Summary Health Psychology Biopsychosocial Interactions

-
ISBN-10 1119586933 ISBN-13 9781119586937
552 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Health Psychology Biopsychosocial Interactions". The author(s) of the book is/are Timothy W Smith. The ISBN of the book is 9781119586937 or 1119586933. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Health Psychology Biopsychosocial Interactions

 • 1.1 What is Health?

 • What is the definition of health?
  Een positieve staat van fysieke, mentale en sociale welzijn dat varieert in de tijd langs een continuüm.
 • 1.1.1 An Illness/Wellness Continuum

 • What is the illness/wellness continuum?
  Een diagram met dood en optimale welzijn als uitersten.

  De gedachte van Antonovsky (1987); focus op hoe we gezond blijven. En hoe verhoudt zich dat langs een continuüm? Ziekte en gezondheid zijn geen aparte concepten, maar deze overlappen elkaar.
 • 1.1.2 Illness Today and in the Past

 • What were the two types of illness in the 17th-19th century?
  Voedingsziekten; als gevolg van ondervoeding
  Infectieziekten; acute ziektes veroorzaakt door schadelijke materie of micro-organismes, zoals bacteriën of virussen, in het lichaam.
 • What was the reason for the occurance of a high death rate among Native Americans in the colonisation?
  1. De inheemse bevolking was nooit eerder blootgesteld aan de nieuwe micro-organismes. Hun immuunsysteem was daar nog niet op ingericht.
  2. Het immuunsysteem van de inheemse bevolking was hoogstwaarschijnlijk onderontwikkeld door beperkte genetische variatie.
 • Did the decrease in the 19th century of infectious diseases result mostly from advances in medical treatment?
  Nee, de ontwikkeling van medicatie hielp, maar de daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door preventieve maatregelen, zoals persoonlijke hygiëne, beter voeding en publieke gezondheidsinnovaties (waterzuivering en riolering).
 • What is the definition of chronic diseases?
  Degeneratieve ziektes die zich ontwikkeld of aanhoudt over een lange tijdsperiode, zoals hart- en vaatziekten, kanker en hersenbloedingen.
 • Why do more people die these days from chronic diseases?
  1. Mensen hebben een hogere levensverwachting. Het risico op het krijgen van een chronische ziekte (die meer voorkomt bij ouderen) is hiermee groter.
  2. De groei van industrie zorgt voor de toename van stress en blootstelling aan schadelijke chemicaliën.
 • 1.2.1 Early Cultures

 • Early Cultures; What caused the mental and physical illness?
  Mytische krachten, zoals kwade geesten.
 • 1.2.2 Ancient Greece and Rome

 • Ancient Greece/Rome; What is the definition of humoral theory?
  Volgens deze theory van Hippocrates bevatte het lichaam vier vloeistoffen, genaamd humors. Wanneer de mix hiervan harmonieus/gebalanceerd is dan verkeren we in staat van gezondheid.
 • Ancient Greece/Rome; Explain the mind/body problem in terms of history and today.
  History: Volgens plato waren de geest en het lichaam twee verschillende entiteiten. De geest had dus geen invloed op de gezondheid van het lichaam.

  Today: Het lichaam en de geest worden gezien als twee concepten. Het lichaam refereert aan onze fysieke welzijn, zoals huid, spieren, botten, hart en brein. De geest refereert aan abstracte processen, zoals gedachten, waarnemingen en gevoelens. 

  Mind/body problem: De vraag is of het lichaam en de geest onafhankelijk van elkaar functioneren.
 • Ancient Greece/Rome; Which innovations were made by Galen?
  Door het ontleden van dieren kwam hij tot de conclusie dat ziektes gelokaliseerd kunnen worden in specifieke delen van het lichaam. En dat verschillende ziektes ook verschillende effecten kunnen hebben op het lichaam.
 • 1.2.3 The Middle Ages

 • Middle Ages; What was the reason for slowing down the development of medical knowledge?
  De kerk zorgde voor een vertraging in de ontwikkeling van medische kennis. 


