Summary HC Medische theorie M5

-
205 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "HC Medische theorie M5". The author(s) of the book is/are Poll. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC Medische theorie M5

 • 1 HC 1; Oncologie

 • Wat is oncologie

  Leer van kwaadaardige tumoren

 • Wat betekent oncologie
  Dit is de leer van kwaadaardige tumoren
 • geef omschrijving van tumor

  tumos = gezwel = autonome weefselwoekering

 • Wat is een tumor
  Een tumor is een gezwel = autonome weefselwoekering. Bij een tumor is de controle van weefselgroei afwezig.
 • tumoren worden onderscheiden in 2 soorten:

  goedaardige = benigne tumoren

   

  kanker (kwaadaardig) = maligne tumoren

 • Welke twee tumoren worden onderscheiden
  Goedaardige tumoren = benigne tumoren
  Kwaadaardige tumoren = maligne tumoren (kanker)
 • geef groeiwijze van een benigne tumor

  - Expansieve groei

  - Vaak met een kapsel

  - Scherpe begrenzing

  - Lage groeisnelheid

 • Vergelijking in groeiwijze benigne en maligne tumoren zijn
  Benigne tumor 
  • expansieve groei
  • Vaak met kapsel
  • scherpe begrenzing
  • lage groeisnelheid

  Maligne tumor
  • Infiltratiee groei en descrutieve groei
  • geen kapsel
  • onregelmatige begrenzing
  • hoge groeisnelheid


 • geef groeiwijze van een maligne tumor

  - Infiltratieve groei en destructief

  - Geen kapsel

  - Onregelmatige begrenzing

  - Hoge groeisnelheid

 • Vergelijk cellen benigne en maligne tumoren
  Benigne tumoren
  • Cellen zijn goed gedifferentieerd
  • Weinig mitosen
  • Weinig kernatypie

  Maligne tumoren
  • Cellen zijn laag gedifferentieerd
  • veel mitosen
  • veel kernatypie (atypisch --> gek/vreemd)

  Benige cellen lijken nog op het gewone weefsel
  Maligne cellen lijken niet meer op het oorspronkelijk normale weefsel


 • Kenmerken benigne tumorcellen

  - cellen zijn goed gedifferentieerd

  - weinig mitosen

  - weinig kernatypie

 • Wat is een biopt
  Er wordt een stukje weefsel weggehaald en bekeken
 • Kenmerken maligne tumorcellen

  - Cellen zijn laag gedifferentieerd

  - Veel mitosen

  - Veel kernatypie

 • Wanneer wordt er een biopt genomen
  Bij tumorweefsel
  Normaal weefsel
 • vergelijking in benaming benigne en maligne tumoren

   

  Benigne tumor: Achtervoegsel -oom vaak gebruikt (adenoom, lipoom). Er zijn veel uitzonderingen: melanoom, lymfoom (maligne)

   

  Maligne tumor: Achtervoegsel: carcinoom, sarcoom, blastoom. Er zijn veel uitzonderingen: Leukemie

 • Wat is de benaming van benigne
  Vaak hebben ze een achtervoegsel: oom, b.v adenoom (goedaardig klierweefselgezwel), lipoom (goedaardig vetgezwel)
 • Benigne tumor: metastaseert niet

   

  Maligne tumor: kan wel metastaseren

 • wat is oncologie?

  leer over kanker

 • vergelijk gedrag benigne en maligne tumoren
  benigne tumoren
  • metasteert niet

  Maligne tumor
  • kan wel metasteren

  Metasteren is het ernistige van de tumoren/kunnen uitbrieden en verietigen weefsel
 • Metastasering kan plaatsvinden via 3 wegen, welk:

  1. Lymfevatstelsel: lymfogene metastasering

   

  2. Bloedbaan: hematogene metastasering

   

  3. Langs directe weg: entmetastasen

 • Leg uit wat er gebeurd tijdens een metastering
  Tumorcellen komen door infiltratieve groei in de lymfebaan en bloedbaan.
  De cellen worden meegesleept.
  Op een andere plaats lopen ze vast en groeien ze uit tot een nieuwe tumor.
 • Oorzaken/ontstaan van kanker

  1. Omgevingsfactoren (het meest belangrijk)

   

  2. Erfelijke factoren

   

  3. Reactie op omgevingsfactoren wordt beinvloed door erfelijke factoren

 • Wat wordt er bedoeld met disseminatie
  Dit betekent, verspreiding/uitzaaiing
 • Fasen in de vorming van een maligne tumor:

  - Initiatie: mutatie vindt plaats oiv carcinogene factoren (bv roet)

   

  - Promotie: verdere groei van de geintieerde cel bv oiv hormonale en immunologische factoren

 • Op welke drie manieren kan metastering plaatsvinden
  1. Via lymfvatstelsel: lymfogene metastering
  2. Via de bloedbaan: hematogene metastering
  3. langs directe weg: entmetastasen
 • Oorzakelijke factoren huidkanker

  - UV-straling

  - Ioniserende straling

  - Chemische factoren

  - Chronische ontsteking

  - Genetische factoren

  - Immuundeficientie

 • Beschrijf de drie vormen van hematogene metastasering
  1.  Via vena pulmonalis (tumor in de longen gaat via de vena pulmonalis - aorta grote circulatie komt vervolgens overal in het weefsel terecht).
  2. Vena porta type maagkanker --> poortader --> lever
  3. Vena cava type (onderste holle ader)Tumor in de botten/ het been metasteert in de vena cava inferior gaat via de rechterkant en komt in de longen terecht
 • TNM classificatie: waar staan TNM voor:

