Summary HC Medische theorie

-
305 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "HC Medische theorie". The author(s) of the book is/are Poll. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC Medische theorie

 • 1.1 Verschillen donkere en blanke huid

 • Wat zijn de verschillen tussen de cellagen bij een donkere en lichte huid?

  De donkere huid heeft meer cellagen, deze zitten compact op elkaar. De huid is dus wel even dik.

 • Wat is het verschil tussen de donkere en de blanke huid

  De donkere huid heeft een groter aantal cellagen en compacter

  De donkere huid heeft meer melanosomen en meer melanine

  Bij de donkere huid bevinden melanosomen in alle cellagen

  De donkere huid heeft minder ceramiden

  De donkere huid heeft meer vochtverlies

  De donkere huid heeft meer fibroblasten

  De donkere huid heeft kans op meer pigmentverschuivingen

 • Wat is het verschil in melanosomen en melanocyten in de donkere en lichte huid?

  Er zijn evenveel melanocyten aanwezig. In een donkere huid zitten wel meer melanosomen en ook meer melanine.

 • Wat verstaat men onder TEWL

  Trans Epidermal Water Loss

 • Waar zitten de melanosomen in een donkere huid? en in een lichte?

  In een donkere huid zitten de melanosomen in alle huidlagen, in een lichte huid zitten deze alleen in de diepe huidlagen.

 • Wat zijn fibroblasten

  Cellen die vezels maken

 • Een donkere huid schilfert makkelijker dan een lichte huid, hoe komt dit?

  In een lichte huid zitten de cellen beter aan elkaar geplakt met ceramiden (cement), dat is bij een donkere huid niet het geval.

 • Waarom mag je geen zalven gebruiken op de donkere huid

  Dat droogt de huid sneller uit

 • Waar staat TEWL voor?

  Trans Epidermaal Water Loss (verlies), het verliezen van vocht door de huid.

 • Een donkere huid bevat minder ceramiden, wat is hier het gevolg van?

  TEWL, er vindt meer vochtverlies plaats in de huid wat lijdt tot jeuk en eczeem.

 • Wat is het verschil in fibroblasten in de donkere en lichte huid?

  In een negroïde huid zitten meer fibroblasten dan in een lichte huid.

 • Waarom kun je bij een donkere huid beter geen zalven (vetten, oliën, vaseline) gebruiken?

  Hierdoor droogt de huid uit, je kunt beter een crème met cetomacrogol of LWC gebruiken.

 • Deze aantekeningen zijn afkomstig uit een PDF bestand van dokter Hamerlinck zelf die ik heb gevonden. Dit kan je gebruiken als aanvulling en extra informatie.

   

  extra kenmerken van de donkere huid:

   

  - verschil in Langerhanscellen. Tijdens UV straling verplaatsen de langerhanscellen zich van laag in de epidermis naar het midden en bij de blanke huid van het midden naar lagere cellagen. De ligging van de melanocyt in de donkere huid geeft daarom geen extra bescherming van de langerhanscel tijdens UV-straling en daardoor zal er immunosuppressie optreden.

   

  - Verschil vitamine D. In de donkere huid is de productie van vitamine D veel lager dan de blanke of aziatische huid.

   

  - Verschil Lipidengehalte. In de donkere huid is er een hoger gehalte aan lipiden in de epidermis.

   

  - Zweetklieren : In aanleg is de hoeveelheid van zweetklieren hetzelfde. Maar het aantal varieert bij klimaatverandering. Een donkere huid is beter bestand tegen vochtige warmte en blanke huid beter tegen een droge warmte. Bij oost- aziatische en Zuid Amerikaanse huid komen minder zweetklieren voor.

   

  Doker Hamerlinck zegt dat olieen en vetten averechts werkt. olieen bevatten vaak allergenen. De donkere huid moet juist iets gebruiken wat vocht opneemt in plaats van tegenhoud. De cermiden zijn hier niet op ingesteld. Deze mensen moeten hun huid insmeren waar een was en emulgator in zit. Vaseline en cacaoboter wordt sterk afgeraden, dit kan schimmelinfecties geven, vooral op de vette hoofdhuid. Plantaardige oliën kunnen wel.

   

  Propyleenglycol, een oplosmiddel zit in veel medicatie en cosmetica en is niet geschikt voor de donkere huid. Het leidt tot irritatie en donkere vlekken.

