Summary Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap

-
ISBN-10 9066657812 ISBN-13 9789066657816
121 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap". The author(s) of the book is/are A van der Pas. The ISBN of the book is 9789066657816 or 9066657812. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap

 • 1 Basisvaardigheden

 • Wat zijn de basisvaardigheden van ouders?

  veiligheid bieden
  verzorgen
  zicht houden op
  eisen stellen
  grenzen stellen

 • Waarom vaardigheden?

  het gaat om doen doen doen
 • wat krijgt men door veel te doen>
  Routine
 • Waar zorgt routine voor?
  variaties en onvoorziene omstandigheden
 • Wat moet ouderschap opleveren?
  alles wat goed is voor hun kind
 • Wanneer is een ouder een goede ouder?
  vertrouwen in zichzelf als ouder
  vertrouwen in de relatie met het kind
  vertrouwen over goede afloop situaties
 • In praktijk?
  altijd meer vaardigheden tegelijk
 • Welke vaardigheden krijgen zeker in de eerste maanden hoogste prioriteit?
  volgens Anna Freud(1965) verzorging veiligheid en zicht op het kind
 • Waaruit bestaan vaardigheden?
  een complex geheel van handelingen afwegingen en emoties waarvan elk facet belangrijk is.
 • Zijn de vaardigheden in iedere cultuur hetzelfde ingevuld?
  de basisingrediënten  kunnen verschillen van samenstelling en manier
 • Ouderschap is verdeeld in?
  verschillende fases met specifieke opvoedingsopgaven die corresponderen aan ontwikkelingsopgaven
 • Verschillen de ontwikkelingstaken van het kind en de ontwikkeling van het ouderschap aan elkaar in werkelijkheid?
  ja ze lopen zeker niet paralell
 • Wat helpt de ouder om een goede ouder te zijn?
  ervaring en routine in de basisvaardigheden
 • Veiligheid heeft te maken met:
  daden, en met er zijn
 • Wat vergt een veilige omgeving?
  veel vooruit denken
 • een veilige omgeving bieden is voor de ouder?
  vanzelfsprekend en vormt een onderdeel van hun motoriek
 • Tekortkomingen op gebied van veiligheid leveren ?
  schuldgevoelens op die ouders moeilijk kwijtraken en beïnvloeden andere vaardigheden
 • Kinderen zien veiligheid als een uitdaging om?
  zich eruit los te maken
 • Hoe doet een kind dat?
  uittesten van maatregelen en regels en de emoties angst en woede of trots van de reactie van de ouder
 • Veiligheid in de toekomst?
  aangeleerde handelingen en sociale vaardigheden die kind behoeden voor gevaar in de toekomst
 • Ouderidentiteit is verstrengeld met verzorging?
  word erg duidelijk bij overdracht van verzorging in ziekenhuis
 • Verzorging en veiligheid bieden aan een kind zijn?
  vanzelfsprekendheden van het ouderschap
 • Ouders denken als de ontwikkeling niet goed verloopt?
  ze geen goede ouder zijn
 • Verzorging =
  een geheel van taken die tezamen zorgen voor geen honger of dorst, kou of warmte, zon of ziekte, vuil of ongedierte, oververmoeidheid of of boze dromen
 • Veiligheid =
  vooral een kwestie van vooruitzien, vooral in het hier en nu, zaak van doen liefst onmiddellijk op vaste tijden en veel herhalingen verspreid over vele jaren
 • Tijdens de verzorging leert de ouder
  het kind kennen
 • Ouders gebruiken daarbij:
  intuïtie en instinctieve empathie (vermogen om gevoelens van een ander aan te voelen)
 • Vertrouwen is erg belangrijk voor de ouder omdat
  hoe meer hij of zij zich onthand voelt
 • Tijdens de vroege verzorging al
  oefenen met zachtaardige grenzen en eisen stellen
 • Wat betekend ouder en kind hebben verschillende dienstregelingen in de verzorging?
  Ouders spelen in op andere onderdelen van het verzorgen dan waar het kind de aandacht voor heeft
 • Wat is het doel van alle verzorging van de ouder?
  dat het kind zichzelf verzorgt, eigen nest schoonhoudt en in staat is zelf voor een kind te zorgen en een huishouden te voeren
 • Waarop is het handelen van de ouder gebaseerd?
  inschatting van wat het kind behoeft
  wat ze wil of niet wil
  haar stemming
  waar ze aan toe is
  hoe ze zal reageren
  hoeveel ruimte ze de ouder geeft zonder tegen te stribbelen
 • Welke vaardigheid gebruikt de ouder om de vaardigheden veiligheid bieden, verzorging, verwachtingen en eisen en grenzen zo uit te oefenen dat ouder en kind zich prettig voelen en zo weinig mogelijk strubbelingen ontstaan?
  zicht houden op het kind
 • Iedere ouder maakt dezelfde fouten bij zicht houden op?
  waarnemings- en interpretatiefouten
 • Een ouder maakt een compositiefoto?
  zoals het kind was, is en het zou moeten zijn
 • Iedere ouder maakt een verschillende
  compositiefoto
 • Wat kan een ouder nooit weten?
  het wezen van het kind
 • Interpersoonlijke nieuwsgierigheid is?
  het vermogen van ouders om geïnteresseerd te zijn in het anders zijn van het kind, om verrast te willen worden
 • Wat verkleind de afstand die een voorwaarde is voor zicht op?
  willen weten en willen begrijpen
 • Waardoor lijkt het dat je verzaakt in je ouderlijke plicht?
  distantie (afstand verwijdering) en onzekerheden
 • Je wilt het kind kennen en ?
  men verwacht het ook van je
 • Wat komt veel voor in oudergedrag?
  verwachtingen
 • Verwachtingen op velerlei gebied?
  hier en nu
  in de toekomst

 • Lage verwachtingen zijn
  ook verwachtingen
 • hoge verwachtingen worden niet de waarheid lage verwachtingen ?
  meestal wel
 • verwachtingen worden ontleend aan:
  traditie
  folklore
  genderinginvloeden
  persoonlijke voorgeschiedenis
  ouderschapsideaal

 • verwachting-loos opvoeden:
  niet denkbaar
 • Ouders maken en stellen
  verwachtingen bij
 • geen enkele ouder
  is in staat om een reëel beeld te vormen over zijn kind
 • Wat doet een kind met verwachtingen?
  teleurstellen en zich aan op trekken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.