Summary HELP! L2: IK GEEF COACHEND LEIDING

-
ISBN-13 9789079877102
139 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "HELP! L2: IK GEEF COACHEND LEIDING". The author(s) of the book is/are Marijke Lingsma Aty Boers. The ISBN of the book is 9789079877102. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HELP! L2: IK GEEF COACHEND LEIDING

 • 0.1 Voorwoord

 • Wat zijn 3 dingen die belangrijk zijn voor mij als teamleider in de zorg om te beseffen wanneer we praten over coachend leidinggeven?
  1. Coachend leidinggeven staat voor een houding, een stel van werken.
  2. Als teamleider vertoon je daarin voorbeeldgedrag en stimuleer je anderen hun 
   talenten te tonen en op elkaar af te stemmen.

  3. Het brengt vragen en dilemma's met zich mee.


  vb.


  • hoe ga je ermee om dat een coachende stijl soms botst met wat er van je verwacht wordt als manager? 
  • welke competenties moet je zelf verder ontwikkelen om succesvol te zijn?
 • 0.3 Opbouw

 • De verschillende concepten van CL:

  • Ambitie voor coachende stijl van leidinggeven en paradoxen;
  • verschillende rollen of petten voor CL;
  • In relatie tot een coachende managementstijl; wat voor verandering brengt deze stijl met zich mee?;
  • kracht en aandacht voor belang van kijken naar sterke punten;
  • competenties CL (veerkracht);
  • coachingsgesprekken en de 5 KSF;
  • Valkuilen CL;
  • Psychologische inzichten en groepsdynamische processen;
  • Speciale groepen coachen als CL;


  coachend leiding geven vraagt veel!
  • gericht zijn op leren binnen org.;
  • pers. Vernieuwing;
  • Opdoen inspiratie;
  • hebben van een verhaal;
  • iets losmaken bij mw;
  • kwetsbaar durven opstellen;
  • authenticiteit tonen;
  • veerkrachtig zijn;
  • humor optreden;
  • stijl hebben en goed luisteren;
  • blijven reflecteren op eigen rol.
 • 1.1 Leiderschap in de 21e eeuw

 • Benoem de 10 belangrijkste kenmerken van coachend leiderschap in de 21e.

  1. Rekening houden met de belangen van alle stakeholders, niet alleen met die van aandeelhouders.
  2. Meer gerichtheid op de lange termijn dan op de eerstvolgende kwartaalcijfers.
  3. Gerichtheid op duurzaamheid; geen eenzijdige uitputting van bronnen van energie en grondstoffen.
  4. Gerichtheid op het vormgeven aan veranderingen binnen organisaties om te blijven aansluiten bij wat in de omgeving nodig is.
  5. grotere affiniteit met en betrokkenheid bij de inhoud van het werk waaraan leiding gegeven wordt.
  6. Meer gericht op het benutten van mogelijkheden dan op het oplossen van problemen.
  7. In staat zijn om om te gaan met diversiteit, conflicten en tegenstellingen.
  8. In staat om te verbinden en te ontregelen.
  9. Op zoek naar een voortdurende balans tussen tussen beheersing, verantwoordelijkheid nemen voor het geheel en in vertrouwen loslaten.
  10. In staat zijn zichzelf te relativeren en ondergeschikt te maken aan hogere doelen.
 • Benoem 6 synoniemen voor modern leiderschap in de 21e eeuw en onder welke van deze synoniemen kun je coachend leiderschap verstaan?
  (Help!L2 pagina 10)
  1. moreel leiderschap, 
  2. transformationeel leiderschap, 
  3. bezielend leiderschap, 
  4. dienend leiderschap (coachend leiderschap)
  5. tijdelijk leiderschap, 
  6. verbindend leiderschap. 
 • Leiderschapscrisis
 • Coachend leiderschap als competentie
 • 1.2 Nut en noodzaak van coachend leiderschap

 • Maak de volgende quote af: De groei van een onderneming volgt uit...
  De groei van medewerkers
 • CL als instrument is onderzocht door adviesbureau Watson Wyatt om het belang te onderkennen van investeren in het ontwikkelen van medewerkers en het financiële resultaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Human Capital index. Welke 3 belangrijke relaties zijn te leggen met de grote financiële resultaten die CL org. Oplevert?
  1. CL versterkt alle kritieke pres.indicatoren die relevant zijn voor het succes van een onderneming. (balanced scorecard);
  2. CL beïnvloed het excelleren van mw in de competenties: klantgerichtheid,  res.gerichtheid, onderlinge samenwerking. 
  3. CL helpt om mw aan org. Te binden. (prettig op een krappe arbeidsmarkt met waar org. Hoge kosten moeten maken en moeilijk mensen kunnen vinden)
 • 1.3 Wat is coachend leiderschap en waar richt het zich op?

