Summary Handboek voor projectgestuurde organisaties

-
ISBN-10 9085062896 ISBN-13 9789085062899
381 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek voor projectgestuurde organisaties". The author(s) of the book is/are het Engels Sylvie Rath, René Hoogland J Rodney Turner. The ISBN of the book is 9789085062899 or 9085062896. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek voor projectgestuurde organisaties

 • 1 Projecten en projectmanagement

 • Wat zijn de drie dimensies voor het managen van projecten?
  Project
  Managementproces
  Niveaus
 •  
   
 • Wat zijn de kenmerken van een project?
  Uniek
  Samenwerken 
  Vernieuwend
  Beperkte tijd
  Robuust maar flexibel plan nodig
 • .
 • Wat is de essentie van project management?

  Het managen van risico en onderzekerheid

 • Wat is het doel van een project?
  Een resultaat leveren die wordt beheerd en toegepast om voordeel te krijgen, waarmee de moeite voor het produceren wordt vergoed.
 • Wat zijn de zes project managementfuncties?
  Managen scope, projectorganisatie, kwaliteit, kosten, tijd en risico
 • Benoem 3 verschillende project levenscyclus processen.
  1. standaardvisie
  2. probleemoplossende cyclus
  3. vijf managementprocessen van Henri Fayol (begeleid, plan, organiseer, implementeer, controleer)
 • Welke 4 basis fasen zijn er volgens de standaard visie?
  Voorstel en initiatie
  Design en waardebepaling
  Uitvoering en controle
  Voltooiing en afronding
 • Wat zijn de vier project classificaties op mate van detail doelen en methodes?
  type 1: goed gedefinieerde doelen en methodes, op activiteiten gebaseerde planning
  type 2: goed gedefinieerde doelen, slecht gedefinieerde methodes, op deelmijlpalen gebaseerde planning
  type 3: slecht gedefinieerde doelen en goed gedefineerde methodes , op levenscyclus gebaseerde planning
  type 4: slecht gedefinieerde doelen en methodes, op gateways gebaseerde planning
 • Waarom is projectmanagement als varen op een zeiljacht?
  je kunt doelen niet altijd in een enkele stap bereiken
  constant plan aanpassen door veranderende omstandigheden
  details niet te plannen, maar strategie wel
  accurate voorspelling van kosten en duur mogelijk
  winnaars hebben het meest competente team met het beste strategisch plan en speelt het best in op de praktijk
 • 1.2 Definities

 • Stappen binnen projectmanagement:
  1. visie
  2. missie (definitie van bedrijfsdoelstellingen of zaken die praktisch bereikt moeten worden)
  3. projectdoelstellingen (wat is het einddoel van het project, wat levert het op)
  4. concrete doelstellingen en taken van teams of individuen om de projectdoelstellingen tot stand te brengen.
 • wat verstaan we onder projecten?
  In een project worden menselijke, financiële en materiële resource op een geheel nieuwe manier georganiseerd om een uniek reeks activiteiten te initiëren, van een gespecificeerde aard, binnen een bepaald tijdbestek en budget, om een gunstige verandering ten opzicht van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen  te bewerkstelligen.
 • Definitie projectmanagement vlgs Turner:
  In een project worden menselijke, financiele en materiele resources op een geheel nieuwe manier georganiseerd om een unieke reeks activiteiten te initieren, van een gespecificeerde aard, binnen een bepaald tijdsbestek en budget, om een gunstige verandering ten opzichte van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bewerkstelligen.

  Projectmanagement vlgs Jain: Projectmanagement is de kunst en de wetenschap om visie om te zetten in realiteit. Het gaat om een hierarchie van doelstellingen.

  De essentie van projectmanagement is het managen van risico en onzekerheden.
 • De moderne wijze van kijken naar projecten
  Deze doen geen poging om een definitie op te stellen voor iets wat niet exact is.
 • Wat verstaan we onder projectmanagement
  1)Projectmanagement behelst het managen van mensen om resultaten te boeken, niet het managen van werk.
  2)Complexe poging om een specifiek doel te bereiken, binnen een tijdsschema en een geraamd budget.
 • 1.3 Drie dimensies van Projectbased Management

 • Drie dimensies:
  1. Het Project
  2. Het managementproces
  3. De managementniveaus
 • Welke drie dimensie van Projectbases management zijn er?
  1) het project
  2)Het management proces
  3)Het management niveaus
 • Welke drie dimensie van Projectbased management zijn er?
  - het project
  - het managementproces
  - de management niveaus
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.