Summary Health Psychology

-
1518 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Health Psychology". The author(s) of the book is/are Edward P Sarafino. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Health Psychology

 • 1 An Overview of Psychology and Health

 • Wanneer ben je dit hoofdstuk begonnen?
  8-11-13
 • Gezondheidspsychologie is een relatief nieuw vakgebied binnen de psychologie, in deze studie wordt naar het bereik gekeken van lichaam en geest
 • Waar wordt naar gekeken in de gezondheidspsychologie?
  Naar de interactie tussen lichaam en geest
 • 1.1 What is health?

 • Hoe beschouwt men de definitie van gezondheid in de volksmond?
  Je bent gezond, als je je goed voelt en dus niet ziek bent.
 • Hoe wordt gezondheid in de taal van de straat gedefinieerd?
  1. de afwezigheid van objectieve signalen dat het lichaam niet goed functioneert. vb hoge bloeddruk
  2. subjectieve symptomen van ziekte of gewond zijn v pijn

  Echter deze definitie voldoet niet
 • Op welke manier denkt de bevolking over gezondheid?
  Het denkt in termen. Men is gezond bij de afwezigheid van objectieve tekens dat het lichaam niet goed meer functioneert en subjectieve symptomen van ziekte of schade. 
 • 1.1.1 An illness/wellness continuum

 • Wat heeft Medisch socioloog Aaron Antonovsky gesuggereerd?
  We beschouwen de twee begrippen gezondheid en ziek als twee uitersten van een samenhangend geheel. We zijn allemaal, zolang als we leven een soort van gezond. 
 • Gezondheid en ziekte kennen een overlap, deze kunnen weergegeven worden in een continuum
 • Wat stelde medisch socioloog Aaron Antonovsky voor?
  Hij stelde voor dat wij ons meer gaan richten op dat wat mensen in staat stelt om gezond te blijven en dat wat ervoor zorgt dat je ziek wordt. 
 • Wat is het contiuüm van Antonovsky?
  Gezondheid en ziekte worden aan het einde en begin van dat continuüm gesitueerd. Antonovsky redeneerde als volgt:  ieder mens sterft en dat weten we, zolang een mens ademhaalt heeft hij/zij een zekere mate van gezondheid. de aandacht moet volgens hem dan ook gelegd worden op hoe mensen gezond blijven.

  Het illness/welness ontinuum: dood aan de ene kant en optimale welzijn aan de andere kant.
 • Wat is een illness/welness continuum?
  Dit is een overzicht met aan de ene kant 'dood' en aan de andere kant 'optimal wellness'. Dit diagram is opgesplitst in verschillende vakken. Hoe verder naar rechts hoe gezonder je bent, hoe verder naar links hoe minder gezond. 
 • Hoe wordt nu gezondheid gedefinieerd?
  een positieve staat van fysieke, mentale en sociaal welzijn dat naar gelang de tijd varieert langs een continuum.
 • Wat is de definitie van gezondheid?
  Een positieve lichamelijke en geestelijke toestand, en het hebben van goede sociale vaardigheden. 
 • Wat gebeurt er bij ziekte?
  Vernietigende processen produceren dan kenmerkende tekens, symptomen of handicaps.
 • 1.1.2 Ilness today and in the past

 • Wat was de grootste doodsoorzaak in Noord-Amerika in de 17-19 eeuw?
  Twee typen van ziektes: dieetziektes en infectieziektes. 
 • Wat waren de twee oorzaken van sterfte in het begin 
  slechte voeding: bijv darmziektes
  infectieziekten  : micororganismes
 • Waardoor wordt een dieetziekte veroorzaakt? Noem een voorbeeld.
  Het veroorzaakt door ondervoeding. Beriberi is een ziekte veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1. Kenmerkende eigenschappen hiervan zijn bloedarmoede, verlamming en wegkwijning. 
 • Tot de 18 eeuw waren deze twee varianten verantwoordelijk voor de dood van de eerste kolonisten, een voorbeeld hiervan is de pokken etc
  Malaria en disenterie maakten geen slachtoffers, echter de mensen raakten dermate verzwakt dat ze stierven door andere oorzaken. ze hadden al een slecht immuunsysteem.

  De kolonisten brachten nieuwe ziekten naar Amerika, de indianen decimeerden hierdoor.

