Summary Hart en bloedsomloop

955 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Hart en bloedsomloop

 • 1 Inleiding

 • Waar legt de medische kennis de nadruk op, wat zinloos is zonder inzicht en inzicht zinloos is zonder de juiste toepassing in de praktijk?
  Het lichaam.
 • 1.1 Samenhang

 • Wat is anatomie?
  De bouw van het lichaam.
 • Wat is fysiologie?
  Houdt zich bezig met hoe het lichaam werkt.
 • Wat is pathologie?
  Wetenschap die zich bezighoudt met ziekten en afwijkingen van het lichaam, inclusief de hersenen.
 • Wat wordt bedoelt met psychisch of mentaal?
  Alles wat we denken, voelen en willen.
 • Wat wordt bedoelt met sociale omstandigheden van de mens?
  * financiën
  * werken
  * wonen
 • Wat wordt bedoelt met zingeving, zoals godsdienst, levensbeschouwing of spiritualiteit?
  Het betekenis geven aan het leven. (dat wat er echt toe doet voor een mens)
 • Wat zijn 3 overeenkomsten tussen alle mensen?
  Iedereen:
  * wil dat het leven zin heeft
  * heeft liefde nodig
  * wil liefde geven
 • Wat wordt bedoelt met "medisch"?
  Alles wat met gezondheid, ziekte en artsen te maken heeft.
 • 1.2 Voorbeelden van de samenhang tussen anatomie, fysiologie en pathologie

 • Wat kunnen 7 voorbeelden zijn wat betreft de samenhang tussen anatomie, fysiologie en pathologie (er staan er nog meer in het boek)?
  * beroerte
  * botbreuken
  * eczeem
  * hartinfarct
  * longemfyseem
  * meeëters
  * suikerziekte
 • Wat gebeurt er bij een beroerte, wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie, waarbij er bij een patiënt verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan?
  Het signaal dat gegeven wordt aan het lichaam om te gaan bewegen is er niet, omdat er een stuk hersenweefsel afgestorven is, doordat de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof hebben gehad.
 • Wat gebeurt er bij botbreuken, wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie, doordat botten grotendeels uit kalk bestaan?
  Dan is er te weinig kalk in de botten aanwezig.
 • Wat gebeurt er bij eczeem, wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie, waardoor er jeuk ontstaat?
  De zenuwuiteinden in de huid raken geprikkeld door chemische stoffen.
 • Wat gebeurt er bij een hartinfarct wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie, waardoor hartspierweefsel afsterft?
  Door een stolsel in een kransslagader, die het hart voorziet van zuurstof, krijgt een stuk van het hart weinig/geen bloed meer.
 • Wat gebeurt er bij een longemfyseem, wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie?
  Er komt te weinig zuurstof in het bloed, door het stukgaan van de longblaasjes, waar de zuurstof uit de ingeademde lucht overgaat in hele dunne bloedvaatjes, die om de longblaasjes heen liggen.
 • Wat gebeurt er bij suikerziekte wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie?
  Het glucose-gehalte in het bloed is dan te hoog, doordat de glucose niet goed kan worden opgenomen, door het tekort aan insuline, wat gemaakt wordt in de alvleesklier, in het bloed. (glucose is brandstof voor de cellen)
 • Wat gebeurt er bij het ontstaan van meeëters, wat betreft de anatomie, fysiologie en pathologie?
  De kanaaltjes die vettige talg uit talgkliertjes naar de huid afvloeien, raken verstopt.
 • 1.3 Weerpijn

