Summary Handboek voor projectgestuurde organisaties

-
ISBN-10 9085062896 ISBN-13 9789085062899
381 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek voor projectgestuurde organisaties". The author(s) of the book is/are het Engels Sylvie Rath, René Hoogland J Rodney Turner. The ISBN of the book is 9789085062899 or 9085062896. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek voor projectgestuurde organisaties

 • 1.2 Definities

 • wat verstaan we onder projecten?
  In een project worden menselijke, financiële en materiële resource op een geheel nieuwe manier georganiseerd om een uniek reeks activiteiten te initiëren, van een gespecificeerde aard, binnen een bepaald tijdbestek en budget, om een gunstige verandering ten opzicht van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen  te bewerkstelligen.
 • Wat verstaan we onder projectmanagement
  1)Projectmanagement behelst het managen van mensen om resultaten te boeken, niet het managen van werk.
  2)Complexe poging om een specifiek doel te bereiken, binnen een tijdsschema en een geraamd budget.
 • 1.3 Drie dimensies van Projectbased Management

 • Welke drie dimensie van Projectbased management zijn er?
  - het project
  - het managementproces
  - de management niveaus
 • 1.3.1 Dimensie 1: het project

 • Wat zijn de essentiële kenmerken van projecten
  Uniek, vernieuwend en tijdsgebonden
 • Wat is het doel van projecten
  consistentie, meer opbrengsten en verandering
 • Welke druk kent projecten
  onzekerheid, integratie, urgentie
 • Wat is het specifieke van de discipline van projectmanagers
  het unieke, vernieuwende, de tijdgebondenheid en het bijbehorende risico
 • Welke elementen bevat een project plan
  Flexibititeit, doelgericht en gefaseerd
 • een uiterst gedetailleerde planning geeft 2 problemen, welke?
  - kost te veel tijd en inspanning ten opzichte van de waarde van informatie die je daarmee wint
  - risico's en onzekerheden kun je niet geheel uitschakelen. Als het plan te gecompliceerd is wordt het inflexibel en ben je minder in staat op veranderingen in te spelen.