 • 1.2 Dermatosis papulosa nigra

 • Wat is een kenmerk van Dermatosis papulosa nigra

  multiple vaste donkerbruine tot zwarte papels van 1 tot 5 mm

   

 • Wat zijn de verschijnselen van dermatosis papulosa nigra?

  meedere vaste donkerbruine tot zwarte papels van 1-5 mm

 • Waar komt Dermatosis papilosa nigra vaak voor

  gezicht, nek en romp

 • Op welke plekken ontstaat dermatosis papulosa nigra?

  met name op het gezicht, nek en romp

 • Wat gebeurd er in de pubertijd

  De aantallen en grootte nemen toe

 • Op welke leeftijd onstaat dermatosis papulosa nigra?

  Dit varieert, in de puberteit neemt het aantal en grootte toe (niet iedereen krijgt dit)

 • Waarvan is de Dermatosis papulosa nigra een variant

  De  verruca seborroica

 • Welke niet-gepigmenteerde huidaandoening lijkt op dermatosis papulosa nigra?

  Verruca seborroica

 • Wat vergroot de kans

  hoe donkerder de huid hoe groter de kans

 • Hoeveel procent van de donkere mensen krijgt last van dermatosis papulosa nigra?

  ongeveer 35%, hoe donkerer je bent  hoe meer kans, en hoe ouder je wordt hoe meer het wordt.

 • Wat is de oorzaak van Dermatosis papulosa nigra

  Familiare aanleg / onbekend

 • Wat is de oorzaak van dermatosis papulosa nigra?

  Deze is onbekend, wel komt het vaak in families voor.

 • Hoe kan Dermatosis Papulosa Nigra worden behandeld?

  Coagulatie, cryotherapie en Curettage

 • Welke therapie is er voor dermatosis papulosa nigra?

  Bijvoorbeeld coagulatie, cryotherapie en curettage.

 • Bij wie komt dermatosis papulosa nigra vaker voor, mannen of vrouwen?

  vrouwen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

verschijnselen dementie

geheugenstoornissen: korte termijn geheugen vermindert

 

Afasie; zich niet goed kunnen uitdrukken in woord of schrift en/of gesproken of geschreven taal niet goed meer begrijpen

Apraxie: geen doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren

Agnosie: geen objecten meer kunnen herkennen

stoornis in intellectuele functies: niet meer logische gevolgtrekkingen maken, organiseren, plannen maken, doelgericht handelen

noem 2 vormen van dementie:

1. ziekte van Alzheimer; atrofie van de hersenschors (70%)

2. vasculaire dementie (15%)

wat is parkinsonisme

als mensen door een andere aandoeningen (dan de ziekte van parkinson) klachten en verschijnselen hebben die voorkomen bij de ziekte van parkinson

niet motorische verschijnselen van ziekte van parkinson

- plotselinge bloeddrukdaling bij het gaan staan (orthostatische hypotensie)

- blaasledigingsproblemen

- psychiatrische stoornissen: apathie, lusteloosheid, depressie, dementie en hallucinaties

motorische verschijnselen ziekte van parkinson

- beven

- stijfheid

- brady- of hypokinesie (bewegingsarmoede

- maskergelaat

- schuifelend lopen

- zacht en monotoon praten

- gestoorde houdingsbalans

wat is de ziekte van parkinson

een hersenziekte waarbij dopamine producerende zenuwcellen degenereren. (dopamine is een neurotransmitter)

wat zijn verschijnselen CVA:

- hemiparese of hemiplegie in de contralaterale lichaamshelft (aanvankelijk slappe verlamming)

- parese van spieren van mond/keel

- sensibiliteitsstoornissen aan de verlamde kant

- visusstoornissen: gezichtsvelduitvat, dubbelzien

- afasie

- duizeligheid, verstoord evenwicht

- incontinentie

- geheugenstoornissen

- cognitieve stoornissen

- emotionele stoornissen

- gedragsstoornissen

- spacticiteit en spasme van een helft van het lichaam of een been of arm (na elkele weken)

wat is CVA volluit

Cerebro Vasculair Accident (stroke)

Uitlokking keloid:

infectie

spanning op wond

vreemd materiaal

Voorkomen Keloid

- incidentie bij gepigmenteerde huid 16%

- even vaak bij mannen en vrouwen

- zelden bij kinderen en ouderen

- familiare aanleg

- gaat niet samen met contracturen (=blijvende samentrekking van weefsel)