Summary HC Revoluties EXAMEN

-
131 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - HC Revoluties EXAMEN

 • 1 par 1

 • Verlichting en revoluties welke jaar tallen
  1650 tot 1848
 • Wanneer begint kritisch onderzoek
  Bij de Grieken
 • Kritisch onderzoek in de middeleeuwen
  Kerk was  de baas, weinig kritisch onderzoek
 • Renaissance:
  Men gaat zelf denken, is kritisch en doet onderzoek, nieuwsgierig, gebruikt de ratio
  ontstaan wetenschappelijke revolutie
 • Aanleiding verlichting
  Denken over de manier van besturen en geloof (=oorzaak democratische revolutie)
 • Tijdlijn kritisch denken
  Grieken
  Renaissance (16e eeuw)
  wetenschappelijke revolutie (17e eeuw)
  Verlichting (17e + 18e eeuw)
  democratische revoluties (18e + 19e eeuw)
 • Voor de wetenschappelijke revolutie had je al ontdekkingsreizen en logisch nadenken wat is nieuw
  Onderzoek doen: observeren, experimenteren, redeneren
  kijken of hetgeen wat jij denkt klopt
  open staan voor kritiek
  nu nog steeds
 • Noem een aantal belangrijke personen in de wetenschappelijke revolutie
  Newton
  Galilei
  Van Leeuwenhoek
 • Newton: Fz
  Galilei: zonnestelsel
  Van Leeuwenhoek: microscopen
 • Hoe zit het met kritiek op de kerk
  Aarde is niet het middelpunt, maar de zon
  pas in jaren 80 erkening
 • Ratio
  Is de rede
  het verstand gebruiken. 
  Men dacht dat de mens alles kon
 • Hoe dachten regeringen over de wetenschappelijke revolutie
  Waren eens
  ze zagen voordelen met name ook voor oorlogvoering
 • Kenmerken wetenschappelijke revolutie
  - observeren, experimenteren, redeneren
  - uitvindingen
 • Empirisme
  Renaissance onderzoekers: onderzoek van de natuur baseren op waarneming, ervaring en experiment
 • Wat deden wetenschappers toen het klimaat beter werd voor onderzoek
  Samenwerken in wetenschappelijke verenigingen
 • Wat is een belangrijk indirect gevolg van de wetenschappelijke revolutie
  Door de uitvindingen (vuurwapens, stoomschepen, spoorwegen, etc) konden de Europeanen eeuwen lang de wereld overheersen omdat ze een voorsprong kregen op de rest van de wereld
 • 1.1 verlichting

 • Op wat bouwt de verlichter veder
  Wetenschappelijke revolutie
 • Wat was nieuw aan de verlichting
  Ook ratio op maatschappelijke terreinen: politiek, economie, godsdienst, sociale verhoudingen
 • Noem een aantal verlichters
  Voltaire
  Rousseau
  Montesquieu
  Smith
  Locke
 • Voltaire: vrijheid van godsdienst
  Rousseau: volkssoevereiniteit
  Montesquieu: scheiding der machten
  Smith: vrijheid van handel
  Locke: representatieve democratie
 • Denken alle verlichters hetzelfde
  Nee, er zijn verschillen 
  ze denken bv anders over slavernij, vrouwen en democratie
 • Hoe werden verlichte ideeen verspreid
  - wereldeconomie
  - meer mensen konden lezen en schrijven
  - boekdrukkunst (16e eeuw)
  - encyclopedie
  - toneelstukken (gedrag)
 • Wat zijn salons en koffiehuizen
  In fr en gb werden geleerde/wetenschappers uitgenodigd door een rijke dame om te discusseren met elkaar
 • Waar was veel censuur
  Fr
  censuur ontwijken, naar andere landen of andere hoofdpersonen gebruiken
 • Wat was belangrijk in de Verlichting
  Het leven op aarde moest goed zijn
  vrijheid
  gelijkheid
 • Volkssoevereiniteit
  Ze zijn verantwoording schuldig aan het volk
 • Waarom een sociaal contract tussen vorst en volk
  Om een oorlog tussen vorsten en volk of tussen burgers te voorkomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.