Summary HC De Republiek examen

-
160 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC De Republiek examen

 • 1 par 1

 • Wie waren de Bourgondiers
  Oorspronkelijk uit Frankrijk. Door trouwen, oorlogen, koningen etc kwamen ze naar de Republiek
 • Wat wilde de Bourgondiers en waarom lukte dat niet
  Ze wilde centralisatie. Overal dezelfde wetten en regels. Maar in de Republiek was dat moeilijk omdat ieder gewest op zichzelf is. Met eigen dialect, geld, maten, etc
 • Wie kwamen toen de Bourgondiers weg gingen uit de Republiek
  Habsburgers
 • Wat wilde de Habsburgers
  Hetzelfde als de Bourgondiers, centralisatie
 • Noem e bekende Habsburgers
  Karel V en Phillis II
 • Waar hadden de Habsburgers nog meer macht
  In Oostenrijk, Spanje, Italie, VS en de Republiek
 • Welke kritieken waren er over de katholieke kerk
  Kritiek over rijkdom, macht paus, regels en aflaten
 • Wie was Erasmus en wat deed hij
  Erasmus was wetenschapper. Hij had nieuwe ideeen over de kerk. Hij schreef en boek maar deed verder niets
 • Als wat kun je Erasmus beschrijven
  Als een humanist. Hij is de nieuwe geschiedenis, hij gaat anders denken.
 • Wie was Luther en wat deed hij
  Duitser, hij ging vragen stellen. Waarom moet de kerk rijk zijn? Waarom moet de paus rijk zijn en zoveel macht hebben? Waarom moet de kerk in Rome regels bedenken die overal gelden. Veel kritiek op de aflaten
  bijbel in eigen volkstaal
  celibaat afschaffen
  Hij spijkerde de 95 stellingen op de kerkdeur in Duitsland
 • Waar verschilde Erasmus en Luther van
  Beide ideeen waren niet nieuw, maar Luther zette door
 • Waar staat het protestantisme voor
  Protest tegen de katholieke kerk
 • Hoe kon dit nieuws zich snel verspreidden
  Via pamfletten
 • Wat zijn de ideeen van het prostantisme
  Zelf de bijbel lezen 
  en zelf in je hart echt geloven
 • Wat zijn de verschillen tussen Luther en Calvijn
  Luther was de eerste die er echt werk van maakt maar het was niet zijn bedoeling de kerk te scheiden
  Luther vond dat niet de paus de baas was maar de politieke leider, je mocht dus ook niet in opstand tegen de vorst komen

  Calvijn wilde de leiding wel in de kerk houden, ouderlingen in het bestuur. Calvijn vond ook dat als de vorst niet volgens de bijbel handelde je het recht had om hem af te zetten.
 • Hoe wordt het vormen van een nieuwe kerk genoemd
  Hervorming
  hervormers
 • Waarom vond Luther veel steun bij Duitse vorsten
  Zij werden het hoofd van de kerk
  De volgelingen moesten de vorst gehoorzamen, en mochten niet in opstand komen
 • Wat werd er afgesproken bij de vrede van Ausberg 1555
  Wiens gebied, diens gebed
  de leider van een stuk land kiest wat het wordt. K of P. 
  Ging alleen over het Duitse rijk!
  Nederlaag voor Karel V, gaat met pensioen
 • Tot wat leidde de discussie van de kerk
  In oorlogen in het duitse rijk
 • Waarom begon de opstand tegen Spanje
  ???
 • 1.1 VP

 • Wat gebeurde er met Luther toen hij de 95 stellingen op de kerkdeur gespijkerd had
  - Luther kreeg een brief van de paus, met een bevel om zijn opvattingen te herroepen. Maar Luther verbrandde de brief in het openbaar. 
  - de paus daagde Luther voor de Rijksdag (rechtbank), de paus was er niet maar wel veel andere hoge mensen uit Rome
  - hij werd gevraagd om zijn opvattingen terug te nemen, hij deed het niet
  - dag later moest hij terug komen, hij nam het nog steeds niet terug (zowaar ik hier sta, ik kan het niet) Hij geloofde er echt in
 • Wat deed Karel V met Luther
  Verklaarde hem vogelvrij
 • Wat gebeurde er toen met Luther
  Hij werd ontvoerd door de koning van Saksen om te voorkomen dat hij vermoord wordt
 • Wanneer speelde de verschijning voor de rijksdag in worms zich af
  1521
 • Hoe heet dit VP
  Luther voor de rijksdag in Worms in 1521
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.