  De gedachte was dat ziektes werden veroorzaakt om religieuze redenen en kwade geesten. Ziekte was gods straf. De kerk werd daarom betrokken bij de behandeling van ziektes (uitdrijving van kwade geesten)

  Aquinas verworp dit idee, waardoor er weer interesse kwam voor het “oude” perspectief; lichaam en geest zijn een.
 • 1.2.4 The Renaissance and After

 • Renaissance; What was the influence of Descartes on the scientific view of psychology?
  Descartes suggereerde dat het lichaam en de geest twee aparte entiteiten waren (dualisme).


  Hij bracht hier echter drie innovaties op aan:
  1. Hij zag het lichaam als een machine en beschreef actie/reactie van het lichaam.
  2. Hij suggereerde dat de geest en lichaam met elkaar konden “communiceren” via de pijnappelklier (pineal gland)
  3. Hij suggereerde dat dieren geen ziel hebben, en mensen wel.
 • How can you explain the biomedical model?
  In de 18th/19th eeuw groeide de medische en wetenschappelijke kennis zeer snel, door oa verbeteringen van microscopen, autopsies, operaties (door introductie van anesthesie). 


  Bovenstaande inclusief de gedachte dat het lichaam en de geest apart van elkaar functioneren legde de basis van het biomedical model.

  Deze aanpak suggereert dat alle ziektes of psychische stoornissen verklaart kunnen worden door verstoringen in de fysiologische processen, welke ontstaan door biochemische onbalans, bacterie of virale infecties. 

  Maar nog niet dus door sociale of psychologische processen van de geest.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke rol spelen lymfocyten bij de twee specifieke delen van het immuunsysteem?
Beide specifieke systemen worden voornamelijk verzorgd door lymfocyten, een soort witte bloedcellen. Bij het cellulaire afweersysteem zijn T-lymfocyten (T-cellen) van belang. T-cellen herkennen en verteren lichaamsvreemde stoffen. Sarafino beschrijft vijf soorten T-cellen die allemaal weer een andere functie hebben (zie ook het figuur bij de terugkoppeling van vraag 2).

Bij het humorale systeem zijn de B-lymfocyten (B-cellen) van belang. Deze B-cellen produceren zogenaamde antilichamen of antistoffen als een lichaamsvreemde stof (antigen) wordt herkend. Deze antilichamen hechten zich aan het antigen waarna dit complex wordt opgeruimd.
Hoe vindt bescherming tegen gevaren van binnenuit plaats, welke drie systemen spelen daarbij een rol?
Naast de afweersystemen aan de buitenkant van het lichaam bestaat er een afweersysteem in het lichaam. Dit afweersysteem bestaat uit een niet-specifiek systeem en een specifiek systeem. Het niet-specifieke systeem reageert op vrijwel alle lichaamsvreemde stoffen die het lichaam zijn binnengedrongen. Het specifieke immuunsysteem is selectiever en bestaat weer uit een cellulair (cell-mediated) en humoraal (antibody-mediated) afweersysteem (zie onderstaande figuur).
Hoe vindt de eerste bescherming tegen gevaren van buitenaf plaats?
Het afweersysteem begint bij de huid en de membranen die de longen en het maag-darmkanaal beschermen. Deze barrières zijn maar beperkt doorlaatbaar en houden de meeste lichaamsvreemde stoffen tegen.
Hoe is het bloed samengesteld? Welke soorten bloedcellen zijn er en welke functies hebben die verschillende soorten bloedcellen?
Het bloed bestaat uit plasma en bloedcellen. Iets meer dan de helft van het bloed bestaat uit een vloeibare substantie, het plasma. Bloedplasma is grotendeels water, maar is ook het medium waarin belangrijke voedingsstoffen, afvalstoffen en hormonen zijn opgelost die via het bloedplasma door het lichaam kunnen worden getransporteerd.

