Summary Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

-
ISBN-10 9023246993 ISBN-13 9789023246992
239 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen". The author(s) of the book is/are Gert van Veen. The ISBN of the book is 9789023246992 or 9023246993. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

 • 1 Wat is counseling?

 • Wat is psychosociale counseling?
  Het helpen overwinnen v problemen bij psychisch gezonde mensen

  = kortdurend, interpersoonlijk, methodisch en professionele activiteit
  die is gebaseerd op vastgelegde ethische en juridische richtlijnen.
  = proces waarbij zaken v persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve aard aan bod komen
 • Noem 6 basiskenmerken van counseling
  1) Het is een vak
  2) Heeft betrekking op persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken
  3) voor mensen die zelfstandig kunnen werken/functioneren
  4) methodisch handelen binnen gestructureerde setting
  5) hulpvragers leren om beslissingen te nemen en nieuw gedrag te ontwikkelen
  6) het is opgebouwd uit verschillende specialiteiten
 • Met welke 2 onderwerpen heeft counseling te maken?
  * Intrapersoonlijke= ontwikkeling persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn
  * Interpersoonlijke= groei binnen relaties
 • Noem 8 vaardigheden om counselor te worden
  nieuwsgierig
  luisteren
  gesprekken voeren
  empathische identificatie
  emotioneel zelfonderzoek
  vermogen om persoonlijke behoeften naar achtergrond te plaatsen
  tolereren van intimiteiten
  introspectie
 • Noem 6 basiskenmerken van counseling en daarna nog wat aanvullende
  1) Het is een vak
  2) Het heeft betrekking op persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken
  3) het is voor mensen die zelfstandig kunnen werken/functioneren
  4) het is methodisch handelen binnen gestructureerde setting
  5) het is een proces waarbij hulpvragers leren om beslissingen te nemen en nieuw gedrag te ontwikkelen
  6) het is opgebouwd uit verschillende specialiteiten:
  huwelijkscounseling, familiecounseling, rouwcounseling ed

  aanvullend:
  > gericht op gezonde mensen
  > gericht op verandering, groei, proces en product
  > gericht op de hele mens
  > vertrouwelijkheid en privacy staan voorop
  > het is vrijwillig
 • Je kunt een cliënt helpen als hij:
  1. gemotiveerd is
  2. de oorzaak bij zichzelf zoekt
  3. durft open te staan
  4. geen ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft
  5. eerlijk is
  6. doorzettingsvermogen heeft
 • Noem verschillen tussen counseling en psychotherapie en een overeenkomst
  veranderen v gedrag/inzicht krijgen
  counselor is delende partner/expert-rol
  kortdurend/langdurend
  gezonde mens/ernstige psychische problemen
  hier en nu/gericht op verleden
  oplossingsgericht

  overeenkomst is dat ze allebei gebruik maken van overeenkomstige theorieën, methoden en technieken
 • Wat is belangrijkste factor om succes te boeken?
  De relatie tussen counselor en de cliënt
  waarbij aandacht, wederzijds vertrouwen, begrip, acceptatie en betrokkenheid grote rol spelen
 • Noem vaardigheden om counselor te worden
  nieuwsgierig
  luisteren
  gesprekken voeren
  empatische indentificatie (verplaatsen in ander zonder jezelf verliezen)
  emotioneel zelfonderzoek
  vermogen om persoonlijke behoeften naar achtergrond te plaatsen
  tolereren v intimiteiten
  introspectie ( vanbinnen uit naar jezelf kijken)
 • Waar moet een cliënt aan voldoen?
  openstaan voor verandering, gemotiveerd, eerlijk en doorzettingsvermogen hebben
 • Hoe weet je of je cliënt kan behandelen?
  gemotiveerd, oorzaak bij zichzelf zoeken, durven openstaan, geen ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Waarom beter methodisch werken?
  Dan beter vorm geven aan je beroepsrol: samenhang, handvatten, ondersteunen, aandacht
 • Welke 3 niveaus zijn er in de hulpverlening?
  1) niet professioneel (familie, vrijwilliger)
  2) para-professioneel (training gehad)
  3) professioneel
 • Waarom gaat iedereen anders om met problemen
  > cultuur waarin hij is opgegroeid
  > ervaringen die hij met soortgelijke problemen heeft opgedaan
  > de gegeven omstandigheden waarbinnen de problemen zich manifesteren
  > de psychische en fysieke gesteldheid
 • In welke 4 probleemgroepen kan je functioneringsproblemen onderverdelen?
  > Ik
  > ander
  > groep
  > de gegeven omstandigheden
 • Wat zijn psychosociale problemen? wat is een probleem?
  moeilijkheden waarmee een persoon te maken heeft
  en die zijn dagelijks functioneren beïnvloeden doordat de persoon niet datgene kan doen wat hij wil of wat van hem verwacht mag worden

  een probleem is een vorm van onvermogen
  het is een maatschappelijke goedkeuring om ontevreden te zijn en kritiek op anderen en jezelf te hebben
  het (probleem) is een middel om over het onvermogen te praten
 • Samenvatting leren
  blz 27
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.