 • Wat wordt bedoelt met "weerpijn", die waargenomen wordt door zenuwvezels die elektrische signalen naar een deel van het ruggemerg sturen, zoals pijn bij een hartaanval die gevoeld kan worden in de linkerschouder en/of kaak?
  Het verschijnsel waarbij pijn wordt gevoeld op een andere plaats dan waar de weefselbeschadiging plaatsvindt.
 • Wat is de embryonale fase?
  De eerste maanden in de zwangerschap waar de organen worden aangelegd.
 • Wat is een voorbeeld van organen, die in de foetale fase, wat de fase na de embryonale fase is, nog van plaats veranderen?
  De zaadballen, die ter hoogte van de nieren worden aangelegd, maar tijdens de zwangerschap achter in de buik, via het lieskanaal tot in de balzak indalen.
 • Wat zijn nog 4 voorbeelden van weerpijn, naast de hartaanval en het indalen van de zaadballen?
  * aandoeningen van de galwegen (galstenen of galblaasontsteking), waarbij de pijn via een zenuw op een andere plaats terechtkomt
  * appendicitis, waarbij de pijn breed begint in het gebied van de navel
  * oorpijn, die door afwijkingen in de keel ontstaat
  * schouderpijn bij een miltruptuur of buitenbaarmoederlijke zwangerschap
 • Wat wordt bedoelt met referred pain, wat vaak gaat over pijn diep in het lichaam (pijn van de ingewanden), die waargenomen wordt door de zenuwvezels, die elektrische signalen naar een deel van het ruggemerg sturen, waar ook informatie terechtkomt van andere plaatsen in het lichaam?
  Weerpijn
 • Wat is de nervus phrenicus?
  Middenrifzenuw.
 • Via welke 3 lichaamsdelen/organen kan pijn op een andere plaats in het lichaam terecht komen, dan waar de pijn eigenlijk zit, of waar de pijn gevoeld wordt?
  Via:
  * buikvlies
  * ruggemerg
  * zenuwvezels
 • Wat is een duidelijk voorbeeld van weerpijn bij angina pectoris of een hartinfarct, waardoor de hartspier zuurstofgebrek heeft, waarbij de pijn niet in het hart gevoeld wordt, maar in huidgebieden die in verbinding staan met de plaatsen in het ruggemerg waar de prikkels vanuit het hart naar toe gaan?
  De diffuse pijn op de borst icm pijn in de linkerarm.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk onderzoek moet gedaan worden als de uitslag van het D-dimeer verhoogd is, maar sowieso als men denkt aan diepe veneuze trombose?
Duplexonderzoek.
Wat kunnen 6 gevolgen zijn, bij myeloïde leukemie, van het in de verdrukking komen van veel beenmerg is, wat uiteindelijk tot ernstige anemie leidt?
* er worden dan te weinig gezonde witte bloedcellen gemaakt
* weerstand kan gevaarlijk laag worden
* er kunnen infecties optreden
* vorming van rode bloedcellen daalt
* ernstige anemie
* er kunnen bloedingen ontstaan, door afname van bloedplaatjes
Wat zijn 4 risicofactoren om Diepe Veneuze Trombose (DVT), wat een ernstige en veelvoorkomende aandoening is, waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk is, te krijgen?
* immobiliteit, zoals:
-> bedrust
-> gips
-> kraambed
-> operatie
-> vliegreis
-> zwangerschap
*  erfelijke aanleg
* het gebruik van oestrogeen 
* roken
Wat kan de patiënt zelf doen, als er sprake is van stabiele angina pectoris?
* gezond eten
* niet roken
* veel bewegen
Wat zijn 2 gevolgen van chronische hypertensie, wat een oorzaak van linkerhartfalen is, waarbij de druk in de slagaderen langdurig te hoog is?
* beroerte
* hartinfarct

(overbelasting van het linkerdeel van het hart -> druk in de longen wordt te groot -> overbelasting rechterdeel van het hart)
Wat gebeurt er als het niet lukt om het flauwvallen te voorkomen, doordat dat de hersenen heel even te weinig bloed krijgen?
De patiënt zakt in elkaar, waarbij er heel kort sprake is van bewustzijnsverlies (niet langer dan een halve minuut).
Via welke 6 factoren kan een virusinfectie ontstaan, zoals het cytomegalovirus?
* bloed
* cervixslijm
* moedermelk
* speeksel
* sperma
* urine
Wat is lymfadenitis colli, veroorzaakt door een bacterie, wat vooral bij kinderen voorkomt, waarbij de huid rood verkleurt en de pijn toeneemt?
Een sterke zwelling (abces) in de hals door één of meer ontstoken lymfeklieren.
Welke 3 factoren hebben te maken met instabiele angina pectoris, in tegenstelling tot stabiele angina pectoris, waarbij de klachten voorbij moeten zijn als de patiënt zich meldt om de diagnose te stellen?
* de symptomen zijn minder voorspelbaar.
* klachten ontstaan zonder directe aanleiding of nemen in korte tijd (aantal dagen of uren) toe.
* de aanvallen treden ook in rust op en duren vaak langer dan 20 minuten.
Op welke 3 manieren kan de diagnose "angina pectoris" worden gesteld, waarbij de klachten helemaal verdwenen moeten zijn om de diagnose te kunnen stellen?
* anamnese
* ecg
* inspannings-ecg (bij twijfel aan de oorzaak)