  T= tumor (ingroei en grootte)

   

  N= lymfklier (regionale lymfkliermetastasen)

   

  M= metastasen (hematogene metastasen op afstand)

 • Wat wordt er bedoeld met entmetastasen
  Dit is ovariumcarcinoom (eierstokkanger --> tumorcellen kunnen losraken tegen de buikvlies
 • Aanduiding van TNM calssificatie:

  - i.s. = in situ

  - X =  onbekend

  - 0= geen aanwijzingen voor

  - 1,2,3... = omvang tumor/uitbreiding lymfkliermetastasen

 • Welke oorzaken zijn er voor het krijgen van kanker
  Omgevingsfactoren zijn het meest belangrijk b.v roken
  Erfelijke factoren
  Reactie op omgevingsfactoren wordt beinvloed door erfelijke factoren
 • Leg uit hoe de fase in de vorming van een maligne tumor verloopt
  Initiatie (alle eerste begin) mutatie vindt plaats o.i.v. carcinogene factoren. DNA wordt gemuteerd, het lichaam herkent nog de cellen en ruimt het op. Wanneer de cel niet onschadelijk wordt gemaakt dan komt de cel in de promotie, promotie wil zeggen, verdere groei van de geinitieerde cel b.v o.i.v. hormonale en immunologische factoren ( de tumor groeit verder uit)
 • Wat is de schatting van kankersterfte t.g.v exogene factoren
  Tabak                                                                          30%
  alcohol                                                                       3%
  Voeding                                                                      35%
  Hormonale analogen van de reproductie            6%
  Beroep/verfindustrie                                                4%
  vervuiling                                                                    2%
   
 • Welke oorzaken zijn er voor het ontstaan van huidkanker
  UV- straling
  Ioniserende straling/straling uit de kosmos/kernenergie
  chemische factoren (tabak, lipkanker)
  Chronische ontsteking/ vd huid
  Genetische factoren
  immuundeficientie

 • Wat is de TNM classificatie
  T - tumor (ingroei en grootte)
  N - Lymfklier (regionale lymfkliermetastasen)
  M - metastasen hematogene metastasen op afstand
 • In situ
  De basaalmembraan is nog intact de tumor is nog ter plaatsen. De tumor heeft nog niet alle kenmerken van een kwaadaardige tumor bereikt.
 • Een kwaadaardig gezwel dat uitgaat van epitheelcellen is een......en een kwaadaardig gezwel dat uitgaat van een embryonaal weefsel is een .....
  carcinoom
  blastoom
 • Wat is een biopsie
  cellen verzamelen in weefselverband
 • Wat is een autonome groei
  Dit is ongecontroleerde groei (weefselwoekering)
  De controle van weefselgroei is afwezig
 • Welke kwaadaardige gezwel metasteert in de botten en heeft uitzaaingen in de longen
  Vena cava type
 • Welk kwaadaardige gezwel metasteert in de maag en ontstaat er maagkanker
  Vena cava porta type
 • Welk kwaadaardig gezwel metasteert in de longen en gaat via de vena pulmonalis - aorta richting grote circulatie vervolgens overal in het weefsel terecht
  Vena pulmonalis type
 • Wat is de benaming van maligne
  achtervoegsel: oom, carcinoom, blastoom sarcoom

  carcinoom: kwaadaardig gezwel uitgaande van dekweefsel, epitheelweefsel
  Blastoom: gezwel dat uitgaat van embryonaal weefsel 
  sarcoom: gezwel dat uitgaat van steunweefsel, spieren en pezen
 • Wat zijn de meest voorkomende kankervorm bij mannen en vrouwen
  Mannen:

  Prostaatkanker
  Dikke darm 
  Longkanker

  Vrouwen:
  Borstkanker
  Dikke darm
  Longkanker
 • Wat wordt er bedoeld met remissie
  Rustige fase van de ziekte waarin er weinig verschijnselen van de ziekte zijn
 • Wat wordt er bedoeld met progessief
  De kanker wordt erger
 • Wat wordt verstaan onder tumormerkstoffen ofwel tumormarkers
  Door een gezwel geproduceerde antigene stoffen, die met behulp van andere antigene stoffen reeds in een vroeg stadium van het gezwel kunnen worden aangetoond
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke manier kan een borstreconstructie gemaakt worden
 • Met inwendige prothese
 • of met eigen weefsel
Beschrijf de schildwachtklierprocedure 
Schildwachtklier is de sentinel node (erkertoren) = poortwachter.
Dit is de eerste lymklier in het regionale lymfklierstation van de tumor. Er wordt een radio actieve tracer (dit is een blauwe kleurstof) in de tumor gespoten.  Deze blauwe stof  hecht zich aan de sentinel node. De klier wordt verwijderd en onderzocht.

Wanneer wordt orgidectomie toegepast
Bij verwijderen van testescarcinoom
Wat is de ziekte van Paget
De aandoening lijkt op eczeem op de tepel
Wat wordt er verwijderd bij een wertheim meigs operatie
De bovenste deel van de vagina
Wat is geen kenmerk voor een maligne
Een expansieve groei
Welk gezwel is geen maligne
lipoom
Hoeveel mensen in nederland krijgen een bcc
1 op de 7
Welke uitspraak over LCIS is juist
Een LCIS is een afkorting van lobulair carcinoma in situ
Het risico van borstkanker is het hoogst bij 
Het BRCA 1 en het BRCA 2 gen