Summary Health psychology : biopsychosocial interactions

-
ISBN-10 0470129166 ISBN-13 9780470129166
2253 Flashcards & Notes
242 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Health psychology : biopsychosocial interactions". The author(s) of the book is/are Edward P Sarafino. The ISBN of the book is 9780470129166 or 0470129166. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Health psychology : biopsychosocial interactions

 • 1 An Overview of Psychology and Health

 • Gezondheid gezien iets als iets er niet is-> tekenen ongezondheid:

  1. Objectieve tekenen: lichaam funcionteert niet goed.

  2. Subjectieve symptomen: ziekte of verwonding (vb pijn/misselijk).

  Ziekte/gezondheid overlap. Aaron Antonovsky: Diverse gradaties gezondheid/ziekte.

 • Gezondheid wordt gezien als iets dat er niet is-> tekenen ongezondheid:

  1. Objectieve tekenen: lichaam funcionteert niet goed.

  2. Subjectieve symptomen: ziekte of verwonding (vb pijn/misselijk).

  Ziekte/gezondheid overlap. Aaron Antonovsky: Diverse gradaties gezondheid/ziekte.

 • wat is een continuum?

  een uiteeinde gedomineerd door gezondheid ander uiteinde gedomineerd door ziekte daartussen speelt zich een redelijk welbevinden een optimum

 • 1.1 What is Gezondheid ?

 • KAZARIAN gezondheid is een afwezigheid van 

  -objectieve signalen dat  het lichaam niet goed functioneert 
  -subjectieve symptomen van ziekte of schade.
 • 1.1.1 Een ziekte/ gezondheid continuum

 • Ziekte en gezondheid zijn geen totaal gescheiden concepten- er is een overlap. er zijn gradaties van ziekte en gezondheid. 


  ANTONOVSKY beschouwt deze concepten als einden van een continuüm. 
  " we zijn allemaal terminale gevallen en we zijn allemaal zolang we kunnen ademen in zekere mate gezond. " 
  hij stelde voor dat onze focus wordt herzien en meer aandacht hebben voor hetgeen mensen mogelijk maakt om gezond te blijven dan voor hetgeen ervoor zorgt dat mensen ziek worden.
 • Wat  is een ziekte/gezondheid continuum?

  een schaal verdeling van een staat van gezondheid met uiterst links het doodgaan en uiterst rechts de optimale staat van gezondheid.

 • Wat is het illness/wellness continuum?
  Het is een diagram wat verschillende stadia van gezondheid weergeeft met death aan de uiterst linker kant en optimale gezondheid aan de uiterst rechter kant.
 • Gezondheid is een positieve staat van:
  fysiek, mentaal en sociaal welbevinden welke varieert gedurende de tijd in een continuüm. 
 • dood is het ene eind van het continuüm en optimale gezondheid de andere. 
 • Wie heeft dit bedacht?

  Antonovksy

 • Wat is de definitie van gezondheid?
  Een positieve staat van lichamelijk, geestelijk en sociaal well-being en niet simpelweg het ontbreken van pijn of ziekte, dat verschilt in de tijd along a continuum.
 • Wat zei Aaron Antonovsky?
  Ziekte en gezondheid zijn geen gescheiden concepten ze overlappen elkaar, het is een continuüm.
 • Wat is een ziekte-wellness continuüm?
  Ziekte en gezondheid zijn geen gescheiden concepten, ze lopen in elkaar over. Het ziekte-wellness continuüm is een diagram waarbij uiterst links de dood staat aangegeven en uiterst recht de optimale gezondheid hier tussen in staat het verloop richting beide stadia.
 • Wat is de definitie van gezondheid nu we bewust zijn van het ziekte-wellness continuüm?
  De positieve staat van fysieke, mentale en sociale welzijn en niet simpelweg het ontbreken van pijn en/of ziekte.
 • boekdefinitie gezondheid:


  een positieve staat van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn (ipv aanwezigheid van ziekte/verwonding)
   
  aan de ene kant van het continuum staat gezondheid, aan de andere kant ziekte/verwonding , destructieve processen die karakteristieke signalen, symptomen of een handicap veroorzaken. 
 • Welk idee heeft Antonovsky hierbij?

