Summary Handboek psychopathologie 1

ISBN-10 9031353094 ISBN-13 9789031353095
424 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek psychopathologie 1". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789031353095 or 9031353094. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek psychopathologie 1

 • 1 Van diagnostiek tot tot Therapie

 • Psychopathologie: wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Beschrijving en indeling van psychopatholigische fenomenen:
  a) syndroombenadering: psychologie van het pathalogische
  b) symptoombenadering: pathologie van het psychische
 • Wat is de psychopathologie?
  De wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Wat is de syndroombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  Psychologie van het pathalogische
 • Wat is de symptoombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  De pathologie van het psychische
 • Op welke kennisbronnen kan een beroep worden gedaan bij het leren kennen van menselijke verschijnselen?
  Het empatisch begrijpen/verstehen en rationeel verklaren / erklaren.
 • Het methodische dualisme is het leren kennen van menselijke verschijnselen op basis van twee kennisbronnen:
  • Empatisch begrijpen / verstehen
  • Rationeel verklaren / erklaren
 • Empatisch begrijpen / verstehen bestaat uit 4 aspecten:
  • Subjectief: intuitief, begrijpen, invoelen.
  • Individualiseren: gericht op het individuele-unieke, de persoonlijke betekenis relaties.
  • Intrasubjectief: analyse volgens regels die 'binnen het individu' geldig zijn.
  • Hermeneutische methode: via empathie en introspectie
 • Rationeel verklaren / erklaren bestaat uit 4 aspecten:
  • Objectief: verifieerbare verkennning volgens een bepaalde systematiek of methode.
  • Generaliserend: gericht op het gemeenschappelijke.
  • intersubjectief: analyse volgens regels die 'buiten het individu' geldig zijn.
  • Emperische methode: via abstractie van regels, relaties en structuren.
 • Het empatisch begrijpen / verstegen van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Subjectief
  • Individualiserend
  • Intrasubjectief
  • Hermeneutisch
 • Het rationeel verklaren / erklaren van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Objectief
  • Generaliserend
  • Intersubjectief
  • Emperische methode
 • 1.1 Normaliteit en pathologie

 • Aan welke drie voorwaarden moet een psychische stoornis voldoen?
  • Het bereft een abnormaal verschijnsel en wijkt af van de sociale norm.
  • Dit abnormaal verschijnsel lijdt tot ongemak, lijden en bezorgdheid bij betrokkene en omgeving
  • Het abnormale verschijnsel is storend voor andere en omwille van herkenbaarheid beschreven en geordend in begrippenkader psychopathologie
 • Wat is de descriptieve diagnose(medisch model)?
  beschrijving van het voorkomen van pathalogische fenomenen in de zin van karakteristieke en ongeacht de verklaringen.
 • Wat is de etiologische en pathogenetische diagnose?
  De verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt etc(etiologie); onderzoek van de wijze waarop deze factoren hun werking en tot deze stoornis hebben geleid(pathogenese).
 • Wat is de prognose (medisch model)?
  Een door onderzoek gefundeerde voorspelling van het mogelijke beloop van een stoornis, enerzijds natuurlijk, anderzijds tijdens interventie/behandeling.
 • Wat is therapie (medisch model)?
  Ontwerp en uitvoering interventie met als doel pathologisch functioneren doen verdwijnen, verbeteren, beperken
 • Wat is preventie (medisch model) ?
  ontwerp en uitvoering van een actieplan om stoornissen te voorkomen, primaire preventie, terugval behandelen, secundaire preventie
 • Een psychische stoornis kan gepaard gaan met belangrijke beperkingen of afwijkingen in sociale aanpassing:
  • intrinsieke beperking: verstoring sociaal functioneren, eigen aan specifieke symptomen van psychische stoornis
  • secundaire beperkingen: reacties patient zelf op psychische stoornis.
  • extrinsieke beperking: sociale beperkingen die het gevolg, maar soms ook oorzaak van psychische stoornis zijn.
 • 1.1.1 Omschrijving en situering

 • Wanneer dook het begrip psychopathologie op?

  Dit begrip dook op tegen het einde van de negentiende eeuw

 • Hoe wordt de term psychopathologie in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikt?

  Dit wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle psychopathologische verschijnselen en verwijst naar het geheel van psychiatrische stoornissen en psychopathologische processen

 • Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?

  1) psychologie van het pathologische, waarbij psychopathologische verschijnselen als gegroepeerde entiteiten (syndroombenadering) het vertrekpunt vormen voor verder onderzoek (bijv. DSM-IV)

  2) pathologie van het psychische, waarbij men uitgaat van algemeen psychische processen of functies (bijv. waarneming, bewustzijn, denken) en de pathologische varianten ervan analyseert (symptoombenadering)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.