Er zijn drie soorten bloedcellen. De rode bloedcellen (erythrocyten) zijn het talrijkst. Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het transport van zuurstof. Witte bloedcellen (leukocyten) zijn essentieel in het afweersysteem van het lichaam. Bloedplaatjes, tot slot, zijn bloedcellen die belangrijk zijn bij bloedstolling en essentieel voor korstvorming.
Als iemand zich boos maakt over een bepaalde zaak, wordt vaak tegen deze persoon gezegd dat hij op zijn bloeddruk moet letten. Wat is de verklaring hiervoor? En wat is het gevaar van een hoge bloeddruk?
Als men stress, boosheid of angst ervaart, wordt het sympatische zenuwstelsel geactiveerd. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de cardiac output (= hoeveelheid bloed die het hart in één minuut kan rondpompen) vergroot wordt. Als gevolg hiervan neemt de bloeddruk toe. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten en een beroerte.
Het cardiovasculaire systeem is de transporteur van het bloed door het lichaam. Uit welke onderdelen bestaat het cardiovasculaire systeem?
Het cardiovasculaire systeem bestaat uit een sterke pomp, het hart, die als de motor van de bloedsomloop kan worden gezien. Deze pomp zorgt samen met een systeem van slagaderen (arteriën) voor verspreiding van het bloed vanaf het hart door het lichaam. De grote lichaamsslagader of aorta komt uit de linkerhartkamer en voorziet de lichaamscirculatie van bloed. De longslagader komt uit de rechterhartkamer en zorgt dat het bloed langs de longen wordt gestuwd, waar het zuurstof kan opnemen en kooldioxide kan afstaan. De slagaders vertakken zich ettelijke malen tot een uitgebreid stelsel van dunwandige haarvaten of capillairen. In deze haarvaten vindt de uitwisseling van stoffen plaats tussen enerzijds het bloed en anderzijds de weefsels, organen, longblaasjes, maag en darmen. Vanaf de capillairen wordt het bloed via aderen (venen) terug naar het hart getransporteerd (zie onderstaand figuur).
Welke andere functies heeft het cardiovasculaire systeem?
Dit systeem is ook verantwoordelijk voor het transport van voedingsstoffen van het maagdarmkanaal door het lichaam en de afvoer van afvalstoffen van het lichaam naar bijvoorbeeld de nieren. Ook worden hormonen via het bloed door het lichaam getransporteerd.
Wat is de relatie tussen het ademhalingssysteem en het cardiovasculaire systeem?
Het ademhalingssysteem zorgt ervoor dat zuurstof opgenomen kan worden in het lichaam, terwijl kooldioxide weer naar de buitenlucht kan. Vervolgens moet de zuurstof van de longen naar alle delen van het lichaam worden getransporteerd en moet kooldioxide vanuit alle delen van het lichaam de longen kunnen bereiken. Voor dit transport is het cardiovasculaire systeem (het systeem van hart en bloedvaten) noodzakelijk.
Beschrijf de twee processen of fasen van het ademhalingssysteem.
Het proces dat het ademhalingssysteem verzorgt, bestaat uit twee fasen:
 • ademhalen: het periodieke in- en uitlaten van lucht in de longen
 • de uitwisseling van gassen tussen de longen en het bloed: zuurstof diffundeert in de kleine bloedvaten (haarvaten of capillairen) die de longblaasjes omsluiten en kooldioxide diffundeert in de tegenovergestelde richting.
Uit welke onderdelen bestaat het ademhalingssysteem?
Het ademhalingsstelsel bestaat uit de mond- en neusholte, het strottenhoofd (larynx), de luchtpijp (trachea) en de longen. De longen bestaan uit steeds kleiner wordende luchtpijpvertakkingen (bronchi en bronchioli) die uiteindelijk uitkomen in kleine longblaasjes (alveoli) (zie onderstaand figuur).