  We zijn allemaal sterfelijk en zijn continu in een bepaalde staat gezondheid. Hij staat voor om de aandacht te richten op hoe de mens er voor kan zorgen goed gezond te blijven. Ipv de aandacht te richten op wat ons ziek maakt.    

 • Wat is een chronische ziekte?
  Een degeneratieve ziekte die zich ontwikkelt en doorzet gedurende een langere periode zoals; hart en vaatziekten en kanker.
 • Hoe wordt gezondheid nu gedefinieerd?
  een positieve staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn
 • Gezondheid en ziekte zijn niet geheel gescheiden, ze overlappen.

  Illness/wellness continuum:
  • Ontworpen door Antonovsky
  • Graad van gezondheid/ziekte met optimaal welzijn als het ene uiterste en dood als het andere uiterste.

  Gezondheid is een positieve staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn dat varieert van tijd tot tijd over het illness/wellness continuum.
 • Wie heeft de ziekte-wellness continuüm bedacht?
  Medisch socioloog Aaron Antonovsky.
 • Waarom heeft Aaron Antonovsky het ziekte-wellness continuüm bedacht?
  Hij zag een verband tussen stress, gezondheid en welzijn en constateerde dat ziekte en gezondheid zijn geen gescheiden concepten zijn, maar dat ze elkaar overlappen, om dit te verduidelijken heeft hij een diagram gemaakt en deze het ziekte-wellness continuüm genoemd.
 • Gezondheidspsychologie heeft betrekking op gezondheid. Maar wat is gezondheid nu precies? En welke rol speelt de psychologie daarin?
  Beschrijf wat gezondheid volgens u is.
  Hoe wordt gezondheid beschreven in het tekstboek?
  Gezondheid wordt door veel mensen gezien als afwezigheid van symptomen van ziekte of schade aan het lichaam. Gezondheid is echter meer dan dat. 
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’ (WHO, 1948). Deze definitie wordt ook in het tekstboek gehanteerd.
  De gegeven definitie is eigenlijk een definitie van optimale gezondheid. Hieruit blijkt al dat gezondheid een variabele is, een eigenschap die kan variëren. Iemand kan meer of minder gezond zijn, mensen zijn in bepaalde mate ziek of gezond. Sarafino spreekt dan ook over illness-wellnesscontinuüm (zie figuur).
 • a. Wat is nu een goede definitie van gezondheidspsychologie?
  b. Welke doelstellingen heeft de gezondheidspsychologie?  Ad a.Er zijn verschillende definities van gezondheidspsychologie die gelukkig allemaal veel op elkaar lijken. In Sarafino & Smith wordt een definitie gegeven die eerder door Matarazzo werd geformuleerd (1982). Deze definitie richt zich vooral op de doelstellingen van gezondheidspsychologie:
  ‘het bevorderen en het handhaven van de gezondheid en de preventie, de behandeling en de verwerking van ziekte, de identificatie van etiologische en diagnostische factoren bij gezondheid en ziekte, en de analyse en verbetering van gezondheidszorg en gezondheidsbeleid’.

  Ter aanvulling 
  In een ander bekend handboek over gezondheidspsychologie geeft Taylor (2003)* de volgende definitie van gezondheidspsychologie:
  ‘Gezondheidspsychologie is het onderdeel van de psychologie dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in de psychologische factoren die een rol spelen bij hoe en waarom mensen gezond blijven of ziek worden, en hoe zij omgaan met die ziekte. Gezondheidspsychologie speelt een rol in gezondheidsbevordering en bewaking, preventie en behandeling van ziekte, de rol van psychologische factoren in etiologie van ziekte en gezondheid, de verbetering van de gezondheidszorg en het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid.’
  * Taylor, S.E. (2003). Health psychology. New York: McGraw-Hill.
  Ad b.
  Uit de verschillende definities kunnen de volgende doelstellingen van de gezondheidspsychologie worden afgeleid. Op educatief, wetenschappelijk en professioneel gebied een bijdrage leveren aan:
  1. gezondheidsbevordering en handhaving van de gezondheid
  2. preventie van ziekte, behandeling van ziekte en ‘goed’ omgaan met ziekte
  3. identificatie van oorzaken van ziekte en gezondheid en van diagnostische factoren
  4. het analyseren en verbeteren van gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid. • Gezondheidspsychologie lijkt overlap te hebben met de wetenschapsvelden klinische psychologie en medische psychologie (ook wel behavioral medicine). Wat is nu het verschil van gezondheidspsychologie met de genoemde wetenschapsgebieden?
  Hoewel er zeker raakvlakken zijn tussen de genoemde wetenschapsgebieden, zijn er ook verschillen. Volgens Sarafino & Smith is er vooral sprake van accentverschillen, de verschillende wetenschapsgebieden leggen net weer een andere nadruk op bepaalde onderwerpen en gezichtspunten uit hun onderzoeksveld.