  Dit had twee oorzaken:
  1. de oorspronkelijke bevolking was nog nooit blootgesteld aan deze micro-organismes;
  2. de genetische variatie van de oorspronkelijke bevolking was erg klein.
 • Waardoor wordt een infectieziekte veroorzaakt?
  Een infectieziekte is een acute ziekte veroorzaakt door schadelijke stoffen of micro-organismen in je lichaam. 
 • In de 19 eeuw was tuberculose de belangrijkste doodsoorzaak in Amerika, aan het begin van de 20e eeuw was het sterftecijfer dramatisch gedaald
 • Welke infectieziektes zorgden in de 18e eeuw tijdens de koloniale periode van Amerika voor veel doden?
  Er waren veel periodes met epidemieën van vooral pokken, difterie, gele koorts, mazelen en griep. Vooral kinderen kwamen om.
 • Wat was de oorzaak dat het sterftecijfer hard achteruit ging?
  1. preventieve maatregelen als verbeterde persoonlijke hygiëne, betere voeding;
  2. publieke gezondheidsinnovatie: waterzuivering bijvoorbeeld. 
 • Noem twee andere infectieziekten en leg hun werking uit (niet doden).
  Malaria en dysenterie. Ze waren een grote bedreiging en kwamen veel voor. De ziektes doodden over het algemeen niet de mens, maar ze verzwakten hun slachtoffers en zorgden ervoor dat hun immuunsysteem minder goed ging werken tegen andere fatale ziektes. 
 • Welke grote veranderingen waren er in de 20e eeuw op het gebied van de gezondheid?
  1. het sterftecijfer me als oorzaak infectieziekten werd laag;
  2. de levensverwachting nam met sprongen toe.
 • Hoe kan het dat de meeste ziektes die voor slachtoffers zorgden eerst niet in Amerika waren, maar er toch zijn gekomen?
  De Europese kolonisten brachten de infecties met zich mee. 
 • Wat is de doodsoorzaak van mensen vandaag de dag? 
  chronische ziekten als kanker
 • Hoe kan het dat het dodental van de oorspronkelijke Amerikanen zo hoog was door de infectieziektes?
  De oorspronkelijke bevolking was nooit blootgesteld aan deze micro-organismen en dus hadden ze geen goed immuunsysteem. Ook waren de immuunsystemen beperkt omdat er weinig genetische variatie was onder de bevolking. 
 • Waarom is het aantal mensen met chronische ziekten toegenomen?
  1. Mensen leven langer;
  2. De groei van de industrie maakt dat mensen worden blootgesteld aan stress en chemicaliën;
 • Hoe wordt tuberculosis ook wel genoemd?
  consumption
 • Wat is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen en adolescenten?
  Voor kinderen en adolescenten is de belangrijkste doodsoorzaak een verwonding (auto-ongeluk)
  Daarna is de belangrijkste oorzaak voor kinderen onder de 15 jaar: kanker en genetische afwijkingen. Voor kinderen boven de 15 jaar. moord en zelfmoord.
 • Wat gebeurde er in de 19e eeuw met het aantal doden door infectieziektes?
  Dit dodental nam flink af. 
 • Verklaar de afname van het aantal doden door infectieziektes.
  Er kwamen preventieve maatregelen. De persoonlijke hygiëne werd verbeterd, er kwam betere voeding dus een betere weerstand tegen ziektes, en er kwam waterzuivering en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Minder mensen liepen de ziektes op.
 • Wat is het gevolg van minder infectieziektes oplopen?
  De gemiddelde levensduur van een mens is honger geworden. 
 • Wat zijn op dit moment de oorzaken van overlijden?
  Mensen sterven op een latere leeftijd door verschillende oorzaken. Hoofdzakelijk door chronische ziektes en onder de jongeren vooral door ongelukken, doodslag of zelfmoord. 
 • Wat is een chronische ziekte?
  Een chronische ziekte is een ziekte die ervoor zorgt dat de organen niet meer goed werken. Deze ziekte ontwikkelt zich en houdt aan over een lange periode. 
 • Hoe kan het dat chronische ziektes veel meer invloed hebben op dit moment?
  Mensen leven anders dan vroeger. Door de industrialisatie is de stress toegenomen en worden mensen langdurig blootgesteld aan schadelijke chemicaliën. Ook worden mensen steeds ouder, en ouderen lopen vooral chronische ziektes op. 
 • Wat kun je zeggen over de invloed van ziektes op iemands levensduur?
  De invloed van een ziekte verschilt op verschillende leeftijden. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar wordt naar gekeken in de gezondheidspsychologie?
Naar de interactie tussen lichaam en geest
Wat is analgeticum?
Een pijnopheffend geneesmiddel
Wat wordt in een electroencephalograph EEG, weergegeven?
Elektrische activiteit van de hersenen. Elektrische veranderingen worden evoked potentials genoemd, De amplitude is groter als de intensiteit van de stimuli groter is. Die neemt af analgeticum nemen.
Leg uit dat autonomische activiteit bij psychofysiologische metingen niet bruikbaar was.
de veranderingen zijn meer gericht op de pijnervaring, en ze kunnen door iets anders worden veroorzaakt.
Wat houdt elctromyograph (EMG) in?
Mate van elektrische activiteit in de spieren, spanning van de spieren. deze spierspanningen veroorzaken vaak pijn.
Wat is psychofysiologie ?
De studie van mentale of emotionele processen die de verandering van fysiologische activiteit beïnvloed.
Wat ontwikkelde Robert Wilbert Fordyce?
Hij ontwikkelde een lijst van 5-10 gedragingen die aangeven dat de patiënt pijn heeft. Het familielid is getraind om deze gedragingen te observeren, de tijd op te nemen en hoe iedereen op het pijngedrag reageert. Zo wordt ook de sociale context meegenomen.
Wat is UAB Pain Behavior Scale?
Voor verpleegkundigen, patiënt moet bepaalde activiteiten uitvoeren en de verpleegkundige geeft het gedrag aan op 0-10.
Wat houden structurele klinische sessies in?
Gezondheidsverzorgers kunnen pijn beoordelen door gestructureerde sessies. Specifieke pijngedragingen en patiënt bepaalde taken laten uitvoeren.
Hoe gaan gedragsmetingen?
Gedrag observeren. Dat gebeurt in twee situaties: dagelijkse bezigheden en structurele klinische sessies.