Summary Handboek e-business met internet en innovatie naar een nieuwe strategie

-
ISBN-10 9059318102 ISBN-13 9789059318106
370 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek e-business met internet en innovatie naar een nieuwe strategie". The author(s) of the book is/are Boudewijn Raessens. The ISBN of the book is 9789059318106 or 9059318102. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek e-business met internet en innovatie naar een nieuwe strategie

 • 3.1 De evolutie van de organisatie in e-business

 • Welke fasen worden doorlopen als organisatie zich met ebusiness gaat bezighouden?

  Informatiefase, interactieve fase, transactiefase, transformatiefase

 • Wat is de informatiefase van ebusiness?

  Internet wordt uitsluitend gebruikt als reclamemedium
 • Wat gebeurt er in de interactieve fase van ebusiness?
  Er vindt interactie plaats met de gebruiker. Organisatie kan sneller, beter, goedkoper werken om tegemoet te komen aan de wensen van de klant
 • Wat zijn de moeilijkheden in de interactieve fase van ebusiness?

  Hoge investeringen en bereidheid van alle partijen om mee te werken
 • Wat gebeurt er in de transactiefase van ebusiness?
  Er kunnen nu ook bestellingen worden geplaatst bij organisatie via internet
 • Wat is het verschil tussen gestructureerde en ongestructureerde bestellingen in de transactiefase?
  In gestructureerde bestelling geeft klant bestelling door via gedefinieerde website. In geval van ongestructureerd: per e-mail. Het verschil met telefonische bestelling of per post is dan eigenlijk minimaal.
 • Wat gebeurt er in transformatiefase in ebusiness?
  Er is sprake van virtuele organisatie. Het bedrijf doet alleen datgene waarin het goed is en besteedt alle andere activiteiten uit.
 • Wat is de impact van de ontwikkelingen in ebusiness?

  Door verschillende netwerken is concurrentie ondoorzichtiger geworden. Er wordt niet alleen geconcurreerd met producten en diensten, maar met netwerk van relaties tussen leveranciers, producten en logistieke dienstverleners
 • Wat is een netwerkorganisatie?
  Samenwerkingsverbanden tussen organisaties om gebruik te maken van elkaars kernkwaliteiten met als doel meerwaarde te creeeren voor de gezamenlijke klantenkring
 • 3.2 Management en informatie: business intelligence

 • Welke 3 dimensies zijn er van informatie?
  tijd, inhoud en vorm
 • Welke kenmerken heeft de dimensie tijd tbv informatie?

  tijdigheid, actueel, frequentie, periode
 • Welke kenmerken heeft de dimensie inhoud tbv informatie?
  Informatie, relevantie, volledigheid, bondigheid, reikwijdte, prestatie
 • Welke kenmerken heeft de dimensie vorm tbv informatie?
  duidelijkheid, gedetailleerdheid, volgorde, presentatie, media
 • Wat is business intelligence?
  Een managementbenadering waarmee een organisatie kan bepalen welke informatie nuttig en relevant is voor de besluitvorming
 • Wat is het doel van business intelligence?
  Betere en snellere besluitvorming door omzetten van gegevens naar bruikbare informatie
 • Om welke 4 fasen gaat het in business intelligence?

  1. Definieren (vaststellen informatie behoeften)
  2. Zoeken
  3. Analyseren (combineren van gegevens tot informatie en kennis)
  4. Communicatie (leveren van de info aan de gebruiker)
 • 3.3 Management en e-business

 • Welke elementen moet een veranderplan bevatten?
  waarom van de koerswijziging, concurrentievoordeel, fasering, concrete doelstellingen waaruit ambitie blijkt, organisatorische consequenties
 • Wat is het verschil van impact van technologische verandering voor management nu t.o.v. verleden?
  Technologische veranderingen komen van buiten het bedrijf. Vaak beschikken managers niet over kennis van deze technologie
 • Wat zijn specifieke ebusiness problemen?
  1. ebusiness is multidisciplinair: er moeten nieuwe vormen van interne en externe samenwerking komen.
  2. er worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit van de samenwerking
  3. ebusinessprojecten hebben grotere impact op bestaande organisatie dan andere innovaties.

 • Welke andere eisen worden gesteld aan ebusiness managment t.o.v. traditionele management?
  belangrijke beslissingen moeten snel genomen worden en implementatie moet ook snel gebeuren. doelstellingen vanuit de strategie zijn daarom niet altijd even scherp geformuleerd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de vier marketing C's?

- Customer value, welke customer value kan het bedrijf leveren?

- Customer cost, tegen welke customer cost?

- Convenience, welke convenience kan het bedrijf bieden?

- Communicatie, Welke communicatie kan het bedrijf bieden?

Wat is Permissiemarketing?

Permissiemarketing is gerichte reclame in ruil voor een beloning. denk aan Procter & Gamble die gratis hun nieuwste zeep bij de ns uitdeelde als reclame stunt. Hierin bestaan twee soorten:

- Opt-in: De consument gaat zelf akkoord met het toesturen van e-mails.

- Opt-out: De consument heeft zelf de mogelijkheid er weer uit te stappen wanneer die daar behoefte aan heeft.

De aandachtsgebieden waarop een bedrijf zich moet richten voordat ze actief worden op internet.

1. Ontwikkel een helder promotieplan

2. Maak een concurrentieanalyse

3. Maak een goede verdeling tussen online promotie en offline promotie

4. Ontwikkel een slimme linkstrategie

5. Ontwikkel een strategie voor online advertising

6. Wees voorzichtig met promotie in nieuwsgroepen

7. Vergeet de free publicity niet

Wat zijn de belangrijke onderdelen van een businessplan?

- Informatie over de onderneming

- Strategie

- Marketing en marktanalyse

- Doelen

- Financiën

- Risico's

- Belangrijke beslissingen

- Beoordeling van businessplan in de praktijk

Een succesvolle onderneming is een combinatie van drie elementen:

- Het ondernemingsidee

- Het management

- Het kapitaal

Wat is Venture capital?
Dat is met veel risico geinvesteerd kapitaal.
Wat is een kapitaalmarkt?
Dat is een markt van vragers en aanbieders van vermogen.
Wat is ondernemen?
Ondernemen is het combineren van kennis, arbeid en kapitaal.
Welke 4 vertrouwensmechanismen bestaan er voor veilige transacties?
1. Vertrouwelijkheid (enveloppe)
2. Authenciteit (legitimatie)
3. Integriteit (watermerken)
4. Onweerlegbaarheid (handtekening)
Wat is de commodity spiraal
Wie producten op internet presenteert, maakt ze daarmee vergelijkbaar met producten van de concurrentie. Dit leidt tot prijsvergelijking en prijsdaling.
Dit kan doorbroken worden door extra service en belevingen