  Ter aanvulling 
  Uit de definities van gezondheidspsychologie zijn volgens Maes (1986)* een tweetal belangrijke uitgangspunten af te leiden. Ten eerste houdt de gezondheidspsychologie zich voornamelijk bezig met lichamelijke gezondheid en ziekte en onderscheidt het zich hierin van de klinische psychologie, waarin men zich voornamelijk richt op de psychische gezondheid. Maar ook hier is er regelmatig sprake van overlap.

  Daarnaast richt de gezondheidspsychologie zich zeker niet alleen op ziektegedrag, maar ook op bevorderen en bewaken van gezondheid (preventie). Hierin onderscheidt ze zich bijvoorbeeld van de medische psychologie, waarin men zich voornamelijk richt op ziektegedrag.
  * Maes, S. (1986). Gezondheidspsychologie: De rol van gedrag in gezondheid en ziekte. Gedrag en Gezondheid, 14, 49-56.
 • Gezondheidspsychologie is een relatief jong wetenschapsveld. Kun je al spreken van een volwassen en zelfstandige wetenschap, die bijvoorbeeld eigen specialistische wetenschappelijke tijdschriften kent?
  Zoek op het internet naar tijdschriften die wetenschappelijk onderzoek binnen dit veld publiceren. Maak hiervoor gebruik van de digitale bibliotheek of zoek via de American Psychological Association (APA).
  Gezondheidspsychologie is een vorm van toegepaste psychologie en is de laatste twintig jaar uitgegroeid tot een belangrijk aandachtsgebied in de psychologie. De vereniging van Amerikaanse psychologen, the American Psychological Association (APA) heeft tegenwoordig een aparte divisie voor gezondheidspsychologie. Deze divisie geeft een van de beste wetenschappelijke tijdschriften uit op het gebied van de gezondheidspsychologie (Health Psychology). Ook is er een Europese vereniging voor gezondheidspsychologie met een eigen internationaal wetenschappelijk tijdschrift van goede kwaliteit (Psychology and Health).
  Ook in Nederland is het vakgebied gezondheidspsychologie goed vertegenwoordigd. Aan verschillende Nederlandse universiteiten wordt gezondheidspsychologie gedoceerd en wordt gezondheidspsychologisch onderzoek gedaan. Ook kennen we in Nederland een onderzoeksschool voor ‘Psychology and Health’. Deze onderzoeksschool organiseert elke twee jaar een internationaal congres. Er zijn Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de gezondheidspsychologie (Psychologie & Gezondheid (voorheen Gedrag en Gezondheid) en TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen). 

  Naast gespecialiseerde algemene gezondheidspsychologische tijdschriften zijn er vele (internationale) wetenschappelijke tijdschriften die onderzoeksrapportages over een deelgebied van de gezondheidspsychologie, of over een verwant onderzoeksgebied publiceren. Zo zijn er bijvoorbeeld gespecialiseerde tijdschriften voor epidemiologie (bijvoorbeeld International Journal of Epidemiology, American Journal of Epidemiology) en gezondheidsvoorlichting (bijvoorbeeld Health Education Research, Health Education and Behavior).

  Tijdschriften voor verwante wetenschapsgebieden zijn bijvoorbeeld Preventive Medicine en Behavioral Medicine. Deze tijdschriften zijn in vrijwel alle universiteitsbibliotheken te vinden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.