client de counselor o.a. tijdens een telefonisch gesprek?
- voldoende tijd en aandacht?
- te hoog honorarium?
- welke werkwijze en past deze bij mij?
- luistert de counselor naar mij en begrijpt hij mij?
- klikt het?
- denk ik dat hij mij kan helpen?
- hoe presenteert hij zich? Afstandelijk / vriendelijk?
Welke 4  factoren beinvloeden de kwaliteit van de hulpverlening?
- de mate van stabiliteit vd counselor
- de mate van bereikte harmonie in zijn/haar leven
- de mate van standvastigheid in het beroepsmatig functioneren
- de doelen die de counselor in zijn werk en priveleven nastreeft
Omschrijf psychosociale counseling (3 punten)
- kortdurend, interpersoonlijk, methodisch en professioneel, gebaseerd op vastgelegde ethische en juridische richtlijnen.
- richt zich op het helpen overwinnen van situationele en/of ontwikkelingsproblemen bij psychisch gezonde personen.
- persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken komen aan bod.
Welke verschuiving in het onderwerp vond plaats tussen 2000-2010?
Verschuiving van ontwikkeling van persoonlijke groei naar enerzijds het spirituele bewustzijn en anderzijds competentiegerichte begeleiding en ondersteuning
Waarom werden de onderwerpen persoonlijkheid en ontwikkeling in de twintiger jaren belangrijker?
Doordat er een progressieve stroming ontstond binnen de Guidance Movement. De beweging won binnen de Amerikaanse samenleving terrein
Wie formuleerde de eerste counselingtheorie in de dertiger jaren en waar legde hij het accent op?
Williamsen formuleerde de eerste counselingtheorie, met de theorie van Parsons als uitgangspunt. Hij legde het accent op een directieve counselorgerichte benadering.
Wat was de invloed van Gilbert Wren, o.a. Abraham Maslow, en John Krumbolz in de jaren 60?
- Gilbert Wren schreef boek > 'The counselor in a changing world'.
- De humanistische psychologische theorieen van o.a. Abraham Maslow.
- John Krumboltz > boek 'Revolution in counseling'. Hij introduceerde de gedragsgerichte counseling.
Welke bindende afspraken werden er in de jaren 80 en 90 gemaakt?En welke trend kwam op?
- Bindende afspraken over opleidingseisen van toekomstige counselors en over een erkenning van counselors.
- Trend: counselingspecialisaties.
Beschrijf het ontstaan van counselling
In begin vd 20e eeuw ontstond in Amerika en in NL een sociale beweging

Uitganspunten: armoedebestrijding en het veranderen van de sociale ongelijkheid

Amerika > gericht op jongeren
Ned > sociale wetten als leidraad voor de maatschappelijke werker
Je kunt een cliënt helpen als hij:
1. gemotiveerd is
2. de oorzaak bij zichzelf zoekt
3. durft open te staan
4. geen ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft
5. eerlijk is
6. doorzettingsvermogen heeft