 • Wat zijn in essentie de 4 manieren waarop een coachend leidinggevende medewerkers ondersteunt om zich te ontwikkelen?

  1. Medewerkers te helpen doelen te stellen voor de eigenlijk prestatie en ontwikkeling; 
  2. Medewerkers ondersteuning, hulp en aanmoediging te geven bij het werken aan de eigen ontwikkeling;
  3. Feedback - gerichte informatie over de resultaten van het handelen en de voortgang van de ontwikkeling - te geven;
  4. Reflectie - het kritisch nadenken door medewerkers over doen en laten - te stimuleren.
 • Wat is een mooie definitie van coachend leiderschap?
  'medewerkers helpen zoeken hoe ze, binnen de gegeven kaders, hun passie in hun werk kunnen leggen.'
 • Op welke 4 cruciale competenties richt coachend leiderschap zich?
  1. Klantgerichtheid,
  2. resultaatgerichtheid,
  3. reflectie- en leervermogen,
  4. Samenwerking

  • mw’s ‘helpen zoeken’ hoe ze, binnen de ‘gegeven kaders’,hun ‘passie’ in hun ‘werk’ kunnen ‘leggen’.

  • bovenstaande ontleden.. wat betekent dit nu eigenlijk voor een coachend leider… wat zegt dit? → meenemen in de online training voor teamleiders in de zorg.
 • 1.4 De paradox van coachend leiderschap

 • Wat doe je als teamleider met je groep wanneer je merkt dat zij bijvoorbeeld onvoldoende initiatieven nemen? Wat zijn de 5 manieren om de speelruimte met je groep te vergroten? (Help!L2 pagina 16)
  • Roep de groep bij elkaar en maak de patstelling bespreekbaar.

  • niet wijzen met je vinger maar aangeven waar je machteloos in bent.


  Speelruimte vergroten door:

  1. Medewerkers inspireren om de relatie te leggen tussen nieuwe activiteiten en taken in de visie en doelstellingen van de organisatie.
  2. Medewerkers zijn eigen ontwikkelpunten laten benoemen en laten aangeven van wie ze hulp willen en om daaraan te werken.
  3. ‘Fouten maken mag’ als leidraad adopteren: ongewenste resultaten en slechte afstemming worden openlijk besproken zonder negatieve gevolgen.
  4. Timemanagement gezamenlijk doen: Onderling bespreken en afstemmen van hoofd - en bijzaken in activiteiten en taken.
  5. Medewerkers feedback vragen over jou invulling van je rol als leidinggevende en vragen waar jouw inzet of steun nodig is.
 • Noem 3 dingen die coachend leiderschap verondersteld t.o.v. Zorgverleners (Help!L2 pagina 17)
  Coachend leiderschap veronderstelt dat zorgverleners..

  1. kunnen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijk in de bijdrage aan de resultaten;
  2. meer zelf mogen/ moeten nadenken;
  3. meer initiatieven mogen nemen.
 • Benoem 9 Manieren om iemand in beweging te brengen. Niets is goed of fout, maar hangt af van de persoon en de situatie. (Help!L2 pagina 17)

  1. Moet je zeggen: Beweeg?
  2. Moet je duwen of juist trekken?
  3. Helpt het om te kietelen of te prikkelen?
  4. Iets aantrekkelijks voor te zetten?
  5. De straffen en te belonen?
  6. Te laten schrikken?
  7. De Provoceren?
  8. Te aaien?
  9. Te verleiden?
 • Wat is een kunst voor een coachend leidinggevende? En wat heb je nodig om van reactief managen naar proactief coachen te gaan zodat je niet in de valkuil trapt van oud gedrag?
  1. Constant de balans vinden tussen gezag en verbinding.
  2. zelf een heldere visie hebben op mijn manier van leiderschap en leidinggeven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.