  Plan moet daarom flexibel en aan te passen zijn en hierom doelgericht.
 • welke 2 types nemen deel aan een project en omschrijf deze
  De opdrachtgever en de contractor
  - de opdrachtgever betaalt de contractor en bekostigt in de loop van het project het resultaat. Vervolgens laat hij de fabriek werken om winst te behalen. Winst uit verschil tussen voordeel fabriek - kosten contractor
  - de contractor levert het werk van het project. Hij krijgt van de opdrachtgever geld om het werk te doen en winst is betaling - onkosten geleverde werk.
 • Wat zijn de 5 functies/systeemdoelen van projectmanagement en welke zijn essentiele functies en welke de randvoorwaarden
  1) Scope - essentieel
  2) Projectorganisatie - essentieel
  3) Kwaliteit - randvoorwaarde
  4) Kosten - randvoorwaarde
  5) Duur van het project - randvoorwaarde
 • met welke tools/technieken wordt de scope gemanaged
  mbt de product breakdown structure (PBS)
  een hierarchie van doelstellingen van scope, missie, resultaat, team en afzonderlijke doelstellingen wordt gedefinieerd.
 • met welke tools/technieken wordt de projectorganisatie gemanaged
  dmv een organisation breakdown structure (OBS) en de work breakdown structure (WBS).
  OBS is een 2 dimensionele verantwoordelijkhedenmatrix waarop staat aangegeven welke functie welk werk zal verrichten.
  Producten in rijen en vaardigheden in kolommen.
  Cellen vertegenwoordigen het werk aan het project.
  In de WBS wordt de hierarchie van het werk aangegeven.
  Vaak worden OBS en WBS als hetzelfde beschouwd.
 • met welke tools/technieken worden de kosten gemanaged
  dmv de costs breakdown structure (CBS) die het soort kosten, arbeid, materiaal, overhead en financien specificeert.
 • met welke tools/technieken wordt de tijd gemanaged
  mbv netwerk- en staafdiagrammen.
  Netwerken vormen een rekenkundig instrument en maken deel uit van een methodologie die critical path analysis/method (CPA/CPM) of programme-evaluation and review technique (PERT) wordt genoemd
  Staafdiagrammen zijn een communicatiemiddel om het tijdschema aan het projectteam kenbaar te maken
 • met welke tools/technieken wordt de kwaliteit gemanaged
  mbv de technieken van total quality management (TQM) waaronder kwaliteitscontrole, kwaliteitsgarantie, configuratiemanagement, procedurehandboeken en audits
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een kit-marshalling list
een zelfde soort lijst als een turn-around document, maar dan voor het verzamelen van materiaal voor een project. Deze somt alle materialen op die vereist zijn voor een activiteit en de datum waarop ze vereist zijn.
wat is een work-to list en wat bevat deze
een lijst van activiteiten die toegewezen is aan een persoon of resource.
De work-to list bevat:
- alle activiteiten die zijn gestart, maar nog niet zijn afgerond
- alle activiteiten die in de betreffende periode moeten starten
waarin kunnen de activiteiten worden ingedeeld op een work-to list
1. werkpakket: de persoon of resource krijgt de activiteitenschema's voor alle werkpakketten waaraan hij of zij werkt (als verantwoordelijkhedenmatrix of schattingsoverzicht)
2. periode: de persoon of resource krijgt een lijst van de activiteiten die hem/haar gedurende een bepaalde periode is toegewezen vanuit alle werkpakketten waaraan hij/zij werkt.
wat zijn de kenmerken van de matrixstructuur
het tegenovergestelde van de lijnstructuur. Er wordt een natuurlijke WBS ontwikkeld, geheel onafhankelijk van de organisatie, met toegewijde multidisciplinaire medewerkers die aan het leveringsproces worden toegewezen - productie in de PBS.
Dat levert een projectorganisatie op waarin de OBS en WBS beide zijn afgestemd op een projecthierarchie
wat zijn de kenmerken van een lijnstructuur
In de lijnstructuur wordt de fuctionele hierarchie binnen het moederbedrijf gebruikt en wordt de PBS zodanig opgesteld dat de verantwoordelijkheid voor het leveren van producten geheel binnen het domein van resourceonderdelen binnen de lijnmanagementstructuur valt.
Dit levert een projectorganisatie op waarin de OBS, PBS en WBS op de functionele hierarchie zijn afgestemd
waarom moet postprojectonderzoek worden gehouden
- het as-built design vast te leggen
- prestaties met het plan te vergelijken
- technische data vast te leggen
- te leren van successen en mislukkingen voor de toekomst
Het projectteam moet op een efficiente wijze worden ontbonden en toch ook zodanig, dat er aan hun behoeften tegemoet wordt gekomen. Waardoor kan dat worden bereikt
- de capaciteitsvermindering te plannen
- resources snel bij de lijnmanagers terug te brengen
- een projectafsluitingsfeest te houden
- een debriefing te houden
- prestaties te belonen
- ondermaatse prestaties te disciplineren
- personeel te coachedn
het resultaat moet geaccepteerd worden om het vereiste voordeel te behalen. Welke 4 stappen zijn er in elk controleproces
- plan de resultaten/stel een maatstaf vast
- meet de prestaties tov de maatstaf
- bereken de afwijking
- onderneem actie om afwijkingen te verhelpen
wat behoort tot de essentiele kwesties bij de overdracht van het restulaat naar de gebruikers
- de overgang/overdracht plannen
- ervoor zorgen dat de gebruikers het product aanvaarden
- de gebruikers trainen in de werking van het resultaat
- voor een definitieve overdracht zorgen
- het as-built design vastleggen
- zorgen voor permanente onderhoudsservice voor het resultaat
Bij het afsluiten van het project moet het team ervoor zorgen dat al het werk op tijd en efficient is afgerond. Wat kan bij dit proces helpen
- checklists opstellen van uitstaand werk
- plannen en beheren op lagere niveaus van work breakdown voor betere controle
- frequentere controlevergaderingen
- terugval projectteam plannen om ervoor te zorgen dat medewerkers voor ander werk inzetbaar zijn
- oprichten task force met speciale verantwoordelijkheid voor voltooien uitstaand werk
- contracten met leveranciers en subcontractors sluiten om onnodige kosten te voorkomen
- verandering projectmanager door een voormalige invaller die betrokken is geweest bij project.